naratriptan

naratriptan

Trefwoord
naar medicijnen

naratriptan

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over naratriptan

 • Naratriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
 • De tablet werkt binnen 1 uur.
 • Gebruik naratriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 4 uur na de eerste.
 • U kunt opvliegers of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel krijgen in borst of keel. Dit gaat vanzelf over binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door naratriptan kunt u duizelig, vermoeid en suf zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
 • Gebruik naratriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.

Wat doet naratriptan en waarbij gebruik ik het?

Naratriptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vóór de aanval aankomen door stemmingsveranderingen zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd.

Behandeling
Mensen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

Artsen schrijven een middel als naratriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden onvoldoende helpen.

Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol.

Effect
Naratriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen. Na gebruik nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang.

De tablet begint na één uur te werken, ongeveer vier uur na inname is het effect maximaal. Het kan gedurende 24 uur werken.

Het effect van naratriptan verschilt per persoon. Als naratriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maardarmklachten, zoals misselijkheid en braken.
 • Duizeligheid, vermoeidheid, sufheid, grieperig gevoel en warmtegevoel. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Pijn en een tintelend, beklemd en een drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen kunnen heel intens zijn, maar gaan meestal binnen twee uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
 • Versnelde of vertraagde hartslag en hartkloppingen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kunt u merken aan huiduitslag, jeuk en zeer zelden aan zwelling van het gezicht, mond, tong en keel met benauwdheid of flauwvallen. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor naratriptan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarshuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Slaperigheid.

Bij mensen die naratriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer naratriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer naratriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Neem de tabletten zonder kauwen in met een half glas water.

Wanneer?
Gebruik dit medicijn zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine. Naratriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Naratriptan heeft geen effect op de aura-verschijnselen.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minstens 4 uur zijn. Neem in totaal niet meer dan twee tabletten per 24 uur.
 • Helpt de eerste dosis helemaal niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg met uw arts voor een ander migrainemiddel.

Hoe lang?
U gebruikt dit medicijn alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het medicijn nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog. Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses die u per 24 uur mag gebruiken. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, sufheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor. U gedurende deze 4 uur niet autorijden.

Hierna mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u naratriptan wel gebruiken.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik naratriptan gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Als u deze middelen tegelijk met naratriptan gebruikt, heeft u meer kans op bijwerkingen, omdat ook deze middelen, net als naratriptan, de bloedvaten vernauwen.
  • Heeft u ergotamine of methysergide gebruikt en wilt u nu naratriptan gebruiken? Wacht ten minste 24 uur na gebruik van het middel voor u naratriptan gebruikt.
  • Heeft u naratriptan gebruikt en wilt u nu ergotamine of methysergide gebruiken? Wacht ten minste 24 uur na gebruik van naratriptan voor u dit middel gaat gebruiken.
 • Bij gelijktijdig gebruik van sumatriptan met middelen die hypericum ofwel sint-janskruid bevatten, heeft u meer kans op de bijwerkingen van naratriptan.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor naratriptan.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Als u na overleg met uw arts, toch naratriptan blijft gebruiken, let dan op het volgende. Geef na het gebruik van naratriptan 24 uur geen borstvoeding. Kolf gedurende deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Geef de baby in de tussentijd flesvoeding.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

Onder welke namen is naratriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof naratriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Naratriptan is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Naramig en als het merkloze Naratriptan in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 03-10-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

naratriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

1 April 2015

Super medicament, ben blij dat dit bestaat! Heb heel vaak migraine en naramig zorgt ervoor dat ik normaal kan blijven functioneren.

2 October 2014

Innemen bij beginnende aanval en na een uurtje verdwijnt de pijn.

16 January 2012

Het liefst gebruik ik geen medicijnen, maar ik ben dankbaar dat naramig bestaat. Ongeveer een uur na het innemen is de pijn van migraine verdwenen. het bli...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord