Over Apotheek.nlPrivacyverklaring Apotheek.nl

Privacyverklaring Apotheek.nl

Over Apotheek.nlPrivacyverklaring Apotheek.nl

Privacyverklaring Apotheek.nl

  Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt Apotheek.nl bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

  • Apotheek.nl verwerkt de gegevens die binnenkomen via het contactformulier en gebruikt deze alleen om contact op te kunnen nemen. Ook verwerkt Apotheek.nl IP-adressen voor bezoekersstatistieken.

   ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening van Apotheek.nl. Er worden beveiligingsmaatregelen toegepast volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de KNMP dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   • Apotheek.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

    • Als Apotheek.nl uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

     U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van Apotheek.nl. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Apotheek.nl te laten corrigeren of te laten verwijderen.

     Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

     • Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop Apotheek.nl uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Apotheek.nl. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

      • Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl

      Informatie wordt bijgewerkt: