Medicijnendexamfetamine bij kinderen

dexamfetamine bij kinderen

Medicijnendexamfetamine bij kinderen

dexamfetamine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Dexamfetamine is een stimulerend middel.

  Artsen schrijven dexamfetamine voor bij kinderen met ADHD.

  • Verschijnselen
   Dexamfetamine wordt gebruikt bij aandachtstekort met hyperactiviteit, ook wel ADHD genoemd, naar het Engelse begrip 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'.

   Deze aandoening komt voornamelijk voor bij kinderen. Zij vinden het moeilijk lang hun aandacht ergens op te richten. Ook zijn ze vaak zeer beweeglijk, impulsief en actief. Kinderen met ADHD hebben nogal eens problemen op school, in hun omgang met andere kinderen en met hun ouders. Verder komt ADHD meer voor bij mensen met een autistische stoornis en bij verstandelijk gehandicapten.

   Behandeling
   Meestal krijgen kinderen met ADHD gedragstherapie om zo te leren omgaan met hun aandoening. Verder kan de arts methylfenidaat voorschrijven. In sommige gevallen werkt methylfenidaat onvoldoende, maar dexamfetamine wel.

   Door dexamfetamine worden 7 van de 10 mensen met ADHD rustiger en kunnen ze zich beter concentreren. Bij kinderen verloopt de schooldag makkelijker, bijvoorbeeld omdat er minder conflicten zijn met klasgenoten en leerkrachten, en het kind zich beter op schoolopdrachten kan concentreren.

   Problemen met concentreren zijn vooral belangrijk na het zesde levensjaar. Daarom krijgen meestal alleen kinderen van 6 jaar en ouder dit medicijn. In de puberteit kijkt men dan of dit medicijn nog nodig is, of dat het kind inmiddels met de ADHD om kan gaan. Zo niet, dan kan dexamfetamine ook op volwassen leeftijd worden gebruikt.

  • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat dexamfetamine wordt gebruikt bij:

   • kinderen vanaf 6 jaar met ADHD.

   Dexamfetamine is bij deze ziekte en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant dexamfetamine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

   Er is ook onderzoek gedaan naar dexamfetamine bij:

   • kinderen tussen 3 en 6 jaar met ADHD.

   Deze ziekte en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt dexamfetamine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts dexamfetamine ook voor bij kinderen met deze ziekte en van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

   • Hoe dexamfetamine werkt bij ADHD is niet precies bekend. Men zou van een stimulerend middel niet verwachten dat het een positief effect heeft op mensen die overactief zijn. Toch blijkt dat 2 op de 3 kinderen met ADHD er rustiger door worden en zich beter kunnen concentreren.

    Dexamfetamine is slechts een hulpmiddel. De aandachtsstoornis verdwijnt er niet door. Tijdens het gebruik zullen veel van de verschijnselen wel minder extreem zijn, waardoor de gedragstherapie meer effect heeft.

    • De werking begint na 1-2 uur en houdt ongeveer 4-8 uur aan.

     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

      Hoe?

      • Tabletten: laat uw kind de tabletten innemen met een half glas water. Als uw kind snel last van de maag krijgt, kan hij de tabletten het beste met wat voedsel innemen. Eventueel mag u de tabletten breken langs de breukstrip. Uw kind kan de kwartjes doorslikken met een half glas water.
      • Capsules: laat uw kind de capsule innemen met een half glas water. Als uw kind snel last van de maag krijgt, kan hij de capsules het beste met wat voedsel innemen. Eventueel mag u de capsules openmaken en de inhoud op wat voedsel strooien. Laat uw kind dit opeten.
       • In plaats van met water kan uw kind de capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
       • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.

      Wanneer?

      Meestal raadt de arts aan de dagdosering in 2 keer in te nemen. Gebruikelijk is dan dat uw kind de eerste dosis 's ochtends neemt, meteen na het opstaan, en de tweede dosis rond 13.00 uur. Het werkt dan gedurende de hele dag. Laat uw kind de laatste dosis liever niet na 16.00 uur innemen, omdat hij dan moeite met inslapen kan krijgen.

      Hoelang?

      • Na een week of 4 kunnen u, uw kind en de arts meestal beoordelen of de behandeling aanslaat.
      • Het is verstandig het effect van de behandeling ook zelf bij te houden, bijvoorbeeld door het gedrag van het kind dagelijks in een cijfer uit te drukken.
      • Meestal gebruiken kinderen met ADHD dit middel tussen hun zesde levensjaar en het begin van de puberteit. Gemiddeld gebruiken ze het gedurende 2 tot 3 jaar. De ADHD kan echter ook na de puberteit blijven bestaan. Dan is langduriger gebruik nodig. Een enkele keer adviseert de arts om één of meer keren per jaar gedurende enkele weken te stoppen. Tijdens deze 'medicijnvakantie' kunt u kijken of het medicijn nog nodig is. Mogelijk kan uw kind inmiddels voldoende omgaan met de aandachtsstoornis en de overmatige activiteit. Dan is dit medicijn niet meer nodig.
      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over dexamfetamine bij volwassenen.

       Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       • Slaapproblemen, duizeligheid en vermindering van het reactievermogen door angst, opwinding en nervositeit. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
       • Moeite met inslapen en rusteloosheid. Daarom is het belangrijk dit middel niet later dan om 4 uur in de middag te nemen.
       • Minder eetlust, waardoor gewichtsverlies optreedt. Een lastig probleem, vooral bij ADHD, omdat veel kinderen met ADHD al moeilijke eters zijn. Uw kind kan deze bijwerking verminderen door het middel bij het eten in te nemen. Na enkele weken is dit effect op de eetlust meestal weer over. Raadpleeg de arts als het eten echt een probleem gaat worden.
       • Hoofdpijn. Het kan helpen om het middel tijdens het eten in te nemen. Wanneer uw kind hier last van blijft houden, raadpleeg dan de arts, mogelijk moet de dosering lager.
       • Hartkloppingen, een versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. Daarom controleren sommige artsen het hart en de bloeddruk regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar). Gebruik dit middel niet en jongvolwassenen met een hartafwijking. Raadpleeg uw arts als uw kind last heeft van een verhoogde bloeddruk.
       • Buikpijn, misselijkheid, braken. Dit is meestal te voorkomen door dit middel met wat voedsel in te nemen. Ook kan uw kind soms meer dorst hebben.
       • Men heeft het vermoeden dat kinderen die dit middel langdurig gebruiken soms minder snel groeien dan hun leeftijdsgenoten. Zij blijken deze groeiachterstand echter weer voor een groot deel in te halen nadat zij stoppen met de behandeling.
       • Bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) kunnen meer dwangmatig gedrag of terugtrekgedrag tonen.

       Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

       • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
        Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
        Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
        Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
        • Dexamfetamine is voor kinderen te verkrijgen in capsules en tabletten. Bepaalde (ziekenhuis)apotheken bereiden deze capsules.

         • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij dexamfetamine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

          • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
          • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
          • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

          Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

          Laatst bijgewerkt op 30-06-2020

          Disclaimer

          Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

          Vond u deze informatie nuttig?

          Vind een apotheek

          Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
          Vind een apotheek blob

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
          Informatie wordt bijgewerkt: