Medicijnenvenetoclax

venetoclax

Medicijnenvenetoclax

venetoclax

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Venetoclax remt de groei van kankercellen bij bloedkanker (leukemie).
  • De tablet heel doorslikken met water. Niet fijnmalen, open maken of erop kauwen. Neem ze 's ochtends in tijdens het eten.
  • Bloedafwijkingen kunnen optreden. U merkt dit vooral aan infecties, zoals longontsteking, verkoudheid of blaasontsteking, een bleke huid en aan bloedingen. Raadpleeg dan meteen uw arts. Raadpleeg ook meteen uw arts bij koorts, keelpijn en blaren in de mond.
  • U kunt merken dat u last krijgt van diarree, misselijk zijn, overgeven of verstoppingen. Zorg dat u extra drinkt als u diarree heeft of moet overgeven.
  • Andere bijwerkingen zijn sepsis, te veel aan urinezuur en afwijkende hoeveelheden van bepaalde mineralen in het lichaam.
  • Vraag advies wat u tegen de bijwerkingen kunt doen.
  • Vrouwen mogen tijdens en tot 30 dagen na de behandeling niet zwanger worden. Overleg met uw arts over betrouwbare anticonceptie.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of het in de moedermelk terecht komt. Als het in de moedermelk komt kan het slecht zijn voor de baby.
  • Venetoclax remt de groei van kankercellen.

   Artsen schrijven het voor bij een type kanker, namelijk bij bloedkanker (leukemie).

   • Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waarbij lichaamscellen ongeremd groeien. Het gevolg zijn tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die slecht kan aflopen als u er niets aan doet.

    Door nieuw onderzoek is nu een goede behandeling van veel soorten kanker mogelijk. 

    Artsen schrijven venetoclax voor bij:

    • Leukemie, een vorm van bloedkanker. Hierbij is er te veel van een bepaald soort witte bloedcellen in het bloed aanwezig.

    Verschijnselen
    Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. Sommige klachten komen bij bijna alle kankersoorten voor. Zoals erg moe zijn, geen eetlust hebben en afvallen (bijvoorbeeld meer dan 3 kilo per maand).
    Bij de leukemie heeft u zwellingen in hals, oksels en liezen. Ook kunt u een grotere milt en lever krijgen. Dat voelt u soms als pijn linksboven in de buik. Verder heeft u vaker last van infecties, bloedneuzen en blauwe plekken.

    Werking
    Venetoclax doodt een bepaald soort immuuncellen (B-lymfocyten). Hierdoor remt het kanker die wordt veroorzaakt door deze immuuncellen. Het wordt soms alleen, en soms samen met andere kankerremmende medicijnen gegeven. 

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Bijwerkingen in het bloed. Deze bijwerkingen ontstaan door te weinig rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes.

     • Te weinig witte bloedcellen. Door te weinig witte bloedcellen is de lichaamseigen afweer verminderd. U merkt dit aan infecties, zoals verkoudheid, bronchitis, longontsteking en blaasontsteking. Of aan keelpijn, koorts en blaren in de mond. Neem altijd contact op met de arts als u hier last van heeft.
     • Te weinig rode bloedcellen merkt u aan erge moeheid en een bleke huid.
     • Te weinig bloedplaatjes merkt u aan bloedingen, zoals bloedneuzen, snel blauwe plekken en bloed in de urine.
     • Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren. Soms moet u tijdelijk met de behandeling stoppen tot het aantal bloedcellen weer voldoende is.
    • Maagdarmklachten, zoals misselijk zijn, overgeven, verstopping, diarree en buikpijn. Ook een verminderde eetlust, waardoor u kunt afvallen.

     Blijft u er ook na een paar dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
     Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Mogelijk helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes. Blijft u misselijk of moet u vaker dan 1 keer per dag overgeven? Overleg dan met uw arts.
     Van overgeven en diarree kunt u uitdrogen. Heeft u diarree of moet u overgeven? Zorg dat u extra drinkt. Neem contact op met uw arts als u 4 keer of vaker per dag dunne ontlasting heeft, of als u ook 's nachts diarree heeft. Soms krijgt u medicijnen tegen diarree of een vochtinfuus om uitdroging te voorkomen.

    • Afwijkingen in de hoeveelheid mineralen in het lichaam. De hoeveelheid calcium, kalium of fosfaat kan te hoog of juist te laag worden.

     Uw arts zal tijdens de behandeling uw bloed regelmatig controleren.

    • Duizeligheid en hoofdpijn

    • Gewrichtspijn

    • Zwak gevoel en vermoeidheid

    • Lage bloeddruk

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Sepsis. U merkt het aan koorts of juist een te lage temperatuur, snelle ademhaling en snelle hartslag.

      

     Sepsis is een hevige reactie van het lichaam op een infectie met bacteriën, virussen of schimmels. Waarschuw bij de verschijnselen direct een arts.

    • Te veel urinezuur in het bloed. U kunt hierdoor een jichtaanval krijgen.

    • Verminderde werking van de nieren. Waarschuw uw arts als u minder plast of benauwd wordt.

      

     De dode kankercellen brengen namelijk zoveel mineralen en andere lichaamseigen stoffen in één keer in het bloed, dat de filters in de nieren verstopt kunnen raken. Ook andere organen kunnen hierdoor verstopt raken.

    • Ontstoken galblaas.

     U kunt dan ziek worden en koorts krijgen.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

      Hoe?

      • De tabletten heel doorslikken met water. Niet fijnmalen, op kauwen of breken.
      • Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte tabletten? Sluit de verpakking dan weer goed en breng deze terug naar de apotheek.
      • Krijgt u wat poeder van de tabletten op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel uw ogen met veel water.
      • Komen anderen toch met dit medicijn in contact? Raad hen dan aan zich meteen af te spoelen. Zo is het risico zo klein mogelijk.


      Wanneer?

      • Neem het medicijn 's ochtends tijdens het eten. Doe dit elke dag op ongeveer hetzelfde moment.
      • Zorg ervoor dat u tijdens de behandeling met dit medicijn veel water drinkt. Dan kan uw lichaam de afbraakproducten van de kankercellen beter verwijderen.
      • Moet u na het innemen van dit medicijn overgeven? Neem dan geen extra dosis. Neem de volgende tablet weer op het gebruikelijke tijdstip in.


      Hoelang?
      Uw arts bepaald dit voor iedere patiënt apart. Meestal wordt dit medicijn wordt gebruikt zolang het een goed effect heeft op de ziekte.

      • Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Bent u toch een dosis vergeten:

       • Komt u er binnen 8 uur na het gebruikelijke tijdstip achter dat u de dosis bent vergeten? Neem de dosis dan alsnog in.
       • Komt u hier later dan 8 uur na het gebruikelijke tijdstip achter? Sla dan de gemiste dosis over. Ga verder met het gebruikelijke schema. Meld uw arts of verpleegkundige welke dosis u heeft gemist.

       Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

       • Autorijden, alcohol drinken, alles eten of drinken?

        Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje “samenstelling”.

         De medicijnen waarmee de wisselwerkingen optreden zijn de volgende.

         • Vaccins, zoals bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin. Venetoclax zorgt ervoor dat deze vaccins minder goed werken. Ook kan venetoclax de kans op bijwerkingen van deze vaccins verhogen. Gebruik deze vaccins NIET. Overleg hierover met uw arts.
         • Andere vaccins, zoals influenzavaccin (griepprik), tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker werken minder goed door venetoclax. Overleg met uw arts. Soms kan in uw bloed onderzocht worden of het vaccin goed heeft gewerkt. Soms zal uw arts voorstellen een extra vaccinatie te geven.
         • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon.Venetoclax kan invloed hebben op de werking hiervan. Vertel de trombosedienst als u venetoclax gaat gebruiken, als de gebruikte hoeveelheid (dosering) verandert of als u stopt met venetoclax.

         De volgende medicijnen kunnen de werking van venetoclax verminderen. Waarschijnlijk past uw arts de dosering aan of controleert de werking van venetoclax. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op venetoclax weg is.

         • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.
         • Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon medicijnen tegen epilepsie. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressie.
         • Rifabutine en rifampicine, medicijnen tegen bjvoorbeeld tuberculose.

         Sommige medicijnen kunnen de bijwerkingen van venetoclax sterker maken. Waarschijnlijk past uw arts de dosering aan of controleert de werking van venetoclax. Overleg hierover met uw arts.

         • Claritromycine en erytromycine, antibiotica.
         • Itraconazol en voriconazol, medicijnen om in te nemen tegen schimmelinfecties.
         • Ketoconazol, een medicijn tegen de ziekte van Cushing.

         Twijfelt u eraan of deze wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor het kind. Gebruik daarom goede anticonceptie tijdens de behandeling en tot minstens 30 dagen na de behandeling. Overleg hierover met uw arts.

          Borstvoeding
          Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het ernstige bijwerkingen bij de baby geven.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Een behandeling met dit medicijn kan zwaar en moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u tegen de ziekte. Wordt de behandeling u te zwaar? Bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er aanpassingen of alternatieven mogelijk zijn.

           • De werkzame stof venetoclax zit in de volgende producten:
            • Venetoclax is sinds 2016 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Venclyxto in tabletten.

             Laatst bijgewerkt op 07-09-2021

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: