Medicijnenvismodegib

vismodegib

Medicijnenvismodegib

vismodegib

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Vismodegib remt de groei en verspreiding van kanker.
  • Bij een bepaald soort huidkanker (basaalcelcarcinoom), als de kanker is uitgezaaid. Of als bestraling of opereren niet meer mogelijk is.
  • Na enkele weken tot maanden is de huidkanker bij de meeste mensen kleiner geworden.
  • De capsule heel doorslikken met een half glas water. Maak de capsule niet open en kauw er niet op.
  • Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.
  • Andere bijwerkingen: spierkramp, haaruitval, minder eetlust en gewichtsafname, smaakverlies, diarree. Heeft u diarree of en moet u braken? Zorg dat u veel drinkt. Zo voorkomt u uitdroging.
  • U kunt last krijgen van moeheid. Rijd geen auto zolang u last heeft van deze bijwerking.
  • Vraag bij bijwerkingen advies aan uw arts of apotheker.
  • Vrouwen: gebruik dit medicijn NIET als u zwanger kunt worden. Dit medicijn is schadelijk voor de baby. Gebruik dubbele anticonceptie tot en met 2 jaar na de laatste dosis.
  • Mannen: dit medicijn komt in de zaadvloeistof. Gebruik condooms, ook als u bent gesteriliseerd.
  • Vismodegib remt het effect van een signaaleiwit op de wand van kankercellen. Dit eiwit is nodig om kankercellen te laten groeien en verspreiden.

   Artsen schrijven het voor bij bepaalde soorten huidkanker.

   • Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waarbij lichaamscellen zich ongeremd vermenigvuldigen. Het gevolg is tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die fataal kan zijn, als men er niets aan doet.

    Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling voor veel soorten kanker mogelijk.

    Artsen schrijven vismodegib voor bij bepaalde vormen van huidkanker, namelijk het basaalcelcarcinoom. Vismodegib wordt gebruikt als de huidkanker is uitgezaaid, of als operatie of bestraling niet mogelijk is.

    Oorzaak
    In elke cel zit DNA. DNA bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door het DNA weten cellen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld ook hoe snel ze zich moeten delen.
    Bij een celdeling ontstaan uit één cel 2 dochtercellen, met exact hetzelfde DNA als de moedercel. Als het stukje DNA dat de celdeling bestuurt, beschadigd raakt, kan de cel zich sneller gaan delen. De dochtercellen van elke cel bevatten dezelfde beschadiging in het DNA. Daardoor gaan ook deze cellen zich ongeremd delen, met kanker tot gevolg. Om te delen heeft de celkern dan wel eerst een signaal nodig. Dit signaal ontvangt het via een eiwit op de celwand.

    Basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder. Het ontstaat meestal door jarenlange blootstelling aan zonlicht.

    Verschijnselen
    Het basaalcelcarcinoom komt het meest voor op het gezicht of op de hoofdhuid. Het begint met een glad, glazig bobbeltje. Later ontstaat in het midden een zweertje met een korstje.

    Het is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker. Uitzaaiingen komen zelden voor. Wel kan het plaatselijk doorgroeien en weefsels onder de huid aantasten. Het is belangrijk vóór die tijd te behandelen.

    Behandeling
    De behandeling hangt af van de plaats waar de kanker zit en het stadium van de ziekte. Wegsnijden, bestralen, bevriezen of het aanbrengen van een crème met imiquimod zijn de meest voorkomende behandelingsmethoden.

    Als deze onvoldoende helpen, als de kanker toch is uitgezaaid of als operatie niet mogelijk is, kan de arts vismodegib voorschrijven.

    Werking
    Vismodegib blokkeert een signaaleiwit op de wand van kankercellen. Dit eiwit brengt het signaal over aan de kern van de cel om zich te gaan delen. Door dit eiwit te blokkeren, remt vismodegib dus de celdeling. Hierdoor remt het de groei en het uitzaaien van kankercellen.

    Bij de meeste mensen is de huidkanker na enkele maanden kleiner geworden.
     

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Spierkrampen

     Dit komt bij 7 op de 10 mensen voor. Overleg met uw arts, als u te veel last heeft.

    • Haaruitval. Zelden ook verlies van wenkbrauwhaar en wimpers.

     Na de behandeling zal het haar na enkele maanden weer gaan groeien.

    • Verandering of verlies van smaak.

    • Verlies van eetlust. Hierdoor kan uw gewicht ook afnemen.

     Valt u erg veel af? Raadpleeg dan uw arts.

    • Vermoeidheid

     Zelden een zwak gevoel.

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Soms buikpijn, verstopping, brandend maagzuur, maagpijn.

     Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Soms helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes.
     Heeft u diarree of moet u overgeven? Zorg dat u extra drinkt. Neem contact op met uw arts als u behalve uw normale ontlastingpatroon viermaal of vaker per dag dunne ontlasting heeft of als u ook 's nachts diarree heeft. Soms is het nodig uitdroging te voorkomen met geneesmiddelen tegen diarree of een vochtinfuus. Ook als u vaker dan één keer per dag moet braken moet u de arts waarschuwen.
     Om maagpijn en brandend maagzuur te bestrijden, kan de arts een maagbeschermend middel voorschrijven.

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Pijn in armen en benen en in de gewrichten.

     Overleg met uw arts, als u hier te veel last van heeft. Zelden rugpijn, pijn aan de ribben of pijn in de zij.

    • Huiduitslag, jeuk.

    • Stoppen van de menstruatie.

     U kunt nog steeds zwanger worden. Daarom is het verstandig om anticonceptie te blijven gebruiken, zoals staat beschreven in 'Zwangerschap'.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

     Raadpleeg dan uw arts. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, huiduitslag, ademhalingsproblemen, flauwvallen, blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop in deze gevallen met dit medicijn en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst.
     In zeldzame gevallen kunt u ook last krijgen van bloedingen, paarse vlekjes op de huid, kortademigheid, bloedarmoede en plotseling nierfalen.
     Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


    Bij gebruik door vrouwen die zwanger zijn of door mannen die tijdens de behandeling een kind hebben verwekt.

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Ernstige afwijkingen aan de ongeboren baby, zelfs na een enkele dosis. Als u zwanger bent of zwanger raakt tijdens de behandeling of binnen 2 jaar na het laatste gebruik, is de kans op deze afwijkingen zeer groot.

     • Vrouwen: u mag dit medicijn daarom NIET GEBRUIKEN als u zwanger bent of als daar kans op is. Uw specialist zal met u bespreken wat voor u de beste methode van anticonceptie is. Voor, tijdens en tot 2 jaar na het laatste gebruik zal uw arts iedere maand een zwangerschapstest doen. Meer informatie en regels over het gebruik bij zwangerschap, vindt u onder het kopje 'Zwangerschap'.
     • Mannen: vismodegib kan in de zaadvloeistof terechtkomen. Daarom mogen mannen geen kinderen verwekken tot en met 2 maanden na het laatste gebruik van dit medicijn. Hun partners moeten ook maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen.

    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Hoe?

      • Slik de capsule heel door met een half glas water. Kauw niet op de capsule en maak hem niet open.
      • Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte capsules? Sluit de verpakking dan weer goed en breng deze terug naar de apotheek.
      • Voorkom dat poeder uit de capsules zich door het huis verspreidt, anders kunnen uw huisgenoten er mee in aanraking komen.
      • Krijgt u wat poeder uit gebroken capsules op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel uw ogen met veel water.
      • Komen anderen toch met dit medicijn in contact? Raad hen dan aan zich meteen af te spoelen. Zo beperken ze de risico's tot het minimum.

      Wanneer?
      U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip. Dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt. Innemen met wat voedsel helpt ook tegen misselijkheid.

      Hoelang?
      Het is afhankelijk van het effect van dit medicijn hoe lang u het moet gebruiken.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

       U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Bent u een capsule vergeten en merkt u dat dezelfde dag? Neem de capsule dan alsnog in. Merkt u het pas de volgende dag? Sla de vergeten capsule dan over en neem de volgende capsule op het gebruikelijke moment. Neem nooit 2 capsules op 1 dag.

       • autorijden?
        Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals moeheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

        Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.
        Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra moe worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol irriteert de slijmvliezen van maag en darmen. Het vergroot daardoor de kans op bijwerkingen zoals misselijkheid, brandend maagzuur en buikpijn. Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens de kuur en zolang u last heeft van uw maag en darmen.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

         • U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of als u binnen 2 jaar zwanger wilt worden. Dit medicijn is namelijk schadelijk voor de ongeboren baby. U moet voor gebruik zeker weten dat u niet zwanger bent.
          Bent u een in de vruchtbare leeftijd? Dan gelden er bepaalde regels voordat u dit medicijn mag innemen.

          • Uw arts zal tenminste 7 dagen voor start van de behandeling een zwangerschapstest bij u uitvoeren.
          • Uw arts zal dit vervolgens elke maand en tot 2 jaar na stoppen herhalen. Ook als uw menstruatie tijdens het gebruik is gestopt.
          • Uw arts zal elke keer een recept schrijven voor maximaal 1 maand. Voor elke maand heeft u een nieuw recept nodig. U moet het recept steeds binnen 7 dagen inleveren in de apotheek. Daarna is het niet geldig meer.
          • U moet een instemmingsverklaring ondertekenen, waarin u bevestigt dat u op de hoogte bent van de ernstige bijwerking op de ongeboren baby en dat u de patiëntenbrochure heeft ontvangen en gelezen.
          • U moet betrouwbare anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik en tot en met 2 jaar na stoppen van vismodegib. Betrouwbare anticonceptie is bijvoorbeeld een spiraaltje, de prikpil of sterilisatie. Vismodegib kan misschien de anticonceptiepil met oestrogeen- en progestageenhormoon minder werkzaam maken. Daarom is de anticonceptiepil niet geschikt.
           Naast deze anticonceptie moet u ook een barrièremethode gebruiken, zoals een condoom of pessarium. U gebruikt dus een dubbele anticonceptie. Overleg met uw arts over welke anticonceptie goed is voor u.
          • Denkt u dat u toch zwanger bent of bent geworden? Stop dan meteen met het gebruik van vismodegib. Neem direct contact op met uw arts.

          Vismodegib komt in het sperma terecht. Ook voor mannen die vismodegib gebruiken, gelden bepaalde regels:

          • Mannen moeten condooms gebruiken tijdens het gebruik en tot en met 2 maanden na stoppen van vismodegib. Zelfs als de man gesteriliseerd is. Het middel komt namelijk in de spermavloeistof terecht. Het kan dan bijwerkingen bij de vrouw veroorzaken.
           Als u seks heeft met een zwangere vrouw is er bovendien een grote kans dat de baby met een aangeboren afwijkingen wordt geboren.
          • U moet een instemmingsverklaring ondertekenen, waarin u bevestigt dat u op de hoogte bent van de ernstige bijwerking op de ongeboren baby en dat u de patiëntenbrochure heeft ontvangen en gelezen.
          • Heeft u seks gehad met een vrouw en denkt u dat zij toch zwanger is of is geworden? Neem dan samen met de vrouw direct contact op met uw arts.

          Borstvoeding
          Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Maar omdat het middel ernstige bijwerkingen heeft, is het niet veilig voor de baby. Vermijd dus elk risico: geef geen borstvoeding.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Overleg met uw arts als u wilt stoppen. Als u stopt kan de huidkanker weer gaan groeien.

           • De werkzame stof vismodegib zit in de volgende producten:
            • Vismodegib is sinds 2012 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules onder de merknaam Erivedge.

             Laatst bijgewerkt op 03-03-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: