Steglujan

Steglujan

    De werkzame stoffen in Steglujan zijn ertugliflozine en sitagliptine. Ertugliflozine is sinds 2017 internationaal op de markt en sitagliptine sinds 2007.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Steglujan. Het is te verkrijgen in tabletten. Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als sitagliptine of ertugliflozine alleen onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Steglujan.

Informatie wordt bijgewerkt: