Medicijnendoxycycline bij kinderen

doxycycline bij kinderen

Medicijnendoxycycline bij kinderen

doxycycline bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Doxycycline behoort tot de tetracycline-antibiotica. Tetracycline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën. Doxycycline bestrijdt ook de malariaparasiet.

  Artsen schrijven doxycycline voor bij kinderen met infecties door bacteriën, zoals longinfecties bij cystische fibrose, huidinfecties door diepe bijtwonden en bij Lymeziekte (tekenbeetziekte). Verder ook bij malaria of om malaria te voorkomen.

  • Doxycycline bestrijdt veel soorten bacteriën.

   Het wordt bij kinderen gebruikt bij infecties met bacteriën van de longen, huid en bij Lymeziekte.

   • De klieren van de longen, alvleesklier, lever, darmen en mond maken slijm aan. Dit slijm zorgt onder meer voor de afvoer van afvalstoffen. Cystische fibrose (CF), ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte.

    Bij cystische fibrose is het slijm veel taaier dan normaal. Hierdoor is bijvoorbeeld het slijm in de luchtwegen moeilijk op te hoesten. Bacteriën en virussen kunnen hierdoor moeilijker worden verwijderd uit de longen, waardoor vaak luchtweginfecties optreden.

    Als een kind met CF een luchtweginfectie heeft, is een intensieve behandeling met antibiotica nodig. Welk antibioticum dat is, hangt af van de soort bacterie. Soms komt doxycycline in aanmerking.

    • De oorzaak van de ziekte van Lyme is de beet van een teek die is geïnfecteerd met de Lyme- bacterie. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens. Het duurt meer dan 24 uur voordat de teek de ziekte overdraagt.

     Kinderen lopen extra risico op een tekenbeet. Controleer na wandelen in een natuurgebied de huid van uw kind. Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft het kind weinig kans op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt het kind andere klachten? Neem dan contact op met de arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met de arts.

     Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijdert. Sommige mensen vinden dat makkelijker met een speciale tekenpincet. Deze is in de apotheek verkrijgbaar. Ontsmet de teek of de huid van tevoren niet met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek heeft verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als uw kind later toch last mocht krijgen van de beet.

     Een besmetting met de ziekte van Lyme merk u meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. De arts zal uw kind dan een antibioticumkuur voorschrijven. Bij kinderen vanaf 9 jaar en ouder schrijft de arts als eerste-keusmiddel doxycycline voor. Bij kinderen tot en met 8 jaar amoxicilline of azitromycine.

     Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Ook dan is een antibioticumkuur nodig om de ziekte tot staan te brengen. Hierbij kiest de arts meestal een ander antibioticum dan doxycycline.

     • Oorzaak
      Bij reizen naar, of verblijf in, de tropen moet u rekening houden met malaria. Deze parasiet komt via een steek van een besmette mug in het bloed.

      Een groot deel van de muggen in tropische landen is besmet met de malariaparasiet. De parasieten nestelen zich eerst in de lever. Als ze het volwassen stadium bereiken, verhuist een deel van deze parasieten naar de rode bloedcellen. In de rode bloedcellen ontwikkelen de parasieten zich verder, waardoor de rode bloedcellen kapot gaan. Dit veroorzaakt de malaria-aanval. De parasieten die in de lever zijn achtergebleven, kunnen weken tot maanden later op dezelfde manier een nieuwe malaria-aanval veroorzaken.

      Verschijnselen
      Als de parasiet in de rode bloedcellen zit, ontstaat koorts. Uw kind merkt malaria dan ook aan een grieperig gevoel, gevolgd door koude rillingen en koortspieken. Koortspieken met daartussen perioden waarin u geen koorts heeft, zijn typerend voor malaria.

      Gebruikte uw kind medicijnen om malaria te voorkomen en heeft het malaria gekregen? Dan hoeft u geen koorts op te merken en heeft soms alleen last van een grieperig gevoel. Raadpleeg altijd bij griepverschijnselen een arts, ook als het kind al weken of maanden thuis is na een reis naar de tropen. Een malaria-aanval kan namelijk nog weken of maanden na terugkomst optreden.

      Behandeling
      De arts kan voor verschillende antibiotica kiezen om de parasiet te bestrijden. Bij kinderen ouder dan 8 jaar is dat vaak een combinatie van kinine en doxycycline.
      Doxycycline kan ook worden gebruikt om malaria te voorkomen. Bijvoorbeeld als u en uw kind reizen naar gebieden waar de malariaparasiet ongevoelig (resistent) is voor andere medicijnen.

      • Door beschadiging van de huid, zoals bij eczeem, doorligwonden, bijtwonden of snijwonden kunnen bacteriën de huid binnendringen en een ontsteking veroorzaken.

       Bij een huidinfectie wordt de huid rood, warm, gezwollen en pijnlijk. Ook ontstaat pus en zijn er soms blaasjes op de huid. Soms krijgt het kind koorts en voelt het zich ziek.

       Bij licht geïnfecteerde schaaf-­ of snijwonden en blaren is een antibioticum meestal niet nodig. Het is voldoende de geïnfecteerde huid goed te wassen en te ontsmetten. Het lichaam ruimt zelf de bacterie op en zorgt dat de wond heelt.

       Als de infectie diep in of onder de huid zit of erg uitgebreid is, kan de arts een antibioticum voorschrijven, zoals flucloxacilline of azitromycine. Bij diepe bijtwonden kan de arts aan kinderen ouder dan 13 jaar soms doxycycline voorschrijven. Ook om te voorkomen dat een bijtwond geïnfecteerd raakt.

      • Doxycycline wordt alleen voorgeschreven aan volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar. Doxycycline kan namelijk bij jongere kinderen de botten, tanden en kiezen aantasten.

       In de bijsluiter kunt u terugvinden dat doxycycline wordt gebruikt bij:

       • kinderen vanaf 8 jaar met infecties door bacteriën, zoals de ziekte van Lyme;
       • kinderen vanaf 8 jaar met malaria;
       • kinderen vanaf 12 jaar om malaria te voorkomen.

       Doxycycline is bij deze ziektes en leeftijden officieel geregistreerd. Dit betekent dat de fabrikant doxycycline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij deze kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

       Er is ook onderzoek gedaan naar doxycycline bij:

       • kinderen vanaf 8 jaar met infecties bij cystische fibrose;
       • kinderen vanaf 8 jaar met diepe huidinfecties door bijtwonden.

       Deze ziektes en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt doxycycline te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts doxycycline ook voor bij kinderen met deze ziektes en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

       • Doxycycline bestrijdt veel soorten bacteriën. Het doodt ook malaria-parasieten. Na inname verspreidt dit medicijn zich over het lichaam. Het komt bijna overal in het lichaam terecht.

        • De (oplos)tabletten beginnen na 1 tot 2 uur te werken. De injectievloeistof werkt meteen. Na een paar dagen gebruik nemen de klachten van de infectie af.

         • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

          Hoe?

          Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

          • Gewone tabletten: laat uw kind de tabletten in hun geheel doorslikken met ten minste een half glas water, terwijl het kind staat of zit. Dan blijft het medicijn niet in de slokdarm kleven en voorkomt u irritatie van de slokdarm.
           • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
           • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
           • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
          • Oplostabletten ('dispers'): laat de tablet in een glas water onder goed roeren uiteenvallen. Na het leegdrinken van het glas doet u nogmaals water in het glas zodat uw kind ook de achtergebleven resten kan innemen.
          • Injecties: deze worden klaargemaakt en toegediend door een verpleegkundige of arts.

          Wanneer?

          Uw kind gebruikt dit medicijn meestal 1 keer per dag, soms 2 keer. Kies hiervoor vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel om een dosis te geven. Geef doxycycline overdag of ruim voordat het kind gaat slapen. Als het kind het inneemt vlak voordat het gaat slapen, is de kans groter dat het de slokdarm beschadigt. Geef het bijvoorbeeld bij of net na het eten. Bovendien heeft uw kind dan minder kans op maagklachten.

          Gebruikt uw kind doxycycline om Lymeziekte te voorkomen? Dan moet het de dosis innemen binnen 3 dagen nadat de teek is verwijderd.

          Gebruikt uw kind het om malaria te voorkomen? Dan moet het beginnen met de eerste dosis op de dag dat het kind aankomt in het malariagebied.

          Hoe lang?

          De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 1 tot 3 weken. Bij sommige infecties langer, zoals bij de ziekte van Lyme. Gebruikt uw kind het langdurig en merkt u na 6 tot 8 weken nog geen effect? Overleg dan met de arts.

          Om malaria te voorkomen: geef uw kind dit medicijn tijdens het verblijf en tot 4 weken na vertrek uit het malariagebied.

          Houd er rekening mee dat het kind de kuur niet mag onderbreken en dat het de kuur helemaal moet afmaken. Ook al zijn de verschijnselen van de infectie vóór afloop van de kuur verdwenen. Dit betekent namelijk niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

          • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over doxycycline bij volwassenen.

           Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

           Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

           • Verkleuring gebit, groeiremming. Dit komt doordat doxycycline wordt opgenomen in groeiende botten, tanden en kiezen. Dit kan voor kinderen in de groei schadelijke gevolgen hebben. Kinderen tot 8 jaar mogen het daarom niet gebruiken, maar ook tot 13 jaar kan het nog schade aan het gebit geven. De arts weegt dit risico af tegen het nut van dit medicijn.

           Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

           • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
            Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
            Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
            Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
            • Doxycycline is voor kinderen te verkrijgen in:

             • gewone tabletten;
             • oplostabletten ('dispers');
             • injecties.
             • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij doxycycline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

              • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
              • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
              • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

              Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

              Laatst bijgewerkt op 09-03-2020

              Disclaimer

              Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
              Informatie wordt bijgewerkt: