mirtazapine

mirtazapine

Trefwoord
naar medicijnen

mirtazapine

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over mirtazapine

 • Mirtazapine verbetert uw stemming. Het gaat ook jeukklachten tegen en werkt bij slapeloosheid.
 • Bij depressie. Verder bij jeuk door een ziekte aan de galwegen of door chemotherapie bij kanker. Ook bij slaapproblemen, vooral als u ook last heeft van depressieve klachten of een posttraumatische stressstoornis.
 • Bij depressie merkt u pas na 2 tot 4 weken dat de behandeling werkt. Bij jeuk merkt u na een paar dagen of het helpt. Bij slapeloosheid merkt u direct dat u makkelijker in slaap valt.
 • U kunt suf, slaperig of duizelig worden. Deze bijwerkingen zijn in het begin het sterkst. Heeft u hier veel last van? Neem dit medicijn dan 's avonds voor u gaat slapen. Dan heeft u hier minder last van.
 • Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt. Gebruikt u minder dan 30 mg per dag? En gebruikt u het langer dan 1 week zonder dat u last heeft van bijwerkingen? Overleg dan met uw arts of u mag autorijden.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • U kunt dikker worden. Let goed op wat u eet. U kunt dit met uw huisarts bespreken.
 • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Wilt u borstvoeding geven? Overleg met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Andere bijwerkingen: droge mond, hoofdpijn en maagdarmklachten. Waarschuw uw arts bij koorts, blaren in de mond en keelpijn.
 • Gebruikt u mirtazapine al een paar weken? Stop dan niet in één keer. Bespreek dit eerst met uw arts of apotheker.

Wat doet mirtazapine en waarbij gebruik ik het?

Mirtazapine is een medicijn tegen depressie. Het beïnvloedt in de hersenen de natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven het voor bij depressie en soms bij jeuk of slapeloosheid.

Depressie

 • Bij depressie

Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens.
Ook kunnen depressieve mensen snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen.

Behandeling
Depressieve klachten kunnen worden behandeld met psychotherapie (gesprekstherapie), met medicijnen, of een combinatie van beide. Uw arts zal met u bepalen welke behandeling voor u het beste is. Het hangt van uw persoonlijke situatie af en van het soort depressie, met welk medicijn uw arts zal starten.
Uw arts schrijft mirtazapine soms voor als u naast depressieve gevoelens ook last heeft van extreem gewichtsverlies of van slapeloosheid.

Werking
Het kan 1 tot 4 weken duren voordat u het effect van mirtazapine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn. Meestal verminderen de bijwerkingen als u eraan gewend bent geraakt.

Nadat uw klachten zijn verbeterd, moet u mirtazapine nog minstens een half jaar doorgebruiken. U voorkomt hiermee dat de depressie terugkomt.
 

Lees meer over depressie

Jeuk

 • Voor de huid

Verschijnselen
Jeuk is een gevoel op de huid dat u aandrang geeft om te krabben of te wrijven. Soms is de jeuk zo erg, dat men tot bloedens toe krabt.

Oorzaak
Jeuk kan vele oorzaken hebben. In zeldzame gevallen kan het ontstaan door een aandoening aan de galwegen. Hierdoor zijn verhoogde hoeveelheden galzuren aanwezig in het bloed en de huid, wat jeuk tot gevolg heeft.

Jeuk kan ook voorkomen bij bepaalde soorten kanker. De jeuk kan ontstaan door de kanker zelf, maar ook door de behandeling van kanker met bestraling of chemotherapie.

Behandeling
Mirtazapine blijkt soms jeuk door teveel galzuren of bij kanker te verminderen. Hoe dit effect precies tot stand komt, is onduidelijk. De jeuk vermindert na enkele dagen.

Lees meer over jeuk

Slapeloosheid

 • Slaapmiddel

Mirtazapine wordt gebruikt tegen ernstige slapeloosheid. Bijvoorbeeld bij de angststoornis posttraumatische stressstoornis (PTSS) of in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Lees meer over slapeloosheid

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Ze treden niet bij iedereen op, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn.
De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het medicijn stopt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. De eerste week hebben de meeste mensen hier last van. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of op uw werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten tijdens de eerste week van de behandeling. U moet dan nog aan het medicijn wennen. Kijk daarna hoe u op het medicijn reageert.
 • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt. In zeer zeldzame gevallen kunt u juist speekselvloed krijgen. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
  Door een droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Hoofdpijn.
 • Na enkele maanden: gewichtstoename. Let daarom goed op wat en hoeveel u eet. Gewichtstoename kan ook komen doordat uw lichaam meer vocht vasthoudt (oedeem). Dit merkt u aan dikke enkels en voeten. Raadpleeg dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, vooral als u opstaat uit bed of uit een stoel. Dit kan het gevolg zijn van een lagere bloeddruk. Meestal gaat de duizeligheid in enkele dagen of weken over, als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk.
  Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid bij opstaan, moet u uw arts raadplegen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping en diarree.
 • In de war zijn (verwardheid), angst en levendiger dromen. Zeer zelden nachtmerries, perioden van overdreven opgewektheid (manie), onrust en waandenkbeelden.
 • Vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn en rugpijn. In zeer zeldzame gevallen kan spierpijn ontstaan door een ernstige bijwerking op de spieren. U heeft dan spierzwakte, koorts, misselijkheid en u voelt u flink ziek. Waarschuw dan direct uw arts.
 • Beven, trillen, spierkrampen en rusteloze benen.
 • Huiduitslag. Raadpleeg uw arts als u dit opmerkt. Mogelijk bent u overgevoelig voor dit medicijn.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Moeilijk kunnen stilzitten, rusteloosheid.
 • Doof of tintelend gevoel in armen of benen, gevoelloosheid in de mond. In zeldzame gevallen kunt u moeilijker verstaanbaar praten.
 • Stuipen. Mensen met epilepsie hebben meer kans op een epilepsie-aanval.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite heeft met plassen door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Minder aanmaak van witte bloedcellen of bloedplaatjes. U merkt dit aan keelpijn, koorts, bloedneuzen, blaasjes in de mond en blauwe plekken. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact op met uw arts als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen. Artsen schrijven dit middel daarom meestal niet aan hen voor.
 • Ontsteking van de alvleesklier. Waarschuw uw arts bij zeer hevige aanhoudende buikpijn.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
 • Serotoninesyndroom, een ernstige bijwerking met verschijnselen zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, in de war zijn (verwardheid), angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is.
  Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Zeer zelden kan een ernstige overgevoeligheid optreden. U kunt hierbij blaren op de huid of lippen en op de laagjes huid met slijm van uw mond (mondslijmvlies) krijgen of een ernstige roodverkleuring van de huid. Waarschuw dan direct een arts.
  Als blijkt dat u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor mirtazapine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Gewone tabletten: neem de tabletten in met een half glas water. Niet kauwen.
 • Smelttabletten: laat de tablet op uw tong 'smelten' en slik daarna door.

Wanneer?

 • Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Neem het dan in 's avonds voor u gaat slapen. Dan heeft u minder last van sufheid.
 • Gebruikt u het medicijn 2 keer per dag? Neem het dan 's ochtends en 's avonds in.

Hoelang?

 • Depressie: merkt u na 4 weken geen effect? Overleg met uw arts. Het kan zijn dat u onvoldoende op dit medicijn reageert en misschien meer heeft aan een ander middel. Nadat uw klachten zijn verbeterd, moet u het meestal 6 maanden of langer blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat depressieve klachten terugkomen.
 • Jeuk: gebruik dit medicijn zolang u last blijft houden van jeuk.
 • Slapeloosheid: gebruik dit medicijn zolang u last blijft houden van slapeloosheid.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u dit medicijn tegen slapeloosheid? En heeft u nog genoeg tijd om te slapen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Heeft u niet genoeg om te slapen? Sla de vergeten tablet dan over

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

mirtazapine_verkeersdeelname_dec_2015_4.jpg
Let op: ook depressieve klachten kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde ziektes? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u gewend bent geraakt aan mirtazapine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik mirtazapine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Fluvoxamine, een medicijn tegen depressie en angststoornissen. Fluvoxamine kan de hoeveelheid mirtazapine in het bloed doen toenemen. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen.
  Uw arts zal de dosering van mirtazapine meestal verlagen. Als u stopt met fluvoxamine kan de werkzaamheid van mirtazapine flink dalen. Stop daarom niet zomaar met fluvoxamine, maar overleg eerst met uw arts.
 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u behalve mirtazapine nog een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beïnvloedt.

Onderstaande medicijnen verminderen de werking van mirtazapine. Overleg hierover met uw arts. Uw arts zal de werking controleren en eventueel de dosering van mirtazapine verhogen.

 • Medicijnen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
 • Sommige medicijnen tegen hiv (het virus waar u aids van kan krijgen). Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Weeg met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat het kind ontwenningsverschijnselen kan krijgen na de geboorte. Dit merkt u aan trillen, een onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen.

Maar soms kan het ook schadelijk voor de baby of voor u zijn, als uw ziekte niet zo goed mogelijk behandeld wordt. Zo kunnen depressieve klachten ook schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Stoppen met dit medicijn als u al zwanger bent wordt dan meestal niet aangeraden. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

Heeft u een kinderwens? Overleg dan eerst met uw arts. Misschien kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven, waarmee meer ervaring is bij zwangere vrouwen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt namelijk in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven, let dan goed op mogelijke bijwerkingen bij het kind. Neem contact op met uw arts als u klachten ziet bij uw kind zoals slecht slapen, veel huilen en sufheid.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Stop niet zomaar met dit medicijn. Overleg eerst met uw arts. Na plotseling stoppen kunt u last krijgen van duizeligheid, misselijkheid, slaap- en gevoelsstoornissen, transpiratie, angst en opwinding. Als u gaat stoppen, moet u de dosering geleidelijk afbouwen. Uw arts zal daarvoor een afbouwschema opstellen.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van mirtazapine pas na 4 weken op zijn best is. Daarna moet u het meestal nog 6 maanden blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u meer kans dat de depressieve klachten terugkomen.

Onder welke namen is mirtazapine verkrijgbaar?

De werkzame stof mirtazapine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Mirtazapine is sinds 1994 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Remeron en als het merkloze Mirtazapine in tabletten en smelttabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 16-09-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

mirtazapine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

5 September 2020

Voelde een flinke verbetering met deze medicatie maar omdat ik soms nog uitvallen had na irritaties nu naar 45 mg gegaan.Depressie is weg. Slaap weer als e...

4 September 2020

Slaap weer heerlijk .Sufheid word steeds minder. Alleen goed opletten met eten ben flink aangekomen.

4 September 2020

Ik slik dit medicijn, 30 mg, vanwege zeer slecht slapen en PTSS. Ik krijg er zware krampen van in mijn benen en armen, het voelt soms als zweepslag. Slapen...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!