edoxaban

edoxaban

Trefwoord
naar medicijnen

edoxaban

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over edoxaban

 • Edoxaban zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn).

 • U gebruikt edoxaban bij trombose (bloedpropje in een bloedvat) of bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren).

 • Bij trombose gebruikt u dit medicijn minstens 3 maanden.

 • Bij hartritmestoornissen gebruikt u dit medicijn levenslang.

 • Slik de tablet door met een half glas water.

 • Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt. Op die manier verkleint u de kans op trombose, een beroerte of longembolie.

 • Bloedingen kunnen voorkomen. U krijgt dan sneller blauwe plekken of andere bloedingen. Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in uw ontlasting of urine of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw direct uw arts.

 • Wisselwerkingen met andere medicijnen kunnen voorkomen. Uw apotheker controleert of u edoxaban veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Gebruikt u medicijnen zonder recept? Laat uw apotheker controleren of u die veilig kunt gebruiken.

Wat doet edoxaban en waarbij gebruik ik het?

Edoxaban is een antistollingsmedicijn.

Artsen schrijven het voor bij trombose en om trombose of een beroerte te voorkomen bij bepaalde hartritmestoornissen.

Trombose

 • Bloedverdunner

Trombose

Bloed klontert samen rond verwondingen van de wand van bloedvaten. Zo sluit het stolsel de opening in het vat af, waardoor het bloeden stopt. Als een dergelijk bloedstolsel losraakt van de wand, spreekt men van trombose. Door trombose kan het bloed minder goed stromen en krijgen delen van het lichaam te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten raken.

Oorzaak

Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook kunnen bloedstolsels ontstaan in een kuit door te weinig beweging, zoals bij lange vliegreizen. Dan noemen we het een trombosebeen. Zo'n stolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kunnen er stukjes losraken, door de bloedstroom worden meegevoerd en verderop een bloedvat afsluiten. Dit noemen we een embolie. Als dit in een long gebeurt, heet het longembolie.

Werking
Edoxaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op de afsluiting van een bloedvat.

Toepassing

Artsen schrijven edoxaban voor om een trombosebeen of longembolie te behandelen of herhaling daarvan te voorkomen. Andere medicijnen die voor dit doel worden gebruikt zijn antistollings-injecties. Bijvoorbeeld met dalteparine of nadroparine. Bij bezwaren tegen langdurig injecteren kan de arts soms edoxaban-tabletten voorschrijven. 
Voordat u met edoxaban start, moet u minstens 5 dagen antistollings-injecties gebruiken. 

Lees meer over trombose

Hartritmestoornissen

 • Bij hartproblemen

Bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren, AF) trekken de boezems van het hart heel snel en onregelmatig samen. De bloeddoorstroming in het hart is dan minder goed, waardoor er een kans is dat er stolsels in het hart ontstaan. Deze stolsels kunnen vanuit het hart in de bloedvaten van de hersenen schieten en daar een beroerte veroorzaken.

 

Behandeling

Meestal schrijven artsen een antistollingsmedicijn voor om de kans op een beroerte te verminderen. Tot nu toe waren dat meestal de antistollingsmedicijnen acenocoumarol of fenprocoumon. De bloedstolling moet bij deze medicijnen gecontroleerd worden. Dit doet de trombosedienst door regelmatig bloed af te nemen. Bij edoxaban hoeft de trombosedienst niet te controleren.

Artsen kunnen edoxaban voorschrijven bij mensen met atriumfibrilleren met een wat grotere kans op trombose. Dit zijn mensen die eerder een TIA of beroerte hebben gehad, 75 jaar of ouder zijn, óf een hoge bloeddruk, diabetes of hartfalen hebben.

Werking
Edoxaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op afsluiting van een bloedvat.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u dit medicijn volgens voorschrift inneemt. Zo remt u constant de vorming van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over hartritmestoornissen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en buikpijn. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden of als u bloed bij de ontlasting ziet.
 • Meer kans op bloedingen. U merkt dat aan bloedneuzen, sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken, ook zonder dat u zich hard stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden.
  In de volgende gevallen moet u direct een arts waarschuwen: bloed in de urine, bloederige diarree, bloedspugen, bloed opgeven bij het hoesten, bloeding in het oog, vaginale bloeding, en elke andere bloeding die niet wil stoppen.
  Zeer zelden kan deze bijwerking ontstaan door een tekort aan bloedplaatjes. Waarschuw daarom uw arts als de klachten niet overgaan of als u zich zorgen maakt.
  Als u een maag- of darmzweer heeft, is er meer kans op bloedingen die moeilijk te stoppen zijn. Door een maagbeschermend medicijn te gebruiken vermindert u dit risico. Overleg hierover met uw arts.
  Heeft u een bloedstollingsziekte, bijvoorbeeld hemofilie? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Bloedarmoede. Te merken aan extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
 • Jeuk en huiduitslag. Dit kan duiden op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts als deze klachten optreden.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele kleur van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.
  Mensen met hoge bloeddruk hebben ook meer kans op een hersenbloeding. Als u dit medicijn gebruikt, zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts.
 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Overgevoeligheid kan zich ook uiten door opzwellen van gezicht, mond, tong of keel en moeite met ademhalen. Waarschuw bij deze verschijnselen direct een arts of ga naar de eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor edoxaban, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Heeft u het antifosfolipidensyndroom en al eerder trombose gehad? U heeft dan meer kans op nieuwe tromboses. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

Hoelang?
Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van uw situatie:

 • bij trombose: meestal minstens 3 maanden. Dit is afhankelijk van hoe groot de kans is dat u opnieuw trombose krijgt.
 • om trombose of een beroerte bij hartritmestoornissen te voorkomen: meestal moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt.

Bent u toch een dosis vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem de dosis direct in. Ontdekt u het de volgende dag? Sla dan de vergeten dosis over. Neem nooit een dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen.

Komt het regelmatig voor dat u dit medicijn vergeet in te nemen? Overleg dan met uw apotheker. Deze kan u hierover adviseren.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik edoxaban gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

 • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen, acetylsalicylzuur en celecoxib, verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dit nadeel niet. Als u toch edoxaban samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, wees dan extra alert en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.

  Onderstaande medicijnen kunnen de werking van edoxaban beïnvloeden. Raadpleeg uw arts, voordat u een van deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u. Als u stopt met deze medicijnen kan het effect op edoxaban nog een paar weken voortduren:
 • Rifampicine, een medicijn tegen onder andere tuberculose. Overleg hierover met uw arts.
 • Medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt tegen zenuwpijn of manische depressiviteit. Overleg hierover met uw arts.
 • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel gebruikt bij depressieve klachten. Gebruik dit middel niet als u edoxaban gebruikt. Overleg met uw arts.

  Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van edoxaban versterken. Overleg met uw arts voor u deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u:
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen amiodaron, kinidine en verapamil.
 • Het antibioticum erytromycine.
 • De afweeronderdrukker (immuno-suppressivum) ciclosporine.
 • Het medicijn tegen de ziekte van Cushing ketoconazol.
 • Sommige medicijnen tegen hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het daarom aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik ernstig overgewicht heb of een maagverkleining heb gehad?

Maagverkleining

Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of de maagverkleining invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Ernstig overgewicht

Heeft u ernstig overgewicht? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of ernstig overgewicht invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Stop alleen met dit medicijn als uw arts dat adviseert. U kunt dan op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het kan 1 of 2 dagen duren voor het effect op de bloedstolling weg is.

Onder welke namen is edoxaban verkrijgbaar?

De werkzame stof edoxaban zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Edoxaban is sinds 2015 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lixiana in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 20-07-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

edoxaban is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

3 July 2020

Heb dit medicijn in maart 2020 van de cardioloog in ziekenhuis gekregen wegens atrium fibrileren bij galblaasontsteking.Na gebruik van 3 maanden heb ik tot...

11 November 2019

Vooral pijn in mijn portemonnee. Ik gebruikte Ascal, op advies van de cardioloog nu Lixiana. Geen verschil gemerkt, maar wel minstens 20 keer zo duur.

23 August 2019

Overgestapt van xarelto naar luxiane ivm extreem vermoeid zijn , moet zeggen dat het niet veel beter is geworden , nog steeds verschrikkelijk vermoeid

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!