montelukast

Trefwoord
naar medicijnen

montelukast

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over montelukast

 • Montelukast remt ontstekingen in longen en in de neus.
 • Bij astma. Ook bij neusklachten door hooikoorts bij mensen met astma.
 • U merkt binnen een paar dagen dat uw klachten verminderen.
 • Neem montelukast in voor u gaat slapen. In de meeste gevallen werkt dat het beste.
 • Kauwtabletten: neem in op een lege maag, dat is 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd. Dan neemt het lichaam het beter op.
 • Korrels en gewone tabletten: neem in zonder kauwen. Korrels mag u mengen met wat koude of lauwe voeding, zoals appelmoes.
 • U heeft meer kans op infecties van neus en keel. Raadpleeg uw arts als u last heeft van rode slijmvliezen en een pijnlijke neus en keel.
 • Maagdarmklachten gaan meestal binnen een paar dagen over, als uw lichaam gewend is aan het medicijn.

Wat doet montelukast en waarbij gebruik ik het?

Montelukast gaat ontstekingen tegen in de longen en de neus.

Artsen schrijven het voor bij astma, bij ontsteking van het neusslijmvlies door hooikoorts (alleen als men ook astma heeft) en bij netelroos.

Astma

 • Bij benauwdheid

Verschijnselen
Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Op sommige momenten bent u gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

Oorzaak
Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

Werking
Wanneer uw longen in aanraking komen met prikkels die benauwdheid veroorzaken, ontstaan er ontstekingen en vernauwingen in de luchtwegen. Bij deze ontstekingen spelen lichaamseigen stoffen een rol, de zogenaamde leukotriënen. Montelukast blokkeert de effecten van leukotriënen. Hierdoor remt het ontstekingen en vermindert en voorkomt het benauwdheid.

Behandeling
Uw arts kan montelukast voorschrijven als de behandeling met inhalatiemedicijnen onvoldoende helpt of te veel bijwerkingen geeft. Eerste-keuzemedicijnen bij astma zijn luchtwegbeschermers (inhalatiecorticosteroïden) en luchtwegverwijders (zoals salbutamol, salmeterol). Montelukast is iets minder werkzaam. Daarom is het geen eerste-keuzemiddel bij astma.

Verder kan uw arts het ook voorschrijven als u vaak een astma-aanval krijgt bij inspanning, zoals sporten.

Effect
De werking begint na ongeveer 2 uur. U merkt meestal binnen een paar dagen dat het aantal benauwdheidsaanvallen minder wordt. Het medicijn is niet geschikt om een aanval van benauwdheid direct op te heffen. Hiervoor heeft u inhalatiemedicijnen nodig, zoals salbutamol.

Lees meer over astma

Hooikoorts

Verschijnselen
Hooikoorts is een allergie van neus en ogen, door een te sterke reactie van het lichaam op gras- of boompollen. Uw neusslijmvlies is ontstoken en u kunt last hebben van niezen, een loopneus met waterig slijm, jeuk aan uw neus en jeukende, rode en branderig aanvoelende ogen. 

Behandeling
Wanneer u slechts af en toe klachten heeft, kunt u het beste een snelwerkend anti-allergiemedicijn gebruiken, zoals loratadine. Bij vooral neusklachten schrijft uw arts meestal een neusspray voor met corticosteroïden, zoals beclomethason. Een heel enkele keer schrijft uw arts montelukast voor bij deze neusklachten, als u daarnaast ook astma heeft, en de inhalatiemedicijnen onvoldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. Montelukast is echter minder werkzaam dan de andere medicijnen die bij hooikoorts worden gebruikt.

Effect
Montelukast blokkeert de effecten van leukotriënen. Dit zijn lichaamseigen stoffen die bij ontstekingen ontstaan. Hierdoor remt montelukast de ontsteking van het neusslijmvlies en vermindert het de neusklachten bij hooikoorts.

Lees meer over hooikoorts

Netelroos

Verschijnselen
Netelroos (urticaria) is een jeukende huiduitslag met bleekroze, licht gezwollen vlekken, ook wel galbulten genoemd.

De uitslag lijkt veel op de bultjes die u krijgt als u brandnetels heeft aangeraakt. De uitslag ontstaat plotseling en verdwijnt meestal binnen enkele uren tot dagen.

Behandeling
Artsen schrijven montelukast voor in combinatie met anti-allergiemedicijnen, als deze medicijnen onvoldoende werken bij netelroos. Het is niet volledig bekend hoe montelukast werkt bij netelroos.

Lees meer over netelroos

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Infecties van de neus en keel met bacteriën, schimmels of virussen. U merkt dit aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen, verstopte neus, pijnlijke neus of keel. Neem contact op met uw arts als u een dergelijke infectie vermoedt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Deze bijwerkingen gaan meestal na een paar dagen vanzelf over als u aan het medicijn gewend bent.
 • Hoofdpijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Huiduitslag.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Duizeligheid, sufheid en vermoeidheid.
 • Spierpijn, spierkramp of gewrichtspijn.
 • Meer kans op bloedingen, zoals blauwe plekken of bloedneuzen.
 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, angst, depressiviteit, hallucinaties, opwinding, agressief gedrag, verminderd geheugen, concentratiestoornissen en abnormaal dromen (nachtmerries, slaapwandelen).
  In zeer zeldzame gevallen kunnen gedachten aan zelfmoord of zelfverwonding ontstaan. Merkt u psychische klachten? Raadpleeg dan uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten, rode huid of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige allergie met duizeligheid en flauwvallen of angio-oedeem: een zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In deze gevallen moet u direct een arts waarschuwen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor montelukast. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Gewone (filmomhulde) tabletten
Zonder kauwen innemen met een glas water.

Kauwtabletten
Deze tabletten goed kauwen. U kunt uw mond naspoelen met water. Lukt het kauwen niet, dan mag u de kauwtablet ook fijnmaken en met een beetje water doorslikken.

Granulaat (korrels)
Open het zakje met de korrels vlak voor het innemen. Neem in zonder kauwen, eventueel met wat zacht voedsel (bijvoorbeeld appelmoes), dat koud of op kamertemperatuur is. Los de korrels niet op in water of andere vloeistof. Na het innemen mag u wel gewoon iets drinken.

Wanneer?
U kunt dit medicijn het beste voor u gaat slapen innemen. Dan werkt het het best. Heeft u vooral overdag klachten, dan mag u het ook overdag innemen.
Neem de kauwtabletten in op een lege maag. Dan wordt het beter opgenomen. Neem het minimaal 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd.

Hoelang?

 • Astma en hooikoorts: meestal zal de arts montelukast voor een aantal weken of maanden voorschrijven, zodat u kunt uitproberen of het medicijn voldoende helpt. Als het helpt, kunt u het gebruiken zolang u last heeft van benauwdheid.
 • Netelroos: de arts beoordeelt regelmatig of dit medicijn voldoende effect heeft om de behandeling voort te zetten.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:
U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
De eerste dagen dat u montelukast gebruikt, kunt u duizelig en suf zijn. Dit komt doordat uw lichaam moet wennen aan het medicijn. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u suf of duizelig blijft.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik montelukast gebruiken met andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter niet gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wil worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of montelukast in de moedermelk komt en of dit schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met dit medicijn. De klachten kunnen wel terugkomen als u stopt. Raadpleeg daarom altijd uw arts als u wilt stoppen.

Onder welke namen is montelukast verkrijgbaar?

De werkzame stof montelukast zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Montelukast is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Singulair en als het merkloze Montelukast in tabletten, kauwtabletten en sachets met granulaat (korrels).

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 14-09-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

montelukast is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

24 August 2020

Een ernstige allergische reactie. Deze tabletten zijn voor astma patiënten. Dan kan ik het niet snappen dat daar een stofje wordt ingedaan genaamd Zonnegee...

26 June 2020

Ik gebruik al 2 jaar montelukast van Sandoz, nu is het niet meer leverbaar

26 June 2020

Montelukjast van Sandoz was niet leverbaar en die van gevaar was het alternatief. Heb continu droge mond en hoofdpijn. Nu moet ik Max paracetamol slikken...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!