Medicijnenmorfine bij kinderen

morfine bij kinderen

Medicijnenmorfine bij kinderen

morfine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Morfine is de belangrijkste vertegenwoordiger van de morfineachtige pijnstillers (opiaten). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

  Artsen schrijven morfine voor bij kinderen met plotselinge of langdurige hevige pijn, zoals:

  • pijn na een operatie of ernstige verwonding;
  • pijn bij kanker.
  • Oorzaak
   Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in het lichaam van een kind of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar de hersenen van het kind en het kind voelt pijn. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

   Pijn kan acuut zijn, zoals pijn na een operatie. Dit is een kortdurende (enkele dagen), zeer hevige pijn. Pijn kan ook gedurende een lange periode (enkele maanden) aanhouden. Dit noemen we chronische pijn.

   Pijnbestrijding
   Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Paracetamol vormt hierin de eerste stap. In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller beter, zoals ibuprofen. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer uw kind last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie of tandheelkundige ingreep. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts morfineachtige pijnstillers (opiaten) voor. Deze hebben een sterke pijnstillende werking. De zwak werkende morfineachtige pijnstillers, zoals tramadol, vormen hierin de eerste stap. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterk werkende morfineachtige pijnstillers voor, zoals morfine.

   Als heftige pijn wordt verwacht, zoals na sommige operaties, zal de arts meteen een sterke pijnstiller voorschrijven. Dit wordt dan na enkele dagen afgebouwd en vervangen door een minder sterke pijnstiller.

  • Morfine is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant morfine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

   In de bijsluiter kan een leeftijdsgrens staan. Dit hangt af van de toedieningsvorm.

   • Morfine zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt uw kind de pijn minder en reageert hij er rustiger op.

    • Afhankelijk van het soort toediening is het effect op zijn sterkst:

     • gewone tabletten, capsules en drank: binnen 1 tot 2 uur;
     • injectie vlak onder de huid: binnen 50 tot 90 minuten;
     • injectie diep in een spier: binnen 30 tot 60 minuten;
     • injectie in een ader, of infuus: binnen 20 minuten;
     • zetpillen: binnen 20 tot 60 minuten.

     De werking van de gewone tabletten, drank en van de injecties en zetpillen houdt ongeveer 4 tot 7 uur aan. De tabletten en capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard'), geven de werkzame stof langzaam af zodat ze ongeveer 12 uur werken.

     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Hoe?

      Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

      • Tabletten met gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard'): laat uw kind de tablet heel innemen met een half glas water. Niet kauwen, fijnmaken of breken. De tabletten zijn zo gemaakt dat ze langzaam oplossen, waardoor ze gedurende 12 uur werken.
       • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
       • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
       • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
      • Capsules met gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard'): laat uw kind de capsule heel innemen met een half glas water. Niet kauwen, fijnmaken of breken. De capsules zijn zo gemaakt dat ze langzaam oplossen, waardoor ze gedurende 12 uur werken.
       • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
       • Bij slikproblemen mag u de capsules eventueel openen, maar uw kind moet de korrels dan wel heel doorslikken. Eventueel gemengd met wat yoghurt, jam of vruchtenmoes.
       • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
      • Gewone tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water. Deze tabletten mag uw kind eventueel wel kauwen of fijnstampen.
       • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
       • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
       • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
       • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
      • Zetpillen: breng de zetpil in de anus (poepgat) in. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat uw kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer 1 minuut). Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
      • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen. Laat uw kind na gebruik van de drank voldoende water drinken.
       Hebt u een doseerpipet gekregen? Meet dan de juiste hoeveelheid drank af met de doseerpipet. Breng de drank over in een glas met water of vruchtensap, roer en laat uw kind de drank direct opdrinken.
       Hebt u een druppelflacon gekregen? Druppel dan het voorgeschreven aantal druppels in een glas water of vruchtensap, roer en laat uw kind de drank direct opdrinken.
      • Injecties/infuus: deze worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

      Wanneer?

      Het maakt niet uit welke tijdstippen uw kind voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden door uw kind te laten innemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

      Hoelang?

      Uw kind kan het medicijn gebruiken zolang hij hevige pijn heeft. Indien de situatie het toelaat, zal de arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of uw kind kan overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als uw kind dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat zijn lichaam er gewend aan raakt. Uw kind mag dan niet plotseling stoppen met morfine. Als uw kind dit medicijn al enkele weken gebruikt, kan hij beter geleidelijk afbouwen. Dan heeft uw kind minder last van ontwenningsverschijnselen.

      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over morfine bij volwassenen.

       Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
       • Bemoeilijkte ademhaling. Vooral pasgeborenen zijn gevoelig voor deze bijwerking van morfine. Neem contact op met de arts, als de ademhaling van uw kind heel langzaam en oppervlakkig wordt.
       • Verlaagde bloeddruk. Dit merkt uw kind aan duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Een enkele keer kan uw kind zelfs flauwvallen. Dit gaat meestal over als het lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als uw kind zich duizelig voelt, laat hem dan niet te snel opstaan uit bed of van een stoel. Uw kind kan het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met de arts als uw kind hier last van blijft houden.
       • Moeilijk kunnen plassen. Neem contact op met de arts zodra uw kind plasproblemen heeft.
       • Braken. Deze bijwerking gaat meestal over als het lichaam van uw kind aan dit medicijn gewend is. Als uw kind hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan de arts.
       • Verstopping (obstipatie). Laat uw kind als dat mogelijk is vezelrijke voeding eten en veel drinken. Meestal schrijft de arts als uw kind morfine gebruikt, ook een laxerend medicijn voor. Raadpleeg de arts als uw kind door morfine last heeft van verstopping.
       • Jeuk.

       Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

       • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
        Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
        Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
        Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
        • Morfine is voor kinderen te verkrijgen in:

         • tabletten;
         • drank;
         • zetpillen;
         • injecties;
         • infusen.
         • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij morfine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

          • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
          • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
          • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

          Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

          Laatst bijgewerkt op 16-03-2020

          Disclaimer

          Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

          Vond u deze informatie nuttig?

          Vind een apotheek

          Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
          Vind een apotheek blob

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
          Informatie wordt bijgewerkt: