Medicijnendigoxine

digoxine

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Digoxine verbetert de pompkracht van het hart en zorgt voor een regelmatige rustige hartslag.
  • Bij hartfalen en bepaalde hartritmestoornissen (boezemfibrilleren of atriumfibrilleren).
  • U begint de eerste dagen met een hoge dosis. Daarna moet u een lagere dosering gebruiken.
  • Hartfalen: al de eerste dagen verdwijnen de vochtophopingen en neemt de benauwdheid af.
  • Ritmestoornis: werkt binnen 2 uur.
  • Vooral de eerste dagen kunt u in de uren na inname last krijgen van uw maag en darmen. Heeft u hier na een paar dagen nog last van? Raadpleeg dan uw arts.
  • Andere bijwerkingen: wazig zien en kleuren anders zien. Ook duizeligheid, andere stoornissen in het hartritme en huiduitslag.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u digoxine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Digoxine behoort tot de groep geneesmiddelen die hartglycosiden worden genoemd. Digoxine verbetert de pompkracht van het hart en zorgt voor een regelmatige rustige hartslag.

   Artsen schrijven het voor bij hartfalen en hartritmestoornissen.

   • Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe, u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent ook sneller benauwd.

    Behandeling
    Hartfalen kan met meerdere soorten middelen worden behandeld, bijvoorbeeld met digoxine. Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart ook te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren).

    Werking
    Digoxine verbetert de pompkracht van het hart. Tevens vertraagt het de hartslag, zodat het hart per slag meer tijd krijgt zich samen te trekken en het bloed beter rond kan pompen. Hierdoor verbetert ook de afvoer van overtollig vocht uit de benen en longen.

    Effect
    U merkt dat de vochtophopingen verdwijnen en de benauwdheid afneemt. De eerste dagen zal uw gewicht (sterk) dalen, doordat u het overtollige vocht uitplast.

    De werking van één dosis begint na een half tot twee uur. Het maximale effect wordt na zes tot acht uur bereikt en houdt ongeveer drie dagen aan.

    • Het hart is een spier die regelmatig samentrekt. Bij elke samentrekking (hartslag) pompt het hart het bloed door het lichaam. Zenuwen in de hartspier zorgen dat het hart regelmatig klopt. Ze vertrekken vanuit een punt op de hartwand, het ‘prikkelcentrum’. Als er iets mis is in het prikkelcentrum of bij deze zenuwen, zal het hart onregelmatig kloppen.

     Verschijnselen
     Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

     U merkt een afwijkende hartslag niet altijd zelf op. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd of angstig voelen. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis voortdurend aanwezig.

     Oorzaken
     Het prikkelcentrum op de hartwand kan te traag of te snel werken. Ook kan het signaal niet goed door de zenuw komen, bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven bij een hartinfarct. Verder kunnen bepaalde delen van het hart heel snel samentrekken. Als dit bij de boezems van het hart (de bovenste hartkamers) gebeurt, heet het ‘boezemfibrilleren’ of  ‘atriumfibrilleren’. Het hart gaat dan onvoorspelbaar en onregelmatig kloppen, soms veel te snel of juist erg langzaam.

     Werking
     Digoxine zorgt voor een rustige en regelmatige hartslag. De werking van één dosis begint na een half tot twee uur. Het maximale effect wordt na zes tot acht uur bereikt en houdt ongeveer drie dagen aan.

     Behandeling

     Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van uw hart, kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok (elektrische cardioversie) toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

     Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren of boezemfladderen).

    • Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Als er bijwerkingen optreden, komt dat vaak doordat de dosis iets te hoog is. De dosering van digoxine luistert namelijk erg nauw.

     Bij langdurig gebruik, vooral van hogere doseringen of bij een verminderde nierwerking of een te lage schildklierwerking, kan digoxine zich opeenhopen in het lichaam en verschijnselen van overdosering veroorzaken. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.

     Overdosering merkt u aan de volgende verschijnselen.

     • Gevoel van zwakte en onwel zijn.
     • Lusteloosheid, vermoeidheid.
     • Hoofdpijn, misselijkheid.
     • Wazig zien en door een gele waas zien.
     • Verwardheid.
     • Hartkloppingen.

     Neem meteen contact op met uw arts als u deze verschijnselen merkt.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Maagdarmklachten: misselijkheid, braken, diarree, en buikpijn

      Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur na inname. Ze komen vooral voor in het begin van de behandeling als de juiste dosering nog niet is ingesteld en u nog aan het middel moet wennen. Meld aan uw arts als de klachten niet binnen een paar uur verdwijnen of als u ook bij de volgende dosis weer klachten krijgt.

     • Veranderde kleurwaarneming en wazig zien

     • Stoornissen in het hartritme

      Raadpleeg uw arts hierover.

     • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk.

      Raadpleeg in dat geval uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.

     • Duizeligheid

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Verminderde eetlust

     • Schildklieraandoeningen. Heeft u last van een schildklieraandoening, dan kunnen de werking en de bijwerkingen van digoxine worden beïnvloed.

      Een te lage schildklierwerking kan een overdosering van digoxine veroorzaken. En te snelle schildklierwerking kan de werking van digoxine verminderen. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.

     • Bij bepaalde vormen van de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom, kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door digoxine. U mag dit medicijn niet gebruiken.

      Overleg met uw arts over een alternatief.

     • Psychische klachten, zoals depressie en psychose

      Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

     Zeer zelden, bij langdurig gebruik

     • Bij mannen: borstvorming en gevoeligheid van borstweefsel.

      Dit herstelt zich meestal als u stopt met de behandeling.

     • Bij vrouwen na de overgang: onschuldige veranderingen op het slijmvlies van de vagina.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Hoe?
       De dosering van dit middel komt bijzonder nauw. Bij afwijking van de dosering kunnen zich makkelijk verschijnselen van overdosering voordoen. Dit middel kan zich namelijk snel in het lichaam ophopen. Uw arts stelt daarom uw dosering uiterst zorgvuldig vast, op basis van uw lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat u onder strikte controle van uw arts blijft en zijn aanwijzingen nauwgezet opvolgt.

       De eerste dagen is de dosering meestal hoger dan in de daaropvolgende periode. Heeft u in de twee weken voorafgaand aan de start van de behandeling met digoxine al een ander hartglycoside gebruikt, dan moet u dit uw arts melden. In dat geval moet u met een lagere dosering beginnen, om opeenhoping in het lichaam te voorkomen. Hetzelfde is het geval als u lijdt aan een ziekte van de schildklieren of als u een verminderde nierwerking heeft.

       Uw arts zal doorgaans een innameschema voor u opstellen. Dat staat vermeld op het etiket van de apotheek. Volgt u dit nauwkeurig op!

       Wanneer?
       U kunt dit middel het beste vóór het eten innemen. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis en voorkomt u schommelingen van de hoeveelheid medicijn in uw bloed.

       Hoe lang?
       Een behandeling met digoxine is meestal langdurig.

        • Bij een dosering van eenmaal daags: ontdekt u het op dezelfde dag, dan neemt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Ontdekt u het pas de volgende dag, sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis moet u dan niet inhalen; neem ook geen dubbele hoeveelheid.
        • Bij een dosering van meermalen per dag: hoeft u pas over enkele uren uw volgende dosis in te nemen, dan kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Is het echter alweer bijna tijd voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op uw normale tijdstip in; neem dan geen dubbele hoeveelheid. Slaat u liever geen doses over, dan kunt u de vergeten dosis innemen zodra u het ontdekt; dan moet u wel uw volgende doses tijdelijk verschuiven, zodanig dat u alsnog een goede verdeling over de dag bereikt. Dit hangt af van uw situatie.
        • autorijden, alcohol drinken of alles eten?
         Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

         • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Colestyramine. Dit is galzuurbindende hars en wordt onder andere gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem dit middel NIET gelijktijdig met digoxine in. Door dit middel wordt digoxine niet of slecht in het lichaam opgenomen. Zorg dat u dit middel minstens 4 uur na digoxine inneemt.
          • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
          • Als u al digoxine gebruikt en u gaat één van de onderstaande middelen gebruiken kunnen de bijwerkingen van digoxine toenemen. Neem hierover contact op met uw arts of apotheker.
           • De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol of ketoconazol.
           • De middelen tegen hartritmestoornissen kinidine, propafenon en amiodaron.
           • De hart-vaatmiddelen van het type calciumblokkers, verapamil en diltiazem.
           • Antibiotica van het macrolide-type, namelijk erytromycine, claritromycine, azitromycine en roxitromycine.
           • Het afweeronderdrukkende middel ciclosporine.
           • Hydroxychloroquine en chloroquine, middelen die onder andere worden gebruikt bij malaria en reumatoïde artritis.
           • Lapatinib, een medicijn tegen borstkanker.
           • Vemurafenib, een medicijn tegen huidkanker.

          De onderstaande medicijnen verminderen de werking van digoxine. Als u een van deze medicijnen gaat gebruiken, overleg dan met uw arts of apotheker. Uw arts kan de dosering van digoxine verlagen. En als u stopt met digoxine kan de arts de dosering verhogen.

          • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
          • Sint-janskruid (hypericum), een middel gebruikt bij depressie.
          • Rifampicine, een medicijnen tegen tuberculose.
          • Penicillamine, een reumamiddel.
          • Sulfasalazine, een middel dat onder andere wordt gebruikt bij chronische darmontstekingen, bepaalde gewrichtsontstekingen en huidaandoeningen.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Als u zwanger bent moet soms wel de dosering worden aangepast. Meld daarom meteen aan uw arts zodra u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een zeer kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant

           • Nieren

            Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

            Lever

            Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

            • Stop alleen in overleg met uw arts. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren en u kunt hartritmestoornissen krijgen. Vermoedt u verschijnselen van overdosering, neem dan altijd contact op met uw arts en verander niet zelf de dosering.

             • De werkzame stof digoxine zit in de volgende producten:
              • Digoxine is afkomstig uit vingerhoedskruid (Digitalis), dat al meer dan 200 jaar geleden werd gebruikt tegen hartzwakte. Digoxine is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lanoxin en als het merkloze Digoxine. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en infusen.

               Laatst bijgewerkt op 29-07-2020

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
               Informatie wordt bijgewerkt: