MedicijnenDKTP-vaccin

DKTP-vaccin

MedicijnenDKTP-vaccin

DKTP-vaccin

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?

Informatie in het Oekraïens over DKTP-vaccin; нформація українською мовою про вакцину АКДП

  • DKTP-vaccin beschermt tegen een infectie met de difterie-, kinkhoest- en tetanusbacterie en met het polio-virus. Deze infecties kunnen zeer ernstig zijn.
  • Om difterie, kinkhoest, tetanus en polio te voorkomen.
  • Het DKTP-vaccin zit in het Rijksvaccinatieprogramma voor jonge kinderen. Het is een herhalingsvaccinatie. Dit is nodig, omdat de afweer tegen deze ziekten na een tijd minder wordt. Kinderen krijgen deze herhalingsvaccinatie als ze 4 jaar oud zijn. Zie DKTP-vaccin bij kinderen voor meer informatie.
  • De plaats van de injectie kan wat rood, pijnlijk of gezwollen worden. Dit gaat vanzelf weer over.
  • Ook kunt u griepachtige verschijnselen krijgen, zoals hoofdpijn, koorts, rillingen en gewrichtspijn. De verschijnselen blijven meestal niet langer dan 1-2 dagen.
  • Het DKTP-vaccin bevat onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie-, de tetanus- en dode kinkhoestbacteriën en onschadelijk gemaakt poliovirus.

   Het beschermt tegen infectie met difterie-, kinkhoest- en tetanusbacterie en met het polio-virus.

   Het is ook een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Zie hiervoor de tekst DKTP-vaccin bij kinderen.

   • Rijksvaccinatieprogramma
    Alle kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (via de DKTP-prik). Zie hiervoor de tekst DKTP-vaccin bij kinderen. Het kind is dan ongeveer tot het veertiende jaar beschermd tegen kinkhoest. Als op volwassenleeftijd toch een kinkhoestinfectie ontstaat, verloopt die wel minder ernstig dan bij mensen die nooit gevaccineerd zijn. Daarom krijgen mensen meestal niet een nieuwe vaccinatie.

    Tegen difterie, tetanus en polio is het kind tot het negentiende jaar beschermd. Na die tijd is een nieuwe vaccinatie nodig, als u extra kans loopt op een van deze ziekten. Meestal krijgt u hiervoor een ander vaccin, het DTP-vaccin.

    • Difterie, kinkhoest en tetanus worden veroorzaakt door bacteriën.

     Difterie
     Difterie of ‘kroep’ is een ernstige ziekte waarbij het lichaam reageert op de gifstoffen van de difterie-bacterie. Deze bacterie wordt via hoesten van mens op mens overgebracht.

     De ziekte begint meestal met ernstige keelpijn, een ziek gevoel en soms koorts. De slijmvliezen van de keel kunnen opzwellen. Daardoor wordt het ademen moeilijk en kunnen kinderen zelfs stikken.

     De difteriebacterie kan ook de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. De ziekte verloopt vaak heel ernstig, waardoor behandeling soms te laat komt. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak dodelijk. Daarom is vaccinatie nodig. In Nederland komt difterie nauwelijks meer voor. Want de meeste mensen zijn als kind gevaccineerd tegen deze ziekte.

     Kinkhoest
     Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze bacterie wordt via hoesten van mens tot mens overgebracht en is heel besmettelijk. Kinkhoest begint meestal met verkoudheid, een ziek gevoel en soms koorts. Daarbij ontstaan er enorme hoestbuien met een gierende inademing.

     Tetanus
     Tetanus is een ernstige spierziekte veroorzaakt door de gifstoffen van de tetanus-bacterie. U kunt tetanus krijgen door besmetting met deze bacterie. Deze komt voor in aarde, straatvuil en mest van dieren. De bacterie kan via een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden en bij dierenbeten.

     Tetanus begint meestal met hoofdpijn en spierkrampen in de kaken. Een andere naam voor tetanus is daarom kaakklem. Binnen een paar dagen nemen de spierkrampen toe. Ze verplaatsen zich dan over het hele lichaam. Ook de ademhalingsspieren kunnen verkrampen, waardoor ademen moeilijker gaat. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, daarom is vaccinatie nodig.

     Difterie, kinkhoest en tetanus voorkomen
     U kunt tegen difterie, kinkhoest en tetanus worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de gifstoffen van deze bacteriën en tegen de bacteriën zelf. Als u dan in aanraking komt met die gifstoffen kan uw lichaam deze effectiever onschadelijk maken.
     De meeste mensen zijn als kind tegen difterie, kinkhoest en tetanus gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma.

     Omdat de bescherming tegen tetanus maar 10 jaar duurt hebben volwassenen bij een verwonding een tetanus-vaccinatie nodig, als de laatste vaccinatie langer dan 10 jaar geleden is.

     • Polio (kinderverlamming) wordt veroorzaakt door het poliomyelitis-virus.

      Polio
      Polio is de afkorting van poliomyelitis. Deze ziekte kan geheel zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht hebben. Maar ongeveer 1 procent van de besmette personen krijgt blijvende spierverlammingen. Er bestaat geen behandeling tegen polio. Daarom is vaccinatie nodig.

      U kunt de ziekte krijgen als u dit virus binnenkrijgt via sporen van menselijke ontlasting. Dit kan door gebruik van besmet water of voedsel.

      Polio voorkomen
      Tegen deze ziekte kunt u worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Als u dan in aanraking komt met dit virus kan uw lichaam dit effectiever onschadelijk maken.

      De meeste mensen zijn als kind tegen polio gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. Na de laatste vaccinatie op het negende jaar duurt de bescherming tegen deze ziekte 15 jaar.

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Deze ontstaan vooral doordat uw afweersysteem denkt dat er sprake is van een echte infectie. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin aanslaat.

      De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

      Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

      • Pijn op de plaats van de injectie, soms met roodheid, zwelling of harde plek onder de huid.

      • Stijve arm of stijf been waarin geïnjecteerd is

      • Vermoeid en slaperig gevoel

      • Koorts

      • Minder eetlust

      • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, koorts, spierpijn, verminderde eetlust, misselijkheid of buikpijn.

       Deze klachten duren meestal niet langer dan 1 tot 2 dagen. Een enkele keer duren ze tot 2 weken.

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Flauwvallen. Meestal gebeurt dit vlak voor, tijdens of na de vaccinatie.

       Dit komt meestal doordat het zenuwstelsel gevoelig reageert op prikkels van buitenaf. Meld het in elk geval bij een volgende vaccinatie. Dan kunt u de volgende vaccinatie zittend of liggend krijgen.

      • Huiduitslag. Meestal is dit onschuldig, maar neem bij ernstige jeukende huiduitslag contact op met de arts. Er kan dan sprake zijn van overgevoeligheid voor het vaccin.

      • Gezwollen lymfeklieren in de hals of oksel. Een enkele keer kan een ontsteking van de lymfeklieren optreden. Neem dan contact op met uw arts.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Veel of apart moeten huilen. Dit gaat vanzelf over.

      • Stuipen, soms met koorts. Waarschuw dan uw arts.

      • Blauw-rode verkleuring van de benen, een paar uur na de injectie. Dit gaat vanzelf over.

      • Overgevoeligheid. U kunt dat merken aan huiduitslag, galbulten of jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, benauwdheid, opgezwollen lippen, tong of gezicht of flauwvallen. Waarschuw dan meteen uw arts.

       Bent u overgevoelig? Dan mag u dit vaccin in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit vaccin. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit vaccin niet opnieuw krijgt.


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Hoe?
        De arts of verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

        Wanneer?
        De bescherming tegen tetanus duurt minstens 10 jaar. Als na die tijd een verwonding met bijvoorbeeld straatvuil optreedt, moet opnieuw worden gevaccineerd met tetanusvaccin.

        Heeft u hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Stel de vaccinatie dan uit tot u weer beter bent als dat kan. De koorts kan namelijk erger worden.

        • Laat de inenting dan alsnog zo snel mogelijk uitvoeren.

         • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
          Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

          • Dit vaccin heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

           De onderstaande medicijnen verminderen de werking van het vaccin. Hierdoor bent u mogelijk onvoldoende beschermt. Overleg hierover met uw arts. Uw arts zal u extra controleren. Als het nodig is, krijgt u een tweede vaccinatie.

           • Medicijnen tegen kanker die het afweer onderdrukken, zoals dasatinib, imatinib en methotrexaat.
           • Bijnierschorshormonen, zoals betamethason, hydrocortison en prednisolon.
           • Afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt bij onder andere reumatoïde artritis en na een orgaantransplantaties, zoals azathioprine, ciclosporine en tacrolimus.

           Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

           • Zwangerschap
            U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

            Borstvoeding
            U kunt dit vaccin veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk terecht komt. Als het in de moedermelk terecht komt, is het niet schadelijk voor de baby.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Als u niet alle prikken krijgt, beschermt het vaccin niet voldoende tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

             • De werkzame stof DKTP-vaccin zit in de volgende producten:
              • Het DKTP-vaccin bestaat uit vaccins tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Deze combinatie van vaccins is sinds 1962 in Nederland op de markt. De afzonderlijke vaccins worden internationaal gebruikt sinds 1923 (difterievaccin), 1930 (kinkhoestvacccin) en 1933 (tetanusvaccin) en 1955 (poliovaccin). Het vaccin is op de markt onder de merknamen Boostrix Polio en Triaxis Polio. Men noemt het ook wel de 'DKTP-prik'.

               Laatst bijgewerkt op 04-04-2022

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

               Geen ervaringen gevonden

               Informatie wordt bijgewerkt: