Medicijnencodeïne bij kinderen

codeïne bij kinderen

Medicijnencodeïne bij kinderen

codeïne bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Codeïne is een hoestprikkeldempend medicijn. Het vermindert de neiging tot hoesten. Verder heeft het een pijnstillende werking.

  Artsen schrijven codeïne voor bij kinderen met:

  • hoest;
  • pijn.
  • Codeïne wordt gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest.

   Wanneer de keel en longen geprikkeld worden, geven de hersenen een signaal af om te hoesten. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit. Soms is dat niet het geval, maar ontstaat de prikkelhoest doordat de keel en longen geïrriteerd zijn door een verkoudheid zonder slijm of bijvoorbeeld door een verblijf in een rokerige omgeving. De voortdurende kriebel kan erg vervelend zijn, zoals `s nachts.

   Behandeling
   In dat geval kan uw kind codeïne gebruiken. Laat uw kind dit medicijn echter niet gebruiken als hij veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

   Geef dit medicijn niet zonder overleg met de arts aan kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

   • Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in het lichaam van uw kind of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar de hersenen van het kind en hij voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

    Behandeling
    Bij kinderen mag het alleen worden gebruikt boven de 12 jaar als andere pijnstillers niet helpen. Het mag niet worden gebruikt in de periode na verwijdering van keel- of neusamandelen en bij kinderen met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

    Codeïne wordt vaak gebruikt in combinatie met de pijnstiller paracetamol.

   • Codeïne is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 12 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant codeïne bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Dit medicijn mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 12 jaar. Geef dit medicijn niet zonder overleg met uw arts aan kinderen in de periode na verwijdering van keel- of neusamandelen en kinderen met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

     • Hoest: codeïne verhoogt de hoestprikkeldrempel in het centrale zenuwstelsel en vermindert daardoor de neiging tot hoesten.
     • Pijn: codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. Uw kind voelt de pijn minder en reageert er rustiger op.
      • Hoest: uw kind merkt binnen een half uur dat hij minder neiging tot hoesten heeft. Dit effect houdt 3 tot 4 uur aan.
      • Pijn: binnen een half uur na inname merkt uw kind dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt 3 tot 4 uur aan.
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

       Hoe?

       Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Er ontstaan makkelijk verschijnselen van overdosering, vooral bij kleine kinderen.

       Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

       • Tabletten bij hoest en pijn: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
        • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
        • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
        • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen of uiteen laten vallen in water. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen of uiteen mag laten vallen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan het medicijn hierdoor vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
       • Hoestdrank bij hoest: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.

       Wanneer?

       Tabletten of drank
       Codeïne werkt het snelst als uw kind het op een lege maag inneemt. Uw kind kan het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in. Heeft uw kind snel last van de maag, laat hem het medicijn dan innemen na een maaltijd.

       Houd tussen 2 opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste 4 uur aan.

       Hoest
       Laat uw kind dit medicijn gebruiken als hij last heeft van kriebelhoest of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap, een concert of lezing. Laat uw kind het voor de nacht een uur van tevoren innemen, dan heeft hij het minste last van kriebelhoest bij het inslapen.

       Hoelang?

       • Hoest. Meestal is het gebruik van dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Laat uw kind het gebruiken tot de klachten zijn verdwenen. Een normale kriebelhoest hoort binnen 3 weken over te zijn. Is dit bij uw kind niet het geval, raadpleeg dan de arts.
       • Pijn. Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Laat uw kind het gebruiken tot de klachten zijn verdwenen. Bij langdurige pijn kan uw kind dit medicijn echter jaren nodig hebben.
       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over codeïne bij volwassenen.

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

        • Sufheid, slaperigheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
        • Verstopping (obstipatie). Laat uw kind als dat mogelijk is vezelrijke voeding eten en veel drinken. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend medicijn voor. Raadpleeg de arts als uw kind last krijgt van verstopping.
        • Bemoeilijkte ademhaling. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne, maar als uw kind lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma, dan kan hij dit medicijn beter niet gebruiken. Ook kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen waarbij de keel- of neusamandelen zijn verwijderd en kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen, mogen dit medicijn niet gebruiken.
        • Epileptische aanvallen.
        • Verlaagde bloeddruk.

        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Codeïne is voor kinderen te verkrijgen in:

          • tabletten;
          • drank.
          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij codeïne bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 13-03-2020

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: