Picoprep

Picoprep

    De werkzame stoffen in Picoprep zijn magnesiumoxide en picozwavelzuur. Magnesiumoxide is al tientallen jaren internationaal op de markt en picozwavelzuur sinds 1972. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar als poeder voor drank.

    De combinatie van picozwavelzuur met magnesiumoxide wordt gebruikt om de darmen leeg te maken voorafgaand aan een darmonderzoek of een operatie.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Picoprep.

Informatie wordt bijgewerkt: