Medicijnenpizotifeen bij kinderen

pizotifeen bij kinderen

Medicijnenpizotifeen bij kinderen

pizotifeen bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Pizotifeen vernauwt in de hersenen de bloedvaten die bij migraine zijn verwijd. Hoe pizotifeen werkt bij clusterhoofdpijn is niet bekend.

  Artsen schrijven pizotifeen voor bij kinderen om aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn te voorkomen.

  • Verschijnselen
   Bij migraine kan uw kind aanvallen hebben van bonzende hoofdpijn, meestal aan beide kanten van het hoofd. Bij kinderen is de hoofdpijn meestal minder hevig en anders van aard dan bij volwassenen. Bij kinderen staan juist de bijverschijnselen zoals misselijkheid, braken of duizeligheid vaker op de voorgrond. Bij heel jonge kinderen kan hoofdpijn soms geheel afwezig zijn. Diarree komt ook veel voor. Ook is uw kind vaak overgevoelig voor licht en geluid. Een deel van de  kinderen met migraine ziet ongeveer 30 minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.

   Sommige kinderen voelen de aanval enkele uren tot dagen van te voren aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

   Bij kinderen duurt een migraineaanval vaak minder lang dan bij volwassenen. Bij jonge kinderen duurt een aanval soms 1 tot 4 uur. Na een korte slaap is de aanval meestal weer voorbij. Het is niet helemaal duidelijk hoe migraine bij kinderen ontstaat.

   Oorzaak
   De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd. Mogelijk speelt de natuurlijk voorkomende stof serotonine een rol bij het ontstaan van migraine.

   Behandeling
   Als uw kind meer dan 2 aanvallen per maand heeft, kan hij medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol. Mochten deze niet werken, dan schrijft de arts soms pizotifeen voor.

   • Clusterhoofdpijn is een hevige, borende pijn aan één kant van het hoofd rondom of achter het oog. De hoofdpijnaanval begint plotseling zonder voorafgaande verschijnselen.

    De pijn gaat samen met een tranend rood oog en zwelling van het neusslijmvlies, loopneus en hevig zweten van het voorhoofd aan de aangedane zijde. De aanval duurt 15 minuten tot 3 uur en kan 1 tot 8 keer per dag optreden.

    De aanvallen komen vrijwel altijd in “clusters” van weken tot maanden voor en treden doorgaans 's nachts op. Een klein aantal patiënten krijgt een chronische vorm van clusterhoofdpijn. Hierbij is de pijn vrijwel continu aanwezig. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

   • Pizotifeen is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 2 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant pizotifeen bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen vanaf 2 jaar werkt en veilig is.

     • Migraine: pizotifeen vernauwt in de hersenen de bloedvaten die tijdens een migraineaanval zijn verwijd.
     • Clusterhoofdpijn: het is niet bekend hoe pizotifeen werkt bij clusterhoofdpijn.

     Als uw kind dit medicijn continu gebruikt, kan het aantal aanvallen van migraine of clusterhoofdpjn afnemen. Pizotifeen werkt niet bij ieder kind. Als pizotifeen niet goed werkt, kan de arts een ander middel voorschrijven om aanvallen te voorkomen.

     • Na enkele weken merkt uw kind dat het aantal aanvallen van migraine of clushterhoofdpijn vermindert.

      • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
        • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
        • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
        • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen of uiteen laten vallen in water. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen of uiteen mag laten vallen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan het medicijn hierdoor vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

       Wanneer?

       Meestal is het mogelijk de hele dosis in één keer 's avonds te nemen. Uw kind heeft dan minder last van de versuffende bijwerkingen. Dit mag bij een dosering tot 1 mg per dag. Gebruikt uw kind meer dan 1 mg per dag? Dan moet hij de tabletten wel verdeeld over de dag innemen.

       Hoe lang?

       Overleg met de arts als uw kind na 3 maanden nog geen verbetering merkt in het aantal hoofdpijnaanvallen.

       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over pizotifeen bij volwassenen.

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

        • Gewichtstoename

         doordat pizotifeen de eetlust stimuleert. Let daarom goed op wat en hoeveel uw kind eet. Vraag de huisarts om een verwijzing naar een diëtist als uw kind te veel aankomt.

        • Slaperigheid en duizeligheid

         Vooral de eerste paar weken als uw kind nog aan het medicijn moet wennen. Meestal moet uw kind dit medicijn daarom 's avonds innemen.

        • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid

         Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als uw kind het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft uw kind er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met de arts.

        • Psychische klachten, zoals rusteloosheid

         Als u deze klachten opmerkt, neem dan contact op met de arts of apotheker.

        • Hallucinaties (dingen zien, horen of voelen die er niet zijn)

         Als u dit merkt, neem dan contact op met de arts of apotheker.

        • Spierkrampen

        • Trillende handen

        • Een lage bloeddruk


        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Pizotifeen is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij pizotifeen bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 04-04-2016

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: