Medicijnenceftaroline

ceftaroline

Medicijnenceftaroline

ceftaroline

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Ceftaroline doodt bacteriën (antibioticum). Werkt binnen een paar dagen.
  • Bij infecties, bijvoorbeeld van de longen of de huid.
  • Een arts of verpleegkundige dient het infuus toe. De injectieplaats kan pijnlijk, rood of gezwollen zijn. Om de kans hierop kleiner te maken, laat de arts of verpleegkundige het infuus in een uur inlopen.
  • Een kuur duurt meestal 5 tot 14 dagen.
  • U kunt last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Diarree kunt u ook nog krijgen enkele weken nadat u bent gestopt met ceftaroline. Meestal gaat dit binnen enkele dagen over. Waarschuw bij ernstige diarree een arts.
  • Huiduitslag komt voor. Een enkele keer komt dit door allergie. Ook kunt u benauwd worden, koorts krijgen of flauwvallen. Raadpleeg dan meteen een arts. Als u allergisch bent, mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef door aan uw apotheker dat u allergisch bent voor ceftaroline.
  • Ceftaroline behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

   Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals longontsteking en huidinfecties.

   • Werking
    Na toediening verspreidt ceftaroline zich via het bloed in het lichaam en komt in de meeste weefsels terecht. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

    Behandeling
    Artsen schrijven ceftaroline voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

    Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking, zoals penicillines of doxycycline. Ceftaroline wordt alleen gebruikt voor infecties waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Ceftaroline werkt dan vaak wel.

    Het is een 'reserve'-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

    Ceftaroline is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals infecties van luchtwegen en huid.

    Effect
    Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

    • Verschijnselen
     Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

     Behandeling
     Een longontsteking wordt meestal behandeld met penicillines, doxycycline of azitromycine.

     Ceftaroline wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Ceftaroline werkt dan vaak wel. Het is een 'reserve' antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat de bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

     Effect
     Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

     • De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën. De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

      Behandeling
      Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor.

      Een enkele keer is het nodig een antibioticum in te nemen. Meestal kiest uw arts dan voor penicilline. Als dit niet voldoende werkt of niet gebruikt mag worden, kan de arts ceftaroline voorschrijven.

      Ceftaroline is een 'reserve'-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige infecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

      Werking
      Ceftaroline bestrijdt veel bacteriën die een rol spelen bij huidinfecties.

      Effect
      Het infuus werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Irritatie van de wand van het bloedvat waar het infuus is aangelegd. Dit is te merken aan pijn, roodheid en zwelling op die plaats.

       Om de kans hierop te verkleinen, zal de arts of verpleegkundige het infuus in een uur tijd laten inlopen.

      • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken en buikpijn

       De diarree kan ook nog optreden enkele weken nadat u bent gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over. Zeer zelden ontstaat een ernstige vorm van diarree. Neem contact op met uw arts als u meermalen per dag waterdunne ontlasting heeft en daarbij ook moet overgeven en koorts heeft.

      • Hoofdpijn en duizeligheid

      • Koorts, grieperigheid. Raadpleeg uw arts bij hoge koorts of erg ziek zijn.

      • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg dan meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.

       Kreeg u bij eerder gebruik van een cefalosporine-antibioticum een allergische reactie. Raadpleeg eerst uw arts.
       Bent u overgevoelig voor ceftaroline, dan is er een kans dat u ook overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (dit heet 'kruisovergevoeligheid'). Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor ceftaroline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Ontstoken slijmvliezen van mond(hoeken), keelholte, vagina of anus

       Het betreft meestal een Candida-infectie (schimmel) van de slijmvliezen. Dit ontstaat doordat het normale evenwicht tussen schimmels en bacteriën is verstoord. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

      • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

      • Aantasting van de nieren. Raadpleeg uw arts als u binnen enkele dagen in gewicht toeneemt, als u dikke enkels of onderbenen krijgt of als u niet meer plast.

      • Leveraandoeningen. Bij pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van de ogen, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine moet u de arts waarschuwen.

      • Epileptische aanval bij mensen met epilepsie die een hoge dosering van dit medicijn gebruiken. Raadpleeg uw arts als u aan epilepsie lijdt. Uw arts kan beoordelen of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Hoe?
        Het infuus wordt aangelegd door een arts of verpleegkundige.

        Wanneer?
        Bij een infectie wordt dit medicijn meestal 2 of 3 keer per dag toegediend als infuus dat ongeveer 1 of 2 uur lang inloopt.

        Hoelang?
        Ceftaroline gebruikt u altijd als een kuur. Hoe lang de kuur duurt, hangt af van de aandoening waarvoor u het medicijn gebruikt. De kuurt duurt meestal 5 tot 14 dagen.

        Hou er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

        • Het is belangrijk de kuur af te maken. Indien uw arts of (wijk)verpleegkundige niet op tijd komt voor het infuus, neem dan zo snel mogelijk contact met hen op.

         • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
          Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

          • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

           De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

           • Antibiotica van het tetracycline-type (zoals doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze antibiotica en ceftaroline werken elkaar tegen. Een ernstige infectie kan hierdoor minder goed worden bestreden.
           • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Ceftaroline kan de bloedstolling ontregelen. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
           • De capsules met buiktyfusvaccin worden door ceftaroline onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van de verschillende medicijnen zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide medicijnen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

           Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

           • Zwangerschap
            U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

            Borstvoeding
            U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk terecht komt, is het niet schadelijk voor de baby.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Nieren

             Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

             Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

             • een andere dosering;
             • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
             • een ander medicijn.

             Lever

             Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

             • Als u te vroeg stopt zijn de bacteriën waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de gehele kuur af.

              Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

              • De werkzame stof ceftaroline zit in de volgende producten:
               • Ceftaroline is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Zinforo als infuus.

                Laatst bijgewerkt op 08-10-2018

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

                Geen ervaringen gevonden

                Informatie wordt bijgewerkt: