Competact

Competact

    De werkzame stoffen in Competact zijn metformine en pioglitazon. Metformine is sinds 1959 internationaal op de markt en pioglitazon sinds 1999. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de mernaam Competact. Het is te verkrijgen in tabletten.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine alléén onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Competact.

Informatie wordt bijgewerkt: