MedicijnenCOVID-19-vaccin Vaxzevria (coronavaccin, AstraZeneca)

COVID-19-vaccin Vaxzevria (coronavaccin, AstraZeneca)

Vaccin in het kort
De belangrijkste informatie over uw vaccin bekijken? Download hieronder uw ‘Vaccin in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
COVID-19-vaccin AstraZeneca tegen COVID-19
MedicijnenCOVID-19-vaccin Vaxzevria (coronavaccin, AstraZeneca)

COVID-19-vaccin Vaxzevria (coronavaccin, AstraZeneca)

Vaccin in het kort
De belangrijkste informatie over uw vaccin bekijken? Download hieronder uw ‘Vaccin in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
COVID-19-vaccin AstraZeneca tegen COVID-19
Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?

Vaccinatie met Vaxzevria alleen nog bij mensen ouder dan 60 jaar

Bent u ouder dan 60 jaar (geboren in 1960 of eerder)?

Op 8 april heeft de overheid besloten om het COVID-19-vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) alleen nog te geven aan mensen ouder dan 60 jaar. Omdat bij mensen ouder dan 60 jaar de risico's op gezondheidsschade door corona veel groter zijn dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen (vorming van bloedstolsel in combinatie met weinig bloedplaatjes in het bloed).

Bent u jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later)?

 • U krijgt een ander coronavaccin. Hiervoor ontvangt u vanzelf een nieuwe uitnodiging.
 • Heeft u al 1 prik met Vaxzevria gehad? Dan krijgt u uw tweede prik ook met Vaxzevria. De Gezondheidsraad heeft nog geen meldingen ontvangen van zeer ernstige bijwerking na een tweede prik met Vaxzevria.
  De kans op erge bijwerkingen is heel klein. Krijgt u na de vaccinatie last van pijn op uw borst, moeite met ademen, gezwollen been, blijvende hoofdpijn of buikpijn, wazig zien of blauwe plekken op uw huid die op een andere plek ontstaan dan de prikplek? Waarschuw dan direct uw arts.

Heeft u meer vragen over de vaccinatie met het coronavaccin Vaxzevria? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.

  • COVID-19-vaccin beschermt tegen een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2.
  • Bij volwassen ouder dan 60 jaar om COVID-19 (corona) te voorkomen.
  • U krijgt 2 vaccinaties. Het tweede vaccin krijgt u 4 tot 12 weken na het eerste vaccin.
  • Vanaf 15 dagen na de laatste vaccinatie bent u beschermd tegen COVID-19.
  • Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Uw arts of verpleegkundige zal u na de vaccinatie 15 minuten in de gaten houden.
  • De plaats van de injectie kan pijnlijk zijn. Dit gaat vanzelf weer weg.
  • Ook kunt u griepachtige verschijnselen krijgen, zoals hoofdpijn, zich ziek, zwak of moe voelen, koorts en rillingen. Deze verschijnselen verdwijnen meestal na 1 tot 3 dagen.
  • U kunt ook een zeer kleine kans hebben op een bloedpropje of weinig bloedplaatjes in uw bloed. Krijgt u last van pijn op uw borst, moeite met ademen, gezwollen been, wazig zien of blauwe plekken op uw huid die op een andere plek ontstaan dan de prikplek? Waarschuw dan direct uw arts.
  • Bent u zwanger? Het RIVM adviseert om u te laten vaccineren met een ander COVID-19 vaccin.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk komt. Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag gebruiken.
  • COVID-19-vaccin Vaxzevria is een vectorvaccin. Het bevat een stukje code (DNA) voor het maken van een onschadelijk deel van het virus. COVID-19-vaccin Vaxzevria wordt ook het AstraZeneca-vaccin of het Oxford-vaccin genoemd.

   Het beschermt u tegen een infectie met het coronavirus, namelijk de ziekte COVID-19 (corona).

   • U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

    COVID-19
    COVID-19 (corona) is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Een infectie met het coronavirus geeft niet bij iedereen klachten. Bij een groot deel van de besmette mensen verloopt deze ziekte zonder ernstige verschijnselen. Maar vooral bij mensen met een verminderde afweer, zoals ouderen en langdurig zieken, kan dit ernstig verlopen. Deze mensen kunnen een longontsteking krijgen en hieraan overlijden.

    Verschijnselen die veel voorkomen:

    • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn;
    • hoesten;
    • koorts;
    • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
    • benauwdheid.

    Heeft u een van deze klachten? Laat u zich dan testen. Wilt u meer weten over het testen op COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM.

    Oorzaak
    COVID-19 is een besmettelijke ziekte. De coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen. Via druppeltjes komt het in de lucht. Als andere mensen dit inademen kunnen zij besmet raken met het virus. Ook kunnen mensen besmet raken als ze deze druppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.

    COVID-19 voorkomen
    U kunt zich laten vaccineren tegen deze ziekte. In Nederland krijgen volwassenen vanaf 60 jaar (geboren in 1960 of eerder) hiervoor een uitgenodiging. De meest kwetsbare personen krijgen als eerste het vaccin. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden wanneer u een uitnodiging krijgt.

    U krijgt 2 vaccinaties. Het tweede vaccin krijgt u 4 tot 12 weken na het eerste vaccin.

    Werking
    COVID-19-vaccin Vaxzevria is een vectorvaccin. Bij een vectorvaccin gebruiken wetenschappen bestaande onschuldige virussen. Ze passen de virussen aan tot vectoren. Vectoren kunnen geen infecties veroorzaken en ze kunnen zichzelf niet kopiëren in de cel. Bij het COVID-19-vaccin Vaxzevria is aan de vectoren een stukje code (DNA) voor het maken van de spijkereiwitten toegevoegd. Spijkereiwitten zijn de uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus SARS-CoV-2. Na de vaccinatie vervoeren de vectoren dit stukje code (DNA) in de cellen van uw lichaam, zodat uw lichaam spijkereiwitten maakt. Uw afweer herkent deze eiwitten als indringers en maakt daar afweerstoffen tegen. Als u dan in contact komt met levende virussen, kan uw lichaam dit virus doodmaken.

    Effect
    Vanaf 15 dagen na het tweede vaccin bent u beschermd tegen de ziekte COVID-19. Het COVID-19-vaccin Vaxzevria verlaagt de kans op COVID-19. Van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, krijgen er na vaccinatie nog maar 40 mensen COVID-19.

    Het is niet bekend of het vaccin ook beschermt tegen de besmetting het coronavirus. En of u na de vaccinatie nog anderen kunt besmetten. Dit wordt komende tijd beter onderzocht. Houdt daarom ook na de vaccinatie 1,5 meter afstand van anderen en aan de andere maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

    De huidige gegevens laten zien dat de bescherming minimaal 3 maanden duurt, maar dit kan langer zijn omdat de onderzoeken hiernaar nog lopen.

    Wilt u meer informatie over het COVID-19-vaccin? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

   • Behalve het gewenste effect kan dit vaccin bijwerkingen geven. Ze verdwijnen meestal na 1 tot 3 dagen.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Pijn op de prikplek. Soms met warmte, jeuk of blauwe plekken. Zelden met een gezwollen of een rode huid.

     Gebruikt bloedverdunners? Dan heeft u meer kans op het krijgen van een blauwe plek op de prikplek. Vertel daarom altijd aan de prikker (vaccinatie medewerker) als u bloedverdunners gebruikt. Dan kan de prikker hierop letten.

     U kunt de blauwe plek voorkomen door na de vaccinatie 2 minuten op de prikplek te drukken, zonder te wrijven. 

     Voorbeelden van bloedverdunners zijn:

     • Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor.
     • Acenocoumarol, fenprocoumon. U krijgt alleen het coronavaccin als de INR waarde (waarde die aangeeft hoe snel uw bloed stolt) normaal is en als deze minder dan 1 week geleden is gemeten.
     • Heparine, dalteparine, fondaparinux, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban.
    • Griepachtige klachten zoals hoofdpijn, zich ziek, zwak of moe voelen, koorts, koude rillingen en spierpijn. Soms misselijk zijn en gewrichtspijn.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Diarree en overgeven.

     Zorg dat u voldoende vocht drinkt om niet uit te drogen.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Duizelig of slaperig zijn

    • Veel zweten

    • Verminderde eetlust

    • Vergrote lymfeklieren

     Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal. Deze klieren zitten bijvoorbeeld in de hals, oksels en liezen. Ze helpen uw lichaam beschermen tegen ziektes. Vergrote lymfeklieren zijn meestal onschuldig.

    • Zeer kleine kans op een bloedpropje (trombose) in combinatie met weinig bloedplaatjes in uw bloed. En soms een bloeding.

     Dit treedt bij 1 op de 100.000 tot 250.000 mensen op. Meestal tussen week 1 tot 2 na de vaccinatie op. Krijgt u na de vaccinatie last van pijn op de borst, moeite met ademen, buikpijn die niet overgaat of een gezwollen been? Waarschuw dan direct uw arts. 

     Waarschuw ook direct uw arts als u na een paar dagen last krijgt van erge hoofdpijn, wazig zien of blauwe of paarse plekken op uw huid die op een andere plek ontstaan dan de prikplek.

     Kreeg u een bloedpropje en had u te weinig bloedplaatjes na het eerste vaccin? Dan mag u het tweede vaccin NIET krijgen. 

    • Overgevoeligheid voor dit vaccin. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Heeft u eerder een erge overgevoeligheidsreactie gehad? Vraag aan uw arts of uw dit vaccin mag krijgen. 

     Een erge overgevoeligheid merkt u aan benauwd zijn, flauwvallen, een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, of een ernstige huidafwijking met blaren. Waarschuw dan meteen uw arts.

     Overgevoeligheid kan voorkomen. Daarom zal uw arts of verpleegkundige u na de vaccinatie 15 minuten in de gaten houden. Heeft u eerder een erge overgevoeligheid gehad? En mag u het vaccin krijgen na overleg? Dan zal uw arts of verpleegkundige u na de vaccinatie 30 minuten in de gaten te houden.

     Als u overgevoelig bent, mag u het tweede vaccin niet krijgen. Ook in de toekomst mag u dit vaccin niet meer gebruiken. Geef daarom aan uw apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit vaccin. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit vaccin niet opnieuw krijgt.


    Heeft u na de coronavaccinatie last van een bijwerking? Meld dit dan via Ik wil een bijwerking na de vaccinatie met het coronavaccin melden. Meer informatie over de bijwerkingen vindt u op de website van het bijwerkingencentrum lareb. Lareb verzamelt alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland.

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Hoe?
      Uw arts of verpleegkundige geeft de prik in de spieren van uw bovenarm.

      Wanneer?
      U krijgt 2 vaccinaties. Het tweede vaccin krijgt u 4 tot 12 weken na het eerste vaccin. Vanaf 15 dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen COVID-19.

      Heeft u in de afgelopend half jaar corona gehad? Dan is 1 vaccinatie meestal voldoende.

      Coronavaccin uitstellen
      Heeft u hoge koorts, corona of bent u erg ziek op het moment van de vaccinatie? Stel de vaccinatie dan uit en maak een nieuwe afspraak als u weer beter bent. De koorts kan namelijk erger worden.

      • Bent u de afspraak voor het vaccin vergeten? Maak dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

       • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

        • Er zijn van het COVID-19-vaccin tot nu toe nog geen wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. U kunt wel meer kans hebben op een blauwe plek op de prikplek als u bloedverdunners gebruikt. Zie verder bij bijwerkingen Pijn op de prikplek. Soms met warmte, jeuk of blauwe plekken.

         Gebruikt u medicijnen die uw afweersysteem onderdrukken? U kunt zich veilig laten vaccineren. Wel kan het vaccin mogelijk iets minder goed werken door deze medicijnen. Maar hier zijn nog weinig gegevens over bekend.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Het RIVM adviseert om u te laten vaccineren met een ander COVID-19 vaccin.

          Borstvoeding
          Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk terechtkomt, maar nadelige gevolgen voor het kind worden niet verwacht.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Stop niet zomaar, het is belangrijk dat u alle vaccinaties krijgt. Als u niet alle vaccinaties krijgt, bent u onvoldoende beschermd tegen COVID-19.

           Krijgt u allergische reacties of ernstige bijwerkingen? Neem dan direct contact op met uw arts.

           • De werkzame stof COVID-19-vaccin Vaxzevria (coronavaccin, AstraZeneca) zit in de volgende producten:
            • COVID-19-vaccin Vaxzevria is op 29 januari 2021 tijdelijk goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. De fabrikant moet komende 2 jaar het onderzoek blijven controleren en regelmatig de resultaten melden. Het vaccin is beschikbaar in injecties onder de merknaam Vaxzevria.

             Sinds 2 april wordt dit vaccin niet meer gegeven aan volwassenen jonger dan 60 jaar. Bent u ouder dan 60 jaar (geboren in 1961 of eerder)? Dan krijgt u een uitnodiging voor dit vaccin. De meest kwetsbare personen krijgen als eerste het vaccin. Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

             Laatst bijgewerkt op 04-05-2021

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: