Zomig

Zomig

Werkzame stof: zolmitriptan

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof zolmitriptan.

Trefwoord
naar medicijnen

zolmitriptan

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over zolmitriptan

 • Zolmitriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine of clusterhoofdpijn.
 • De tablet werkt na 1 uur. Gebruik zolmitriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 2 uur na de eerste.
 • U kunt last krijgen van opvliegers of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel in borst of keel. Dit verdwijnt vanzelf binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door zolmitriptan kunt u slaperig of duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
 • Gebruik zolmitriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.

Wat doet zolmitriptan en waarbij gebruik ik het?

Zolmitriptan behoort tot de groep triptan antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vóór de aanval aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd.

Behandeling
Mensen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

Artsen schrijven een middel als zolmitriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden onvoldoende helpen.

Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol.

Effect
Zolmitriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen. Na gebruik nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang.

De tablet begint na 1 uur te werken, ongeveer 4 uur na inname is het effect maximaal. Het kan gedurende 24 uur werken. 

Het effect van zolmitriptan verschilt per persoon. Als zolmitriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Tintelend, beklemd en drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst, keel en nek. Deze verschijnselen gaan meestal binnen twee uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
 • Verder kunnen optreden opvliegers, warmtegevoel, blozen, duizeligheid, zwakte, slaperigheid en misselijkheid of braken. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
 • Spierpijn, spierzwakte of stijve nek.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Mensen met een verhoogde bloeddruk kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit middel. Overleg met uw arts.
 • Versnelde of vertraagde hartslag en hartkloppingen.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarshuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in netelroos. In ernstige gevallen uit het zich in een 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor zolmitriptan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die zolmitriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer zolmitriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer zolmitriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Gewone tabletten zonder kauwen innemen met een half glas water.
 • Smelttabletten: haal de folie weg aan de achterkant van de strip en haal de tablet uit het vakje. Druk de tablet dus niet door de folie heen uit de stripverpakking, want hierdoor kan de tablet stuk gaan. Laat de tablet op de tong smelten en slik dan door.

Wanneer?
Gebruik dit middel zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine. Zolmitriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Zolmitriptan heeft geen effect op de aura-verschijnselen.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. Zorg er voor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 2 uur zijn. Gebruik niet meer dan 10 mg per 24 uur.
 • Als de eerste dosis niet helpt, heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander migrainemiddel.

Hoe lang?
U gebruikt dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het middel nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog. Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses die u per 24 uur mag gebruiken. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid en slaperigheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor. U gedurende deze 4 uur niet autorijden.

Hierna mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u zolmitriptan wel gebruiken.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik zolmitriptan gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen tegen migraine en bepaalde middelen tegen depressie.

 • Andere middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Als u deze middelen tegelijk met zolmitriptan gebruikt, heeft u meer kans op bijwerkingen, omdat ook deze middelen, net als zolmitriptan, de bloedvaten vernauwen.
  • Heeft u ergotamine of methysergide gebruikt en wilt u nu zolmitriptan gebruiken? Wacht ten minste 24 uur na gebruik van het middel voor u zolmitriptan gebruikt.
  • Heeft u zolmitriptan gebruikt en wilt u nu ergotamine of methysergide gebruiken? Wacht ten minste 6 uur na gebruik van zolmitriptan voor u één van deze middelen gaat gebruiken.
 • Bij gelijktijdig gebruik van zolmitriptan met middelen die hypericum ofwel sint-janskruid bevatten, heeft u meer kans op de bijwerkingen van zolmitriptan.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor zolmitriptan.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is zolmitriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof zolmitriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Zolmitriptan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Zomig en als het merkloze Zomitriptan in tabletten en smelttabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 10-10-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

zolmitriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

23 February 2017

Ontwikkeling van Tinnitus bij iets verhoging van de dosering, terwijl ik nog ver beneden de adviesdosering blijf.

6 September 2016

Ik gebruik dit middel voor migraine, het werkt perfect voor mij alleen nu wordt er gezegd dat dit middel ook niet meer wordt gemaakt. Van een andere fabrik...

21 April 2016

Bij migraine aanval is de werking van deze tabletten minimaal. Waar ik eerder met 1 tablet per dag kon volstaan in de uiterste rek, moet ik er bij deze 3 n...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!