Eucreas

Eucreas

    De werkzame stoffen in Eucreas zijn metformine en vildagliptine. Metformine is sinds 1959 internationaal op de markt en vidagliptine sinds 2007.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Eucreas en als het merkloze Vildagliptine/Metformine.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine alléén onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Eucreas.

Informatie wordt bijgewerkt: