Trimbow

Trimbow

    De werkzame stoffen in Trimbow zijn beclometason, formoterol en glycopyrronium. Beclometason is sinds 1967 internationaal op de markt, formoterol sinds 1990 en glycopyrronium sinds 2013.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Trimbow in inhalatiespray en inhalatiepoeder.

    Artsen schrijven deze combinatie voor bij astma en COPD.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Trimbow.

Informatie wordt bijgewerkt: