picozwavelzuur

Trefwoord
naar medicijnen

picozwavelzuur

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over picozwavelzuur

 • Picozwavelzuur is een laxeermiddel. Het stimuleert de darmbeweging en maakt de ontlasting zachter. Hierdoor wordt de stoelgang makkelijker.
 • Bij verstopping. En om de darmen leeg te maken voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie. Het wordt dan gebruikt in combinatie met het laxeermiddel magnesiumoxide.
 • Capsules heel doorslikken. Als u het 's avonds inneemt merkt u de volgende ochtend resultaat.
 • Drank om de darm te legen: los het poeder op in een kop water en roer minstens 2 minuten. Drink dan op. Binnen een kwartier ontstaat dunne ontlasting die u niet kunt ophouden. Zorg daarom dat u in de buurt van een toilet bent. U gebruikt het meestal 2 keer per dag op de dag voorafgaand aan het onderzoek. Drink elk uur een glas water tot er geen ontlasting meer komt.
 • U kunt last krijgen van diarree, buikkrampen en buikpijn. Dit hoort erbij en trekt vanzelf weg. Krijgt u ernstige buikkrampen of ernstige buikpijn die maar niet overgaat? Raadpleeg dan uw arts.

Wat doet picozwavelzuur en waarbij gebruik ik het?

Picozwavelzuur heeft een laxerende werking. Het wordt gebruikt bij:

 • verstopping (obstipatie), om de ontlasting op gang te brengen, bijvoorbeeld bij plotseling optredende verstopping (zoals op reis);
 • om de darmen leeg te maken voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie. Het wordt dan gebruikt in combinatie met magnesiumoxide.

Verstopping

 • Bij verstopping

Bij verstopping komt de ontlasting minder vaak dan u gewend bent. De ontlasting is hard en droog, waardoor de stoelgang moeilijk gaat en pijnlijk is.

Oorzaken
Een verstopping kan ontstaan doordat u  te weinig vezelrijk voedsel gebruikt, te weinig drinkt, te weinig lichaamsbeweging heeft of door hormonale veranderingen, zoals tijdens de zwangerschap. Ook stress of een ander toilet, zoals op vakantie, kan verstopping geven.

Verder kan verstopping ontstaan als u de aandrang van uw darmen negeert en de ontlasting te lang ophoudt. Ten slotte zijn er bepaalde medicijnen en andere ziekten, zoals diabetes, die verstopping kunnen veroorzaken.

Behandeling
De klachten kunnen met de volgende maatregelen afnemen.

 • Eet vezelrijke voeding, zoals volkoren brood, zilvervliesrijst, of voeg zemelen toe aan yoghurt. Ook verse groenten, peulvruchten en fruit bevatten veel vezels.
 • Sla het ontbijt niet over. Dit brengt de darmen juist op gang.
 • Drink 6 tot 8 glazen vocht per dag.
 • Neem voldoende lichaamsbeweging.
 • Houd de ontlasting niet onnodig op.

Als deze maatregelen onvoldoende helpen na enkele dagen tot weken, neem dan contact op met uw arts. Bij plotselinge buikpijn moet u altijd de arts raadplegen.

Als u enkele dagen geen ontlasting heeft gehad of als uw stoelgang pijnlijk is, kunt u kortdurend een laxeermiddel gebruiken, zoals lactulose, bisacodyl of een microklysma. 

Bij langdurige verstopping kunt u middelen met psylliumvezels of lactulose gebruiken.

U kunt af en toe picozwavelzuur gebruiken, als bovenstaande maatregelen en medicijnen onvoldoende effect hebben. Picozwavelzuur is niet geschikt om langdurig te gebruiken, omdat uw darmen dan niet meer uit zichzelf op gang komen.

Werking
Picozwavelzuur zorgt dat het laatste deel van de darm (de dikke darm) minder vocht terugneemt van de ontlasting. Ook stimuleert picozwavelzuur de darm om slijm aan te maken. Hierdoor ontstaat een zachtere ontlasting en dus makkelijkere stoelgang. Bovendien stimuleert picozwavelzuur de darmbewegingen, waardoor de ontlasting minder lang in de darmen blijft en minder kan indikken.

Effect
Capsules (pearls) en druppels: als u dit medicijn ’s avonds neemt komt binnen 6 tot 12 uur ontlasting op gang die zachter is en minder pijnlijk verloopt. Komt er bij u geen ontlasting? Neem dan meteen contact op met uw arts.

Drank om de darm te legen voor darmonderzoek of operatie: de drank werkt veel sterker dan de druppels of de capsules. Binnen een kwartier  na inname kan een dunne ontlasting ontstaan die u niet in kunt houden. Zorg daarom dat u in de buurt bent van een toilet als u de drank gebruikt.

Lees meer over verstopping

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Diarree. Het is normaal dat de ontlasting zachter is, maar de ontlasting kan ook zo dun zijn dat u hem moeilijk in kunt houden. Bij de drank om de darmen echt te legen is dat meestal het geval.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Buikpijn en buikkramp. Dit gaat vanzelf over als het medicijn is uitgewerkt. Bij de drank om de darmen te legen, komt dit vaker voor.
  Stop onmiddellijk met dit medicijn bij ernstige buikkrampen of ernstige aanhoudende buikpijn. Raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken.
 • Duizeligheid en flauwvallen. Meestal ontstaat dat door persen bij de ontlasting of doordat de darmen bepaalde zenuwen prikkelen. Het is dan niet ernstig. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk, huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef in beide gevallen aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor picozwavelzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Bij langdurig gebruik of te hoge dosering
Gebruik dit medicijn niet vaker dan 2 tot 3 keer per week en op die manier niet langer dan 2 weken, behalve als uw arts u anders adviseert. Bij langdurig gebruik of te hoge doseringen kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan.

 • Verlamming van de dikke darm. Deze kan dan niet meer op natuurlijke wijze de darminhoud verwerken.
 • Ernstige diarree.
 • Te weinig kalium en natrium in het bloed. U merkt dat aan spierkramp, vermoeidheid, hartkloppingen, sufheid of een verminderde eetlust.

Raadpleeg dan uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op de verpakking, het etiket of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Capsules (Pearls): heel doorslikken met een half glas water.
 • Picoprep en Citrafleet (poeder): oplossen in ongeveer 150 ml (een kop) water. Roer gedurende minstens 2 minuten en drink de oplossing dan op. Drink daarna bovendien elk uur een heel glas water of andere heldere vloeistof. Ga daarmee door tot u geen dunne ontlasting meer heeft. Vaak heeft u geen dunne ontlasting meer nadat u in totaal 1,5 tot 2 liter water of andere heldere vloeistof heeft gedronken.

Wanneer?

 • Bij verstopping of harde ontlasting: meestal kunt u picozwavelzuur 's avonds voor het slapen innemen. Houd er rekening mee dat de ontlasting meestal na 6 tot 12 uur op gang komt.
 • Om de darm te legen voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie:
  • Picoprep: 10 tot 18 uur vóór het onderzoek of de operatie de drank innemen en vervolgens 4 tot 6 uur vóór het onderzoek of de operatie.
  • Citrafleet: neem de drank in op de avond vóór het onderzoek of de operatie. En vervolgens ´s morgens op de dag van het onderzoek of de operatie.
   • Vindt het onderzoek of de operatie vroeg in de morgen plaats? Dan neemt u de drank in op de dag vóór het onderzoek of de operatie. De eerste dosis neemt u ´s middags in. En de tweede dosis neemt u ´s avonds in. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tijd tussen de eerste en tweede dosis moet minstens 5 uur zijn.
   • Vindt het onderzoek of de operatie in de namiddag of avond plaats? Dan neemt u de drank in op de dag van het onderzoek of de operatie. De eerste dosis neemt u vroeg in de ochtend in. De tweede dosis neemt u later in de ochtend in. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tijd tussen de eerste en tweede dosis moet minstens 5 uur zijn.

Hoelang?
Gebruik dit medicijn niet langer dan 3 dagen achter elkaar. Behalve als uw arts iets anders heeft aangeraden. U heeft anders kans dat de ontlasting niet meer uit zichzelf op gang komt. Dan heeft u steeds een laxeermiddel nodig.

Raadpleeg uw arts of apotheek als u niet binnen 2 dagen het gewenste resultaat heeft.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het medicijn nog nodig, neem het dan alsnog in. Houd er rekening mee dat de ontlasting meestal na 6 tot 12 uur op gang komt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Hiervoor zijn geen beperkingen. Houd er wel rekening mee dat bepaalde voedingsmiddelen, zoals wit brood, uw klachten kunnen verergeren. Een vezelrijk dieet kan juist een gunstig effect hebben.

Klik voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij verstopping.

Mag ik picozwavelzuur gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Er zijn wel medicijnen die verstopping als bijwerking kunnen geven. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen tegen depressie, psychose, epilepsie, sommige pijnstillers (morfine), codeïne, ijzertabletten, verapamil en plastabletten.

Als u twijfelt of de verstopping door uw medicijnen komt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u een ander medicijn gebruiken dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt niet in de moedermelk terecht.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als de werking van mijn nieren of lever minder is?

Nieren

Het niet bekend of dit medicijn veilig kan worden gebruikt door mensen met een verminderde werking van de nieren of mensen die dialyseren. Overleg met uw arts als uw nieren minder goed werken of als u dialyseert.

Lever

Heeft u levercirrose? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij levercirrose is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking van de lever, en in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema “Verminderde nierfunctie en medicijnen” lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de invloed van een verminderde nierfunctie is op uw medicijnen. En leest u hoe uw apotheker u kan helpen bij veilig medicijngebruik als uw nieren niet goed werken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.
Heeft u het verschillende dagen achter elkaar gebruikt, dan kan uw darm eraan gewend zijn geraakt. Hierdoor kunt u juist extra last krijgen van verstopping. Gebruik het daarom nooit langer dan 3 dagen achtereen. Overleg met uw arts of apotheker als u het langer nodig heeft of als u het te lang heeft gebruikt, waardoor uw darmen niet meer op gang komen.

Onder welke namen is picozwavelzuur verkrijgbaar?

De werkzame stof picozwavelzuur zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Picozwavelzuur is in de apotheek zonder recept verkrijgbaar onder de merknaam Dulcopearls in capsules.

Het is op recept ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam Picoprep en Citrafleet.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 03-08-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

picozwavelzuur is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!