binimetinib

binimetinib

Trefwoord
naar medicijnen

binimetinib

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over binimetinib

 • Binimetinib remt de groei van kanker.
 • Bij sommige vormen van huidkanker (melanoom).
 • Slik de tabletten heel door met een half glas water.
 • Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn diarree, misselijkheid en braken. Ook vermoeidheid, moeite met zien, pijn en haaruitval.
 • Op de huid kunt u last krijgen van pijnlijke knobbeltjes, roodheid en barsten. Merkt u veranderingen in uw huid? Overleg dan met uw arts.
 • Vraag advies wat u tegen bijwerkingen kunt doen.
 • U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling en 1 maand daarna.

Wat doet binimetinib en waarbij gebruik ik het?

Binimetinib is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

Artsen schrijven het voor bij een bepaalde vorm van huidkanker, namelijk melanoom.

Kanker

 • Tegen kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waarbij lichaamscellen zich ongeremd vermenigvuldigen. Het gevolg zijn tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die slecht kan aflopen als men er niets aan doet.

Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling voor veel soorten kanker mogelijk. Bij snelle behandeling voorkomt u dat een kankergezwel doorgroeit in het omringende weefsel of dat het uitzaait. Bij uitzaaiingen ontstaat kanker op andere plaatsen in het lichaam.

Artsen schrijven binimetinib voor bij een bepaald type melanoom (een vorm van huidkanker).

Oorzaak
In elke cel zit DNA. DNA bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door het DNA weten cellen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld ook hoe snel ze zich moeten delen.
Bij een celdeling ontstaan uit één cel 2 dochtercellen, met exact hetzelfde DNA als de moedercel. Als het stukje DNA dat de celdeling bestuurt beschadigd raakt, kan de cel zich sneller gaan delen. De nieuwe cellen bevatten dezelfde beschadiging in het DNA als de moedercel. Daardoor gaan ook deze cellen zich veel te snel delen, met kanker tot gevolg.

Hoe de beschadiging in het DNA ontstaat, is vaak onbekend. Het lijkt soms te komen door chemische stoffen als teer in tabaksrook, of door asbest, alcohol, te veel of te vet voedsel, straling of door een erfelijke aanleg.

Verschijnselen
Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. In het beginstadium zijn er vaak helemaal geen verschijnselen. Pas als een kankergezwel tegen zenuwen aan gaat drukken, is pijn te voelen.

Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge vermoeidheid, gebrek aan eetlust en sterke vermagering (bijvoorbeeld meer dan 3 kilo per maand).

Een melanoom doet zich vaak voor als een soort moedervlek. Veel mensen hebben er in het begin vrijwel geen klachten van. Maar elke moedervlek die langzaam of snel groter of dikker wordt, een grillige rand heeft, verkleurt, ontstoken raakt, gaat bloeden of jeukt kan melanoom zijn.
Ga daarom voor controle naar een arts als u een dergelijke moedervlek opmerkt.

Behandeling
De behandeling hangt af van de plaats waar de kanker zit en hoe ver de ziekte is gevorderd. Operatie, chemotherapie met cytostatica en bestraling zijn de meest voorkomende behandelingsmethoden.

Artsen schrijven binimetinib voor bij een bepaald type melanoom. De specialist controleert eerst of het type melanoom gevoelig is voor dit medicijn.
Binimetinib wordt alleen gebruikt als het melanoom niet met een operatie was weg te halen of als het melanoom is uitgezaaid.

Binimetinib wordt samen gebruikt met het kankerremmende medicijn encorafenib.

Effect
Tyrosinekinases zijn enzymen die alle cellen, dus ook kankercellen, nodig hebben voor hun groei.
Binimetinib remt sommige van deze enzymen. Hierdoor kunnen de melanoom-kankercellen niet groeien.

Lees meer over kanker

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Vooral op de huid kunnen wratten en andere vergroeiingen ontstaan. Zeer zelden ook een nieuw melanoom. Controleer uw huid daarom regelmatig en raadpleeg uw arts als u veranderingen ziet. Uw arts zal uw huid regelmatig bekijken.

Door de lijst van bijwerkingen kan het lijken dat het middel erger is dan de kwaal. Maar de bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Bovendien gaan de meeste bijwerkingen na de behandeling geleidelijk over.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, diarree en misselijkheid. Soms braken, verstopping en maagpijn. Zorg dat u extra drinkt als u diarree heeft en moet overgeven. Dan heeft u minder kans op uitdroging. Mogelijk helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes.
 • Vermoeidheid en een zwak gevoel.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Haaruitval. Niet alleen van hoofdhaar, maar ook van wenkbrauwen, wimpers, oksel- en schaamhaar. Na de behandeling zal het haar na ongeveer een maand weer gaan groeien.
 • Huidklachten, zoals huiduitslag, droge huid met kloven en jeuk. Dit kan komen door overgevoeligheid, maar hoeft niet. (Zie bij 'Zeer zelden Overgevoeligheid'). Zelden acne (puistjes), roodheid, huidontsteking, gevoelige knobbeltjes. Ook zelden kans op andere soorten huidkanker. Merkt u veranderingen in uw huid? Overleg dan met uw arts.
  Zeer zelden overgevoeligheid van de huid voor zonlicht (zon, UV-lamp, zonnebank). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer zonnebrandmiddel op met een sunblock van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank.
 • Wazig zien. Zeer zelden oogontsteking. U merkt dit aan rode ogen, pijn, wazig zien gevoeligheid voor licht of zwevende vlekjes voor de ogen. Waarschuw uw arts als u dit merkt. Zeer zelden is namelijk sprake van een ernstige oogbeschadiging.
 • Koorts.
 • Duizeligheid en hoofdpijn.
 • Opgezwollen enkels en onderbenen.
 • Zenuwbeschadiging. Heeft u last van een tintelend of doof gevoel in armen en benen of van een branderige pijn in handen of voeten? Waarschuw dan meteen uw arts. Meestal gaan deze verschijnselen weer weg, een enkele keer zijn ze blijvend.
 • Rugpijn, spierpijn, spiertrekkingen en pijn in de gewrichten.
 • Bloedarmoede en meer kans op bloedingen. Deze bijwerkingen ontstaan door een tekort aan rode bloedcellen en bloedplaatjes. Neem contact op met uw arts bij: onverklaarbare bloedneuzen, onderhuidse bloedinkjes en blauwe plekken en extreme vermoeidheid.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Goedaardige gezwellen van de huid, zoals ouderdomswratten en steelwratjes. Waarschuw uw arts als u merkt dat uw huid verandert, omdat zelden ook ernstige bijwerkingen op de huid kunnen ontstaan. Uw arts zal controleren of het om goedaardige gezwellen gaat en kan ze eventueel verwijderen.
 • Smaakstoornissen.
 • Ontsteking van de dikke darm. Heeft u last van ernstige diarree en buikpijn? Waarschuw dan een arts.
 • Hand-voet-syndroom. Hierbij raken de handen en voeten rood en gezwollen. Uw handen en voeten kunnen dan pijn gaan doen, branderig aanvoelen of gaan kloven, blaren of vervellen. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • In ernstige gevallen nierfalen. Waarschuw meteen uw arts bij koorts en uitdroging (te merken aan dorst, slaperigheid, een snelle hartslag en niet of weinig plassen).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Problemen met de gezichtszenuw. Dit merkt u meestal aan één kant van het gezicht. Bijvoorbeeld aan een laag hangende werkbrauw, een oog dat niet goed wil sluiten of een scheve mond. Raadpleeg in deze gevallen uw arts.
 • Hartproblemen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Waarschuw dan uw arts.
 • Ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij hevige buikpijn.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de tabletten heel door met een half glas water.

Moet u kort na inname overgeven? Neem GEEN nieuwe tabletten, maar overleg met uw arts of verpleegkundige.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Kies hiervoor steeds hetzelfde moment van de dag, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoelang?

U kunt dit medicijn gebruiken zolang het goed werkt bij uw aandoening.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Bent u toch een dosis vergeten? Neem deze dan zo snel mogelijk in, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosis:

 • duurt het nog meer dan 6 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment in.
 • duurt het nog minder dan 6 uur? Sla dan de gemiste dosis over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment in.

Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan vermoeidheid, duizeligheid en oogklachten veroorzaken. Dit kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Rijd geen auto als u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de slijmvliezen van maag en darmen. Het vergroot daardoor de kans op bijwerkingen op de maag en darmen. Gebruik daarom liever geen alcohol zolang u last heeft van uw maag en darmen.

alles eten?
U kunt alles eten wat uw maag verdraagt. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

Op deze site kunt u onder 'Klachten & ziektes', 'Maagklachten' adviezen vinden voor mensen met maagklachten.

Mag ik binimetinib gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Vaccins. Overleg met uw arts als u gevaccineerd gaat worden. Bepaalde vaccins mag u niet gebruiken. Axitinib vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en verhoogt de kans op bijwerkingen ervan. Dit betreft onder andere bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin.
 • Bij andere vaccins moet u soms een extra vaccinatie krijgen of moet uw bloed onderzocht om te kijken of het vaccin goed heeft gewerkt. Dit betreft onder andere influenzavaccin, tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker.
 • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Binimetinib kan het effect van acenocoumorol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u Binimetinib gaat gebruiken of als u gaat stoppen met binimetinib.

Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt. Er staat ook andere belangrijke informatie op. Bijvoorbeeld of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Er is een kans dat het medicijn aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.
Gebruik een goede anticonceptie tijdens de behandeling en 1 maand daarna.

Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor het kind.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Een behandeling met dit medicijn is zwaar en kan moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u de ziekte te verslaan. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er alternatieven zijn.

Onder welke namen is binimetinib verkrijgbaar?

De werkzame stof binimetinib zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Binimetinib is sinds 2018 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules onder de merknaam Mektovi.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 18-02-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

binimetinib is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!