Medicijnencodeïne

codeïne

Medicijn in het kort
De belangrijkste informatie over uw medicijn bekijken? Download hieronder uw ‘Medicijn in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
Codeïne drank bij kriebelhoest
Codeïne tabletten bij kriebelhoest
Codeïne tabletten bij pijn
Medicijnencodeïne

codeïne

Medicijn in het kort
De belangrijkste informatie over uw medicijn bekijken? Download hieronder uw ‘Medicijn in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
Codeïne drank bij kriebelhoest
Codeïne tabletten bij kriebelhoest
Codeïne tabletten bij pijn
Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Codeïne werkt tegen hoest. Het is ook een pijnstiller.
  • Bij kriebelhoest en bij pijn. Soms samen met de pijnstiller paracetamol.
  • Tabletten en drank werken binnen een half uur. Deze werken 3 tot 4 uur lang.
  • Hoest: gebruik codeïne tot uw klachten verdwenen zijn, dit is meestal binnen een paar dagen. Heeft u na 2 weken nog steeds kriebelhoest? Ga dan naar de arts.
  • Pijn: gebruik codeïne zo kort mogelijk heeft en volgens een vast schema. Wacht in ieder geval 6 uur voordat u de volgende tablet neemt.
  • U kunt verstopping krijgen door codeïne. Drink veel vocht en eet voedsel met veel vezel zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.
  • Ook kunt u suf, slaperig en duizelig worden. Rijd dan geen auto. Gebruikt u meer dan 20 mg per keer? Of gebruikt u dit medicijn vaker dan 3 keer per dag? Dan mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Overleg met uw apotheker of arts of u codeïne veilig kunt gebruiken.
  Apotheek.nl logo
  Johan te Biesebeek
  Openbaar apotheker
  • Codeïne is een hoestprikkeldempend medicijn. Het vermindert de neiging tot hoesten. Verder heeft het een pijnstillende werking.

   Artsen schrijven het voor bij hoest en pijn.

   • Codeïne wordt gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest.

    Wanneer de keel en longen geprikkeld worden, geven de hersenen een signaal af om te hoesten. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit. Soms is dat niet het geval, maar ontstaat de prikkelhoest doordat de keel en longen geïrriteerd zijn door een verkoudheid zonder slijm of bijvoorbeeld door een verblijf in een rokerige omgeving. De voortdurende kriebel kan erg vervelend zijn, zoals `s nachts en tijdens een concert of lezing.

    Behandeling
    In dat geval kunt u codeïne gebruiken. Gebruik dit middel echter niet als u veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

    U merkt binnen een half uur dat u minder neiging tot hoesten heeft. Dit effect houdt drie tot vier uur aan.

    • Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

     Werking
     Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. U voelt de pijn minder en reageert er rustiger op.

     Codeïne wordt soms gebruikt in combinatie met de pijnstiller paracetamol. Meer informatie over deze combinatie vindt u bij paracetamol met codeïne.

     Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt 3 tot 4 uur aan.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     Hoe vaak de bijwerkingen optreden, is afhankelijk van de dosering. De dosering is bij pijn meestal hoger dan bij hoest.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Verstopping (obstipatie)

      Eet, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend medicijn voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.

     • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen.

      Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het medicijn moet wennen.

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Misselijkheid

      Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit medicijn gewend bent geraakt. Vaak helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.

     • Duizeligheid

      Vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Draaierig gevoel

      Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

     • Jeuk en galbulten.

      Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

     • Moeilijk kunnen plassen.

      Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

     • Maskering van andere pijnen.

      Omdat dit middel pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Overgevoeligheid voor codeïne.

      Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

     • Bemoeilijkte ademhaling

      Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne.

     • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap.

      Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

       Hoe?

       Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Er ontstaan makkelijk verschijnselen van overdosering, vooral bij ouderen.

       Wanneer?

       Tabletten of drank
       Codeïne werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan in na een maaltijd.

       Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste 4 uur aan.

       Hoest

       Gebruik dit medicijn als u last heeft van kriebelhoest of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap, een concert of lezing. Neem het voor de nacht een uur van tevoren in, dan heeft u het minste last van kriebelhoest bij het inslapen.

       Hoelang?

       • Hoest. Meestal is het gebruik van dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Een normale kriebelhoest hoort binnen 3 weken over te zijn. Is dat bij u niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
       • Pijn. Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Bij langdurige pijn kunt u dit medicijn echter jaren nodig hebben.

       • Een keer vergeten is niet zo erg. De vergeten dosis kunt u alsnog innemen. Tenzij u de volgende dosis over minder dan vier uur moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis.

        • autorijden?
         Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

         Let op: dit advies geldt voor dagelijks gebruik van codeïne. Gebruikt u codeïne af en toe of gedurende enkele dagen? Mogelijk geldt een ander advies. Overleg dan met uw arts of u wel of niet mag autorijden.

         Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

         alcohol drinken?
         Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan codeïne, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

         alles eten?
         U mag alles eten.

         • Gebruik codeïne niet als u ook een hoestmiddel gebruikt dat het ophoesten vergemakkelijkt. Beide middelen werken elkaar tegen.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
          • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine. De pijnstillende werking van codeïne kan door deze medicijnen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
          • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.
          • Zwangerschap
           Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

           - Gebruikt u dit medicijn af en toe? U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is redelijk veel ervaring met het gebruik van dit medicijn tijdens de eerste 3 maanden (1e trimester) van de zwangerschap. Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan de baby na de geboorte moeite hebben met ademhalen.

           - Gebruikt u dit medicijn langer dan 2 weken? U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Borstvoeding
           Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Ook neemt de hoeveelheid moedermelk door dit medicijn af. Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Maagverkleining

            Heeft u een maagverkleining gehad? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

            Ernstig overgewicht

            Heeft u ernstig overgewicht? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

            Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

            • Ja, behalve als u dit medicijn gedurende verschillende weken heeft gebruikt. In dat geval kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

             • De werkzame stof codeïne zit in de volgende producten:
              • Codeïne is sinds 1884 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar in hoestdranken onder de merknaam Bronchicum. Verder is het op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Codeïne en Codeïnefosfaat.

               Codeïne wordt ook gebruikt in combinatie met paracetamol, onder de naam Paracetamol/codeïne en met acetylsalicylzuur en coffeïne onder de merknaam ACCod en als het merkloze Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne. Sommige hoestmiddelen bevatten behalve andere bestanddelen ook nog een kleine hoeveelheid codeïne.

               Laatst bijgewerkt op 18-02-2021

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
               Informatie wordt bijgewerkt: