algeldraat bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

algeldraat bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Algeldraat is aluminiumoxide in een vorm die zuur makkelijk kan binden.

Artsen schrijven algeldraat voor bij kinderen om de hoeveelheid fosfaat in het bloed te verlagen bij bepaalde nierziekten.

Nierziekten

Sommige kinderen hebben een te grote hoeveelheid fosfaat in het bloed. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een verminderde nierwerking, zoals bij kinderen die nierdialyse ondergaan.

In het bloed heerst een evenwicht tussen calcium (kalk), fosfaat, vitamine D en bijschildklierhormonen. Deze stoffen kunnen elkaar beïnvloeden. Als de ene stof toeneemt, kan de ander hierdoor afnemen en andersom. Bij een afname van de hoeveelheid calcium neemt de hoeveelheid fosfaat toe. De nieren spelen bij dit evenwicht een belangrijke rol.
 

Lees meer over nierziekten

Ervaring bij kinderen

Algeldraat is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant algeldraat niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar algeldraat bij kinderen vanaf 1 maand om fosfaat in het bloed te verminderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts algeldraat ook voor bij kinderen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Het aluminium in algeldraat bindt zich aan fosfaten in maag en darmen. Deze verbinding verlaat het lichaam met de ontlasting. Er wordt dan minder fosfaat opgenomen in het bloed, zodat de hoeveelheid fosfaat in het bloed afneemt.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Laat uw kind de kauwtabletten goed kauwen voor het doorslikken. Voor een goede zuurbindende werking moet het medicijn fijn verdeeld zijn.

Wanneer?

Als uw kind ook andere medicijnen gebruikt, let dan op eventuele wisselwerkingen met die medicijnen. Vaak moet uw kind een paar uur wachten tussen inname van dit medicijn en het andere medicijn. Onder "Mag ik algeldraat gebruiken met andere medicijnen?" leest u bij welke medicijnen dit belangrijk is.

Hoe lang?

Uw kind mag dit medicijn alleen langer dan 4 weken achter elkaar gebruiken als de arts dat heeft geadviseerd. Het is namelijk niet uit te sluiten dat er bijwerkingen zijn op de lange termijn.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over algeldraat bij volwassenen.

Bijwerking waarvan bekend is dat het bij kinderen kan voorkomen, is verstopping.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Algeldraat is voor kinderen te verkrijgen in kauwtabletten.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij algeldraat bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 29-07-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

algeldraat bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!