Medicijnenondansetron

ondansetron

Medicijnenondansetron

ondansetron

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?

Informatie in het Oekraïens over ondansetron; нформація українською мовою про ондансетрон

  • Ondansetron vermindert braakneigingen. Het vermindert ook aandrang en maakt ontlasting steviger.
  • Bij ernstige misselijkheid en braken of om dit te voorkomen, zoals bij behandeling van kanker, na een operatie of tijdens de zwangerschap. Verder bij jeuk door het gebruik van sterke pijnstillers of door aandoeningen aan de lever of galblaas. Soms bij prikkelbaredarmsyndroom met diarree.
  • De injectie werkt binnen een kwartier.
  • Tabletten en drank werken binnen 1 tot 2 uur. Ze werken 6 tot 8 uur lang.
  • De zetpillen werken binnen 5 tot 6 uur en werken een dag lang.
  • U begint meestal met 1 dosis 1 tot 2 uur voor de chemokuur of bestraling. Op de volgende dagen gebruikt u 2 of 3 doses (tabletten, drank) of 1 dosis (zetpillen) per dag. Meestal niet langer dan 5 dagen per chemokuur of bestraling.
  • U kunt hoofdpijn, maagdarmklachten, een gevoel van warmte en opvliegers krijgen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
  • Ondansetron werkt tegen misselijkheid en braken door chemotherapie of bestraling en na operaties.

   Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken door chemo, bestraling of operatie en soms bij misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap of in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

   Artsen schrijven het soms ook voor bij jeuk en bij prikkelbaredarmsyndroom met diarree.

   • Oorzaak
    Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

    Werking
    Ondansetron blokkeert de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen. Bovendien remt het de prikkelende stoffen op de zenuwen rond de darm. Hierdoor nemen misselijkheid en braakneigingen af.

    Behandeling
    Artsen schrijven ondansetron voor bij ernstige misselijkheid en braken door chemotherapie of na operaties. Het middel kan ook vóór de behandeling worden gebruikt om misselijkheid te voorkomen. Soms schrijven artsen het voor bij misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap, als andere medicijnen niet voldoende werken.

    Effect

    • Injectie: de werking begint binnen een kwartier.
    • Tabletten en drank: de werking begint binnen 1 tot 2 uur en houdt 6 tot 8 uur aan.
    • Zetpillen: de werking begint binnen 2 uur en houdt een dag aan.
     
    • Palliatieve zorg is de verlichting van lichamelijke en geestelijke ongemakken in de laatste levensfase bij ongeneeslijk zieke mensen.
     In die laatste levensfase kunnen klachten ontstaan zoals misselijkheid en braken. Als deze misselijkheid het gevolg is van het uitvallen van de nieren, of als andere medicijnen tegen misselijkheid onvoldoende helpen, kan de arts ondansetron voorschrijven. Hierdoor neemt de misselijkheid af.

     • Verschijnselen
      Jeuk is een gevoel op de huid dat u aandrang geeft om te krabben of te wrijven. Soms is de jeuk zo erg, dat men tot bloedens toe krabt.

      Oorzaak
      Jeuk kan vele oorzaken hebben. In zeldzame gevallen kan het ontstaan door aandoening van de lever of galblaas. Hierdoor is er meer galzuur aanwezig in het bloed en de huid, wat jeuk tot gevolg heeft.

      Ook kan in de laatste levensfase hevige jeuk ontstaan door het gebruik van de sterke pijnstiller morfine, vooral als het via een infuus in de wervelkolom wordt toegediend.

      Behandeling
      Ondansetron blijkt soms jeuk te verminderen. Hoe het precies werkt in niet bekend. Men vermoedt dat het bepaalde lichaamseigen stoffen remt, waardoor de jeukprikkel afneemt.

      • Verschijnselen
       Bij het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) heeft u voor een lange tijd last van darmkrampen. Dit zijn pijnlijke samentrekkingen van de darmen die ontstaan als er voedsel langs de darmen komt. Ook kunt u last hebben van winden laten, afwisselend verstopping of dunne ontlasting (diarree), een opgezette buik of slijm bij de ontlasting.

       Oorzaak
       De precieze oorzaak is nog onbekend. Wel is bekend dat voedsel en stress een rol kunnen spelen.

       Behandeling en effect
       Door vezelrijke voeding te gebruiken, voldoende te drinken, voldoende te bewegen en stress te voorkomen, kunnen de klachten minder worden. Als u veel last heeft van diarree, kan uw arts ondansetron voorschrijven.

       Ondansetron zorgt ervoor dat u minder aandrang voelt. Ook zorgt het voor dat uw ontlasting steviger wordt. Ondansetron helpt niet tegen de pijnklachten bij prikkelbaredarmsyndroom.

      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

       De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

       Bij tabletten, zetpillen en injecties

       Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

       • Hoofdpijn

       Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

       • Maagdarmklachten, zoals verstopping.

        Zeer zelden diarree en buikpijn.

       • Warmtegevoel en opvliegers.

       • Alleen bij zetpillen: branderig gevoel na inbrengen.

        Dit verdwijnt weer snel.

       • Alleen bij de injectie of infuus: reacties op de injectieplaats, zoals pijn, zwelling, branderigheid, roodheid en jeuk op de plaats van de injectie of het infuus.

       Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

       • Bewegingsstoornissen. De verschijnselen kunnen lijken op de verschijnselen die optreden bij de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen.

        Als u dit merkt, waarschuw dan uw arts.

       • Hart- en vaataandoeningen, zoals pijn op de borst (angina pectoris) en hartkloppingen.
        U heeft ook meer kans op hartritmestoornissen. U kunt dan last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het verlengde QT-interval

        Ook kan in zeldzame gevallen uw bloeddruk lager worden. U merkt dat aan duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd. Dit kan vaker ontstaan na de injectie in de ader. Indien u hier last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
        Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

       • De hik

        Indien u hier last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

       • Psychische klachten, zoals depressieve gevoelens.

        Overleg met uw arts, als u dit merkt.

       • Wazig zien, dubbelzien en tijdelijk niets kunnen zien.

        Deze verschijnselen verdwijnen weer, meestal binnen twintig minuten.

       • Serotoninesyndroom, een ernstige bijwerking met verschijnselen zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn.

        Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.

       • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

        Raadpleeg dan uw arts.
        In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen, flauwvallen, blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen.
        Stop in deze gevallen met het gebruik en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst.
        Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


       Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


       Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

       • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
        Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
        Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
        Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
        • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

         Hoe?

         • Tabletten: neem de tablet in met een half glas water.
         • 'Zydis' tabletten: haal de folie eerst weg aan de achterkant van de strip en haal de tablet daarna uit het vakje. Druk de tablet dus niet door de folie heen uit de stripverpakking, want hierdoor kan de tablet stuk gaan. Laat de tablet op de tong smelten en slik dan door.
         • Zetpillen: de zetpil in de anus brengen. Het maakt daarbij niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.
         • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel. Drink die hoeveelheid op. Spoel het maatbekertje na met wat water en drink dat ook op.
         • Injectie of infuus: de arts of verpleegkundige dient het medicijn toe in een ader.

         Wanneer?

         Chemokuur
         De behandeling kan beginnen met een injectie of infuus direct voordat u met de chemotherapie start. Soms krijgt u na enige uren opnieuw een injectie. De dag erna gaat u over op tabletten, drank of zetpil.

         Als de chemokuur niet heel erg veel misselijkheid oproept, kunt u ook starten met tabletten, drank of zetpillen.

         • Tabletten en drank: neem de eerste dosis 1 tot 2 uur voor u met de chemokuur start. Indien nodig gebruikt u het op de volgende dagen 2 tot 3 keer per dag. Verdeel deze zo goed mogelijk over dag voor een continu effect.
         • Zetpillen: gebruik de eerste dosis 2 uur voor u met de chemokuur start. Indien nodig gebruikt u de volgende dagen 1 zetpil per dag.

         Bestraling (radiotherapie)
         De behandeling begint met tabletten of drank (1 tot 2 uur voor de start van de bestraling) of zetpillen (2 uur voor de start van de bestraling). Indien nodig kunt u de volgende dagen hiermee doorgaan.

         Operaties
         De behandeling begint 1 uur voor u de narcose krijgt. Het is ook mogelijk dat de injectie wordt toegevoegd aan het infuus van de narcose.

         Hoelang?
         Artsen schrijven dit per chemokuur of bestraling voor maximaal 5 dagen voor.

          • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
          • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
          • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 2 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
          • autorijden?
           Het kan zijn dat u bewegingsstoornissen heeft door dit medicijn. Heeft u hier last van? Dan kunt u beter niet autorijden.

           alcohol drinken en alles eten?
           Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

           • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje `samenstelling`.

            De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

            • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met ondansetron kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.

            • Zwangerschap
             Overleg met uw arts. Er zijn veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap. Een klein risico op een gespleten gehemelte of hartafwijkingen bij de baby is niet uit te sluiten bij gebruik in het eerste trimester. Meld het in elk geval aan uw arts als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u overstappen op een medicijn dat wel veilig is voor het ongeboren kind.

             Borstvoeding
             Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat het veilig is voor de baby. Of u kunt de dagen dat u dit medicijn gebruikt de melk afkolven en weggooien en uw baby tijdelijk flesvoeding geven.

             Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

             • Zie voor de gebruiksduur bij 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?'. Daarna kunt u gewoon stoppen met het gebruik. Als u eerder stopt met dit medicijn, kan de misselijkheid terugkeren.

              • De werkzame stof ondansetron zit in de volgende producten:
               • Ondansetron is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Zofran en Zofran Zydis en als het merkloze Ondansetron. Het is te verkrijgen in tabletten, smelttabletten ('Zydis'), drank en injectievloeistof.

                Ondansetron in zetpillen is niet te verkrijgen in Nederland. De apotheker kan het laten maken in een ziekenhuisapotheek of andere grootschalige apotheek.

                Laatst bijgewerkt op 25-05-2022

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                Informatie wordt bijgewerkt: