Medicijnennitroglycerine pleister

nitroglycerine pleister

Medicijnennitroglycerine pleister

nitroglycerine pleister

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Nitroglycerine is een vaatverwijder.
  • Bij angina pectoris (hartkramp). Ook om een aderontsteking (tromboflebitis) te voorkomen als u een infuus krijgt die ten minste 2 dagen duurt.
  • U krijgt dit medicijn als een pleister. Probeer het plakkende deel van de pleister niet aan te raken. Plak de pleister op een schone en droge plek. Plak het elke dag op een andere plek.
  • U kunt last krijgen van hoofdpijn, soms bent u hierbij misselijk. Deze klachten worden minder als u dit medicijn een paar dagen heeft gebruikt. Ook kunt u duizelig zijn en een rode huid, irritatie en jeuk op de plaats van de pleister krijgen.
  • Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby.

  Download de samenvatting

  • Nitroglycerine is een vaatverwijder.

   Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp) en om een aderontsteking (tromboflebitis) te voorkomen als u een infuus krijgt die ten minste 2 dagen duurt.

   • Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.

    Behandeling
    Als u af en toe een aanval heeft zal de arts in eerste instantie een middel voorschrijven om een aanval op te heffen. Heeft u meer dan twee aanvallen per week, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor om aanvallen te voorkomen, bijvoorbeeld dit middel.

    Werking
    Dit middel voorkomt aanvallen van angina pectoris. Het verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed naar het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

    Effect
    U merkt dat u minder aanvallen krijgt van pijn op de borst. U kunt meer lichamelijke inspanning aan en voelt zich minder snel vermoeid.

    De pleisters zijn niet geschikt om een acute aanval van angina pectoris op te heffen. Daar zijn andere, veel sneller werkende middelen voor.

    De werking van een pleister is maximaal twee uur na opbrengen. Het effect houdt ongeveer 24 uur aan of tot u de pleister weer verwijdert.

    • Verschijnselen
     Bloedstolsels in de aderen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Wanneer een bloedstolsel in de aderen vlak onder de huid ontstaat, spreekt men van tromboflebitis. Dit kan ontstekingsklachten veroorzaken, zoals pijn, roodheid en zwelling.

     Oorzaak
     Tromboflebitis kan spontaan optreden tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Het kan ook ontstaan bij verwondingen aan bijvoorbeeld een been of op de plaats van een infuus of een injectie. Ook mensen met spataderen hebben een grotere kans op tromboflebitis.

     Behandeling
     Uw arts kan nitroglycerine als een pleister voorschrijven om tromboflebitis te voorkomen wanneer u een infuus krijgt. U krijgt het alleen als u een infuus krijgt die ten minste 2 dagen duurt. Als het infuus klaar is, moet u met dit medicijn stoppen.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Kloppende, bonzende hoofdpijn, soms met misselijkheid. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit middel een aanval uitlokken.

      Dit neemt af als u dit middel enkele dagen heeft gebruikt.

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Roodheid, irritatie en jeuk op de plaats waar u de pleister plakt.

      Nadat u de pleister heeft verwijderd verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele uren. Als u de pleister telkens op dezelfde plaats plakt, kan de huiduitslag ontstaan. Dit kunt u voorkomen door de pleister elke dag op een andere plaats te plakken. Heeft u hier toch veel last van huidreacties, raadpleeg dan uw arts.

     • Duizeligheid, neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, vooral bij te snel opstaan.

      Dit komt doordat de bloeddruk daalt. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op van een stoel of uit bed. U kunt dan het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Zich zwak voelen en slaperigheid.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Blozen en rode huid.

      Dit komt doordat ook de bloedvaten in de huid verwijden.

     • Onrust en sterk zweten.

     • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die al last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten.

      Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.

     • Verergering van glaucoom (verhoogde oogboldruk). Heeft u last van groene staar of glaucoom aan één of beide ogen? Overleg dan met uw arts over extra controle door de oogarts.

     • Bloedarmoede. Raadpleeg uw arts bij bleek zien, moeheid, kortademigheid en spierzwakte bij inspanning.

      Dit kunnen verschijnselen van bloedarmoede zijn.

     • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, rode plekken en jeuk.

      Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.


     De klachten nemen meestal na verloop van tijd af als u gewend bent aan dit middel.

     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.
     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden.

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       • Scheur het zakje bij één van de inkepingen open.
       • Neem de pleister met de beschermende folie uit het zakje.
       • Trek de beschermende folie eraf en probeer de kleeflaag niet met de vingers aan te raken.
       • Plak de pleister op een schone, droge plaats op de linker of rechter zijde van de borstkas of aan de binnenkant van de bovenarm. De huid moet onbeschadigd en niet te veel behaard zijn. Knip eventuele haren eerst af.
       • Druk de pleister goed aan.
       • Om huidreacties te voorkomen is het belangrijk dagelijks een andere plaats op de huid te kiezen, bijvoorbeeld afwisselend op de linker- en rechterzijde van de borst, of op de binnenkant van de linker of rechter bovenarm.

       N.B. Douchen, zwemmen en sporten zijn mogelijk zonder dat de pleister loslaat.

       Wanneer?
       Gebruikt u de pleister overdag bij angina pectoris? Verwijder de pleister voordat u gaat slapen. Als dit medicijn de hele dag in uw bloed zit, dan kan het effect minder worden. Elke dag moet daarom een `nitraatvrije` periode bevatten van 8 tot 12 uur, waarin geen of weinig van dit medicijn in uw bloed zit. Tijdens deze 'nitraatvrije periode` is uw hart minder beschermd tegen inspanning. Daarom wordt meestal de nacht gekozen voor de `nitraatvrije` periode.

       Als u vooral in de nacht klachten heeft, kan uw arts voorschrijven dat de pleister alleen in de nacht moet worden gebruikt en overdag niet.

       Hoelang?
       Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

       Krijgt u de pleister met nitroglycerine om een aderontsteking te voorkomen omdat u een infuus krijgt? Dan gebruikt u dit medicijn alleen zolang u het infuus krijgt. Daarna moet u stoppen met dit medicijn.

       • Plak de vergeten pleister alsnog op. Verwijder de pleister op hetzelfde tijdstip als u gewend bent en houd vervolgens het normale schema aan.

        • autorijden?
         De eerste dagen dat u dit middel gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

         alcohol drinken?
         Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit middel. U kunt daardoor meer last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

         alles eten?
         U mag alles eten.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met nitroglycerine gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
           Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
           • Heeft u nitroglycerine gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
           • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
           • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
           • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
            Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

          Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven?. Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt flesvoeding geven.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Nee, in één keer stoppen kan niet. De dosering moet zeer geleidelijk worden afgebouwd. Anders heeft u kans op juist een toename van het aantal aanvallen van hartkramp.

            Stop of verander de dosering alleen in overleg met uw arts. Uw arts kan u dan nauwgezet controleren.

            • De werkzame stof nitroglycerine pleister zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Nitroglycerine is sinds 1952 internationaal in de handel. Nitroglycerine pleisters zijn op recept te krijgen onder de merknamen Deponit T, Minitran, Nitro Dur en Transiderm nitro, en als het merkloze Nitroglycerine.

              Nitroglycerine is ook te krijgen in een spray voor onder de tong en als infuus. Deze tekst gaat alleen over de toepassing in pleisters.

              Laatst bijgewerkt op 28-10-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

              Geen ervaringen gevonden

              Informatie wordt bijgewerkt: