Oxycodon

Oxycodon

Werkzame stof: oxycodon

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof oxycodon.

Trefwoord
naar medicijnen
vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over oxycodon

 • Oxycodon is een sterke pijnstiller.
 • Bij hevige pijn, zoals pijn na operaties, verwondingen en kanker. Ook bij zenuwpijn en in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).
 • Tabletten, capsules en drank werken binnen 1 uur. Injecties werken sneller.
 • De werking houdt 4 tot 6 uur aan. Tabletten en capsules met verlengde afgifte (MVA) werken langer: ongeveer 12 uur.
 • Gebruik oxycodon zolang u het nodig heeft en volgens een vast schema. Bijvoorbeeld om de 4 uur of om de 12 uur (bij MVA).
 • Verstopping (obstipatie) komt vaak voor en kan ernstig zijn. Voorkom dit door dagelijks een laxeermiddel te gebruiken. U kunt ook last krijgen van andere maagdarmklachten.
 • Vanwege sufheid en duizeligheid de eerste 2 weken niet autorijden. Daarna alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen.
 • Grapefruit(sap) vergroot de kans op bijwerkingen. Vraag om informatie bij uw apotheek. Of lees hier de folder.
 • Bij langdurig gebruik: kans op gewenning of verslaving. Als u stopt, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, rillingen, onrust en misselijkheid. Door geleidelijk af te bouwen, verkleint u de kans hierop.

Wat doet oxycodon en waarbij gebruik ik het?

Oxycodon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, zoals pijn na een operatie of pijn als gevolg van kanker. Artsen schrijven het ook voor bij ernstige zenuwpijn door diabetes en in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Pijn

 • Bij pijn

Oorzaak
Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een 'bericht' aan de hersenen. De hersenen reageren hier op door beweging, bijvoorbeeld de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Paracetamol vormt hierin de eerste stap. In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller beter, zoals ibuprofen. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer uw kind last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie of tandheelkundige ingreep. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts morfineachtige pijnstillers (opiaten) voor. Deze hebben een sterke pijnstillende werking. De zwak werkende morfineachtige pijnstillers, zoals tramadol, vormen hierin de eerste stap. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterk werkende morfineachtige pijnstillers voor, zoals oxycodon.

Als heftige pijn wordt verwacht, zoals na sommige operaties, zal de arts meteen een sterke pijnstiller voorschrijven. Dit wordt dan na enkele dagen afgebouwd en vervangen door een minder sterke pijnstiller.

Werking
Oxycodon zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

Effect
De werking van de tabletten, drank en capsules begint binnen 1 uur en houdt 4 tot 6 uur aan. De werking van de tabletten met verlengde afgifte ('MVA') houdt langer aan, ongeveer 12 uur. 

Lees meer over pijn

Zenuwpijn

 • Bij pijn

Verschijnselen
Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continue aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking.

Oorzaak
De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen 'berichten' over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen versturen deze berichten onjuist. Uw hersenen voelen hierdoor heftige pijn, zonder dat er van een verwonding sprake is. Een beschadiging of irritatie van een gevoelszenuw kan bijvoorbeeld ontstaan door diabetes mellitus (suikerziekte).

Behandeling
Omdat bij zenuwpijnen de oorzaak van de pijn ligt bij de betrokken gevoelszenuw, hebben gewone pijnstillers meestal weinig effect. Meestal schrijven artsen antidepressiva, medicijnen tegen epilepsie, pregabaline of duloxetine voor. Als deze medicijnen niet voldoende helpen kan de arts oxycodon voorschrijven.

Lees meer over zenuwpijn

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om lichamelijke en geestelijke ongemakken in de laatste levensfase bij ongeneeslijk zieke mensen te verlichten.

Oxycodon wordt gebruikt om pijn in de laatste levensfase te bestrijden. Als tabletten of capsules niet meer goed werken, kan de arts injecties geven. Meestal zal in de laatste fase worden overgeschakeld naar morfine. Dit kan als infuus via een pomp worden gegeven.

Lees meer over palliatieve zorg

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door oxycodon last heeft van verstopping.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het medicijn. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.
 • Maag- en darmklachten, zoals misselijkheid en braken. Zelden buikpijn, opkomend maagzuur, minder eetlust en diarree. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts, als u hier last van blijft houden.
 • Jeuk en zelden huiduitslag of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid (zie Zeer zelden).
 • Hoofdpijn.
 • Droge mond. Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Het helpt ook als u bij het eten iets drinkt of de voeding vochtig maakt, bijvoorbeeld met jus of vruchtenmoes.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Niet opmerken van pijn bij andere verwondingen. Omdat oxycodon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.
 • Koude-gevoel, rillingen, maar ook opvliegers, zweten en koorts. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Zwak gevoel, trillen.
 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, agressie, verwardheid, nervositeit, angstgevoelens of depressie.
 • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen (nachtmerries).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Benauwdheid en een bemoeilijkte ademhaling. Dit komt alleen voor bij zeer hoge doseringen.
  Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
 • Duizelingen of gevoel te tollen.
 • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten, spierkrampen.
 • Smaakstoornissen, slikstoornissen, moeite met praten, hik.
 • Wazig zien.
 • Hartkloppingen.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
 • Droge huid, dorst, vasthouden van vocht (dikke enkels en handen).
 • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan oxycodon. Als het gebruik van oxycodon plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.
 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen. Waarschuw dan meteen een arts. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor oxycodon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Capsules: doorslikken met een half glas water.
 • Drank: de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met een druppelpipet, maatlepel, maatbekertje of doseerspuitje. U mag het mengen met een beetje frisdrank.
 • Smelttabletten ('orodispergeerbaar'): de tablet in de mond laten smelten voordat u hem doorslikt.
 • Tabletten met verlengde afgifte (retard of MGA): de tablet heel doorslikken met een beetje water. Niet kauwen of fijnmaken. Ze zijn zo gemaakt dat ze langzaam oplossen waardoor ze 12 uur werken. Als de tablet een breukstreep heeft, mag u de tablet op de breukstreep doormidden breken. De beide helften moet u heel doorslikken met een beetje water.

Wanneer?
Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

Hoelang?
U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat zal uw arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met oxycodon. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u beter geleidelijk met oxycodon stoppen. Dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruikt u de capsules, smelttabletten, drank of injecties zo nodig tot maximaal 6 keer per dag? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Houd daarna een interval van minstens 4 uur aan voor u weer een volgende dosis gebruikt.

Gebruikt u tabletten met verlengde afgifte (te herkennen aan 'MVA')? En neemt u deze 2 keer per dag in? Neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 8 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.

Na 2 weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. Als de dosering omhoog gaat, mag u weer 2 weken niet autorijden. U mag na 2 weken weer autorijden, als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan oxycodon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van oxycodon, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet.

De kans op bijwerkingen is klein:

 • als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet;
 • als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet;
  en
 • als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer.

Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

Mag ik oxycodon gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Medicijnen tegen depressie citalopram, duloxetine, escitalopram, fenelzine, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine, vortioxetine en het medicijn tegen te snelle zaadlozing dapoxetine. In combinatie met oxycodon is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op verschijnselen zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.
  Ook de medicijnen tegen depressie fenelzine en tranylcypromine kunnen in combinatie met oxycodon het serotoninesyndroom oproepen. Gebruik deze medicijnen daarom NIET.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

De volgende medicijnen verminderen de werking van oxycodon.

 • Naltrexon en naloxon. Deze medicijnen gaan de werking tegen van oxycodon en andere morfineachtige pijnstillers. Het kan juist om deze reden worden gebruikt. Naltrexon en naloxon worden ook gebruikt bij mensen die alcoholverslaafd zijn. Mensen die het om die reden gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u al oxycodon gebruikt en u krijgt naltrexon of naloxon erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen.
 • Nalmefeen, een medicijn tegen alcoholverslaving. Dit medicijn maakt morfineachtige pijnstillers minder werkzaam. Als u al oxycodon gebruikt en u krijgt nalmefeen erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
 • De pijnstillers buprenorfine, nalbufine en pentazocine. Deze pijnstillers verminderen de werking van oxycodon. Als u oxycodon gebruikt en u krijgt één van deze pijnstillers erbij, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts. Dit geldt niet voor pleisters met buprenorfine. Deze pleisters kunt u wel samen gebruiken met oxycodon, bijvoorbeeld in het geval van doorbraakpijn.
 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering oxycodon aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering oxycodon aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering oxycodon aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.

Onderstaande medicijnen kunnen de hoeveelheid oxycodon in het bloed laten stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen van oxycodon sterker. Raadpleeg uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt.

 • De antibiotica claritromycine en erytromycine.
 • De antischimmel-medicijnen itraconazol, posaconazol en voriconazol.
 • Ketoconazol, een medicijn tegen de ziekte van Cushing.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw klachten af tegen het risico voor het kind.

Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Het kan sufheid en ademhalingsproblemen geven bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is meestal niet verstandig in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk door de dosis geleidelijk af te bouwen. Overleg hierover met uw arts.

Als u dit medicijn slechts kort heeft gebruikt, bijvoorbeeld enkele dagen, kunt u wel in één keer stoppen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

Onder welke namen is oxycodon verkrijgbaar?

De werkzame stof oxycodon zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Oxycodon is sinds 1917 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Oxycontin en Oxynorm en als het merkloze Oxycodon in tabletten met gereguleerde afgifte, smelttabletten, capsules, drank en injecties.

Oxycodon wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Targinact.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 24-07-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

oxycodon is te gebruiken bij:

Gerelateerde zorg & gebruik

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

16 September 2019

In 2013 adviseerde een arts uit een ziekenhuis in Amsterdam mij Oxycodon te gaan gebruiken i.p.v. Indometacine 75 mg retard (2 x daags) Inmiddels gebruik i...

9 September 2019

Eerst altijd Teva, toen naar Aurobindo omdat volgens de apotheek Teva niet meer werd vergoed. Ik gebruik dit middel alleen indien nodig, dus niet iedere da...

7 September 2019

Doof ziek er van.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord