Medicijnendigoxine bij kinderen

digoxine bij kinderen

Medicijnendigoxine bij kinderen

digoxine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Digoxine hoort tot de groep geneesmiddelen die hartglycosiden worden genoemd. Digoxine verbetert de pompkracht van het hart en zorgt voor een regelmatige rustige hartslag.

  Artsen schrijven digoxine voor bij kinderen met:

  • hartfalen;
  • hartritmestoornissen.
  • Verschijnselen
   Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. Kinderen zijn daardoor sneller moe en kunnen last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. Ook zijn ze sneller benauwd.

   Oorzaak
   Hartfalen kan ontstaan door een hoge bloeddruk die al lang bestaat. Of door slecht werkende hartkleppen. Of vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders). Of door stoornissen in het hartritme. Of een hartinfarct.

   Behandeling
   Hartfalen kan met meer soorten medicijnen worden behandeld, bijvoorbeeld met digoxine. Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart ook te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren).
    

   • Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De ruimtes waar het bloed het hart binnenstroomt, de boezems, trekken eerst samen. En daarna de ruimtes, waar het bloed het hart verlaat, de kamers. Doordat het hart samentrekt, pompt het met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

    Verschijnselen
    Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen. En remt het uw kind in de dagelijkse activiteiten, school of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

    Het kind hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Het kind kan zich gejaagd voelen, of angstig. Ook kan het kind dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van een paar seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Bijna nooit is de hartritmestoornis de hele tijd aanwezig.

    Oorzaken
    Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn. Bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken ('atriumfibrilleren'). Daardoor wordt de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig, soms veel te snel of juist erg langzaam.

    Behandeling
    Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

    Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren of boezemfladderen).

   • Digoxine is officieel geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant digoxine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

     • Hartfalen: digoxine verbetert de pompkracht van het hart. Ook vertraagt het de hartslag. Zo krijgt het hart per slag meer tijd zich samen te trekken en het bloed beter rond kan pompen. Hierdoor verbetert ook de afvoer van een te veel aan vocht uit de benen en longen. Uw kind merkt dat de vochtophopingen verdwijnen en de benauwdheid minder wordt. De eerste dagen zal het gewicht van uw kind (sterk) dalen, doordat hij het te veel aan vocht uitplast.
     • Hartritmestoornissen: digoxine zorgt voor een rustige en regelmatige hartslag.
     • 1 dosis begint na een half tot 2 uur te werken. Het maximale effect wordt na 6 tot 8 uur bereikt en duurt ongeveer 3 dagen.

       • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

        Hoe?

        De dosering van dit medicijn komt bijzonder nauw. Bij afwijking van de dosering kunnen zich makkelijk verschijnselen van overdosering voordoen. Dit medicijn kan zich namelijk snel in het lichaam ophopen. De arts stelt daarom de dosering van uw kind heel zorgvuldig vast, op basis van zijn lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat uw kind onder strenge controle van de arts blijft. En zijn aanwijzingen nauwgezet uitvoert.

        De eerste dagen is de dosering meestal hoger dan in de periode daarna. Heeft uw kind in de 2 weken voor de start van de behandeling met digoxine al een ander hartglycoside gebruikt? Dan moet u dit de arts melden. In dat geval moet uw kind met een lagere dosering beginnen, om opeenhoping in het lichaam te voorkomen. Dat is ook zo als uw kind lijdt aan een ziekte van de schildklieren. Of als uw kind een verminderde nierwerking heeft.

        De arts zal meestal een innameschema voor uw kind opstellen. Dat staat vermeld op het etiket van de apotheek. Laat uw kind dit precies opvolgen!

        Hieronder leest u hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

        • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
         • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met ander drinken. Zoals melk, limonade of vruchtensap. Of met zacht eten. Zoals appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
         • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
         • Werkt dat onvoldoende? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
         • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
        • Drank: schud vóór gebruik de flacon even om. Meet de juiste hoeveelheid drank met de meegeleverde druppelaar. Gebruik de druppelaar alleen om de drank af te meten. Los de druppels op in een glas water. Laat uw kind het glas leegdrinken en het glas omspoelen.
        • Injectie of infuus: een arts of verpleegkundige geeft de injectie of het infuus.

        Wanneer?

        Uw kind kan dit medicijn het beste vóór het eten innemen. Kies vaste tijden, dan vergeet uw kind minder snel een dosis. En voorkomt hij schommelingen van de hoeveelheid medicijn in het bloed.

        Hoe lang?

        Een behandeling met digoxine is meestal voor lange tijd.

        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over digoxine bij volwassenen.Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

         • Maagdarmklachten: misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust.

          Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur na inname. Ze komen vooral voor in het begin van de behandeling als de juiste dosering nog niet is ingesteld en uw kind nog aan het medicijn moet wennen. Meld aan de arts als de klachten niet binnen een paar uur verdwijnen of als uw kind ook bij de volgende dosis weer klachten krijgt.

         • Stoornissen in het hartritme

          Raadpleeg de arts hierover.

         • Vermoeidheid en nachtmerries

         • Hoofdpijn

         • In de war zijn (desoriëntatie)


         Deze bijwerkingen kunnen ook een teken zijn van overdosering. Bij lang gebruik, kan digoxine zich opeenhopen in het lichaam en verschijnselen van overdosering veroorzaken. Dit is vooral bij hogere doseringen, bij een verminderde nierwerking, of een te lage schildklierwerking. Houdt u zich daarom precies aan de aanwijzingen van de arts. En laat uw kind onder zijn controle blijven. Merkt u dat uw kind last krijgt van deze bijwerkingen? Neem dan meteen contact op met de arts.

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Digoxine is voor kinderen te krijgen in:

           • tabletten;
           • drank;
           • infusen.
           • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij digoxine bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

            • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
            • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
            • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

            Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

            Laatst bijgewerkt op 03-02-2016

            Disclaimer

            Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
            Informatie wordt bijgewerkt: