Xigduo

Xigduo

    De werkzame stoffen in Xigduo zijn dapagliflozine en metformine. Dapagliflozine is sinds 2012 internationaal op de markt en metformine sinds 1959.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten en wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of dapagliflozine alléén onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Xigduo.

Informatie wordt bijgewerkt: