paracetamol met codeïne

paracetamol met codeïne

Trefwoord
naar medicijnen

paracetamol met codeïne

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over paracetamol met codeïne

 • Paracetamol met codeïne werkt pijnstillend.
 • Bij matige tot hevige pijn.
 • Tabletten werken binnen een half uur. Zetpillen binnen 1 uur.
 • De werking van de tabletten houdt 3 tot 5 uur aan. De zetpillen 6 tot 8 uur.
 • Gebruik dit medicijn zolang u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.
 • U kunt verstopping krijgen door codeïne. Eet voedsel met veel vezels (groente, fruit en volkorenproducten) en drink veel vocht. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken om deze bijwerking te voorkomen.
 • Ook kunt u suf, slaperig en duizelig worden. Rijd dan geen auto. Als u meer dan 20 mg codeïne per keer gebruikt of vaker dan 3 keer per dag, mag u de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft.
 • Pas op met alcohol. Dit versterkt de kans op sufheid.
 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Overleg met uw apotheker of arts of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.

Wat doet paracetamol met codeïne en waarbij gebruik ik het?

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Codeïne is ook pijnstillend en werkt hoestprikkeldempend.

Artsen schrijven paracetamol met codeïne voor bij pijn en griep.

Pijn

 • Bij pijn

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Behandeling
De combinatie van paracetamol met codeïne is te gebruiken bij veel soorten pijn, zoals kiespijn, hernia, rugpijn, gewrichtspijn, ernstige hoofdpijn en pijn door verwondingen, operaties of ziekte. Hierbij heeft de arts meestal eerst een eenvoudige pijnstiller voorgeschreven, zoals paracetamol zonder toevoeging of ibuprofen. Als dat niet voldoende werkt, dan kan de arts deze combinatie van paracetamol met codeïne voorschrijven.

Bij kinderen mag het alleen worden gebruikt boven de 12 jaar als andere pijnstillers niet helpen. Het mag niet worden gebruikt in de periode na verwijdering van keel- of neusamandelen en bij kinderen met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

Werking
Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. Hierdoor verminderen deze medicijnen de pijn. De combinatie van codeïne met paracetamol zou meer pijnstilling geven. Dit effect is echter nooit aangetoond.

Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt 3 tot 5 uur aan. De zetpillen werken iets minder snel, binnen ongeveer 1 uur. De werking van zetpillen houdt 6 tot 8 uur aan.

Lees meer over pijn

Griep

Paracetamol met codeïne wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Verschijnselen
Griep is een infectie met het griepvirus. Het griepvirus besmet de slijmvliezen van neus, keel en longen. Hierdoor ontstaan klachten, zoals verstopte neus, niezen, keelpijn en droge prikkelhoest. Bovendien kunt u last hebben van hoge koorts, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn.

Behandeling
Griep gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over. Voelt u zich door de koorts erg beroerd of heeft u veel last van keelpijn, hoofdpijn en spierpijn? Dan kunt u paracetamol gebruiken. Als dat niet voldoende werkt, dan kan de arts paracetamol in combinatie met codeïne voorschrijven. Paracetamol heeft minder bijwerkingen dan de combinatie van paracetamol met codeïne en werkt vaak goed genoeg. Deze medicijnen verminderen de klachten, maar u wordt er niet eerder beter van.

Geef paracetamol met codeïne niet zonder overleg met uw arts aan kinderen onder de 12 jaar of aan kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

Werking
Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. Hierdoor verminderen deze medicijnen de pijn. Paracetamol werkt ook koortsverlagend. De combinatie van codeïne met paracetamol zou meer pijnstilling geven. Dit effect is echter nooit aangetoond.

Effect
De koorts en pijn zullen binnen een half uur na inname van een tablet afnemen. De zetpillen werken ongeveer binnen 1 uur. Het effect van de tabletten houdt 3 tot 5 uur aan. Het effect van een zetpil is 6 tot 8 uur.

Lees meer over griep

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Als u dit medicijn langer gebruikt zal de arts meestal ook een laxeermiddel voorschrijven. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.
 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Draaierig gevoel. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
 • Sterke bloeddrukdaling. Dit merkt u aan duizeligheid, zwart voor de ogen zien en flauwfallen. Deze bijwerkingen kunnen met name optreden wanneer u (ernstig) hartfalen heeft en wat ouder bent.
 • Jeuk en galbulten. Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Medicijnafhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.
 • Overgevoeligheid voor paracetamol of codeïne. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol of codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Bemoeilijkte ademhaling. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen waarbij de keel- of neusamandelen zijn verwijderd en kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen mogen dit medicijn niet gebruiken.
 • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
 • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen

 • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.
 • Nierbeschadiging. Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. Mensen met een ernstig verminderde nierwerking hebben ook meer kans op overdosering. Zij mogen dit middel daarom niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als uw nieren minder goed werken.
 • Bloedafwijkingen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoeveel?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen en kunnen ademhalingsproblemen ontstaan. U merkt niet altijd meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel van dit medicijn heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij dit medicijn kunnen komen. Zij zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen.

Hoe?

 • Tabletten: doe de tabletten eerst in een half glas water, laat dit even staan om ze uiteen te laten vallen en drink het dan op. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
 • Zetpillen: de zetpil in de anus inbrengen. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat het kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van het kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer één minuut).

Wanneer?

 • Dit medicijn werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
 • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur aan.
 • Pijn: gebruik dit medicijn als u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.

Hoe lang?

 • Bij pijn: meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het niet langer dan 3 dagen.
 • Bij pijn en hoge koorts: als de hoge koorts na 3 dagen nog niet over is, raadpleeg dan uw arts.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het medicijn nog nodig, neem de dosis dan alsnog. Neem een eventuele volgende dosis minstens 4 uur later. De zetpillen minstens 6 uur later.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Paracetamol heeft geen invloed op de rijvaardigheid, codeïne wel. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Let op: dit advies geldt voor dagelijks gebruik van dit middel. Gebruikt u dit middel af en toe of gedurende enkele dagen? Mogelijk geldt een ander advies. Overleg dan met uw arts of u wel of niet mag autorijden.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en slaperigheid.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik paracetamol met codeïne gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

Een pijnstiller met alleen paracetamol, dus zonder codeïne, kunt u in onderstaande gevallen meestal wel gebruiken.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van middelen zonder recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, griep of verkoudheid bevatten paracetamol. Als u deze middelen gebruikt naast dit middel heeft u kans te veel paracetamol binnen te krijgen.
 • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine, De pijnstillende werking van codeïne kan door deze middelen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn gedurende enkele dagen veilig gebruiken in een hoeveelheid van niet meer dan 20 mg codeïne en 500 mg paracetamol per keer. Op deze manier is het al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij langdurig gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. In zeldzame gevallen kan dit zeer schadelijk zijn voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit middel gedurende enkele dagen heeft gebruikt, kunt op elk moment in één keer stoppen.

Heeft u het gedurende enkele weken gebruikt, dan kunt u last krijgen van ontwennings-verschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

Neem contact op met uw arts als u toch last krijgt van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

Onder welke namen is paracetamol met codeïne verkrijgbaar?

De werkzame stof paracetamol met codeïne zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Paracetamol is sinds 1893 internationaal op de markt. Codeïne sinds 1884. De combinatie is op recept verkrijgbaar als het merkloze Paracetamol/Codeïne. Het is te verkrijgen in tabletten en zetpillen.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 18-05-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

paracetamol met codeïne is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

8 May 2019

werkte prima.Nu moet ik Paracetamol apart kopen en codeine apart hetgeen leuk is voor de apotheker kost me 1 euro per dag! plus een beetje voor de paraceta...

2 July 2018

Ik gebruik dit al jaren! Het werkt bij mij perfect tegen migraine! Sinds ik dit gebruik heb ik geen migraine meer gehad.

5 February 2018

Deze pijnstillers werken perfect! Het is wel super irritant dat je zowat moet bedelen om ze te krijgen. omdat het een opiaat is. Ik wou dat die betuttelin...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!