Medicijnenpyridostigmine

pyridostigmine

Medicijnenpyridostigmine

pyridostigmine

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Pyridostigmine hoort tot de groep geneesmiddelen die remmers van acetylcholinesterase worden genoemd. Acetylcholinesterase breekt acetylcholine af. Acetylcholine is een stofje in uw lichaam dat signalen doorgeeft van uw zenuwen naar uw spieren. Bij enkele ziekten werkt acetylcholinesterase te hard en hebt u te weinig acetylcholine. Hierdoor kunnen de zenuwen slechter signalen doorgeven aan uw spieren.
  Remmers van acetylcholinesterase zorgen ervoor dat u weer meer acetylcholine hebt. Hierdoor kunnen de zenuwen weer beter signalen doorgeven aan uw spieren.

  Artsen schrijven het voor bij de spierziekte myasthenia gravis. En bij een op myasthenia gravis lijkende spierziekte: het syndroom van Lambert-Eaton.

  Ook wordt het wel gebruikt bij bepaalde vormen van verlaagde bloeddruk bij de ziekte van Parkinson.

  • Verschijnselen
   Bij myasthenia gravis raken de spieren abnormaal vermoeid. U merkt dit aan spierzwakte en soms ook aan verlammingen.

   Opvallend zijn hangende oogleden, dubbelzien en moeite met slikken en spreken. Soms neemt de spierkracht in armen en benen af.

   De klachten kunnen in aanvallen komen, maar er ook de hele tijd zijn.

   Oorzaak
   De aansturing van de spieren door zenuwcellen is bij myasthenia gravis verstoord. Normaal gesproken geven de zenuwvezels op sommige contactplaatsen aan de spieren boodschapperstoffen door, zoals acetylcholine. Deze boodschapperstof stimuleert de spier.

   Nadat acetylcholine de boodschap aan de spier heeft overgebracht, breekt een lichaamseigen enzym de acetylcholine af. Er wordt dus steeds opnieuw acetylcholine aangemaakt.
    
   Bij myasthenia gravis breekt de lichaamseigen afweer per ongeluk de contactplaatsen af. Daardoor raakt  het contact tussen boodschapperstof en spier voor een deel verloren. Hierdoor kunnen de spieren niet meer reageren en worden ze zwakker.

   Behandeling
   Behandeling met medicijnen, zoals pyridostigmine, kunnen de klachten verlichten. Maar de oorzaak van de ziekte wordt door deze medicijnen niet weggenomen.

   Ook schrijft de arts wel medicijnen voor om de lichaamseigen afweer te remmen, zoals prednison en azathioprine. Mensen jonger dan vijftig jaar bij wie de ziekte net is ontdekt, hebben soms baat bij de verwijdering van de thymus (zwezerik).

   Werking
   Pyridostigmine remt het enzym dat acetylcholine afbreekt. Hierdoor kan de boodschapperstof langer zijn werk doen en kunnen de zenuwen de spieren beter aansturen.

   Effect
   U merkt na een kwartier tot een half uur dat het werkt. Het werkt 4 tot 6 uur lang.

   • Het syndroom van Lambert-Eaton lijkt op myasthenia gravis. Maar de oorzaak isanders. Bij het Lambert-Eaton-myastheensyndroom (LEMS) krijgt men last van spierzwakte en abnormale vermoeidheid. Men merkt dit het eerst aan krachteloze bovenbenen. Ook zijn de peesreflexen verstoord.

    LEMS is een zeer zeldzame ziekte die vooral mensen ouder dan vijftig jaar kan treffen. De helft van de mensen met LEMS heeft ook een longtumor.

    Pyridostigmine verlicht de klachten van spierzwakte bij LEMS. Ook schrijft de arts soms ook middelen voor die de lichaamseigen afweer onderdrukken, zoals prednison en azathioprine.

    Bij mensen met een longtumor en LEMS kan chemotherapie de longtumor bestrijden. En ook de klachten van LEMS verminderen.

    • Een bepaalde vorm van een verlaagde bloeddruk is 'orthostatische hypotensie'. Dit uit zich vooral in duizeligheid bij opstaan uit zittende of liggende houding.

     Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij mensen met de ziekte van Parkinson kan het optreden als bijwerking van de medicijnen. Of het kan het gevolg zijn van de ziekte zelf. De arts kan dan pyridostigmine voorschrijven.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, winderigheid, zuurbranden, diarree en buikkrampen. Mensen met een (gedeeltelijke) darmafsluiting mogen dit middel niet gebruiken.

      Raadpleeg uw arts.

     • Tranende ogen, te veel speeksel en te veel zweten.

     • Wazig zien door kleine pupillen. Dit is te merken bij bezigheden als lezen of deelname aan het verkeer, met name in het donker. Als u last heeft van een ontsteking van de iris van het oog mag u dit middel niet gebruiken.

     • Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag.

      Raadpleeg uw arts, als u hier last van heeft.

     • Vaker plassen of meer aandrang om te plassen. De klachten kunnen verergeren bij mensen met een vergrote prostaat. Of bij mensen die moeite hebben met plassen doordat de urine niet gemakkelijk kan wegstromen.

     • Hoofdpijn

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Een griepachtig gevoel, koude rillingen, loopneus en slijm ophoesten.

     • Benauwdheid door extra slijmvorming en vernauwing in de longen. Mensen met astma of COPD zijn hier extra gevoelig voor.

      Zij mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts.

     • Duizeligheid, blozen of opvliegers en verhoging van de bloeddruk.

      Duizeligheid kan in het begin van de behandeling ontstaan of als de dosis wordt verhoogd. Daarna verdwijnt het langzaam vanzelf.

     • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk.

      Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor pyridostigmine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Spierkrampen of spierzwakte.

      Zeer zelden kan hierdoor, tijdens het gebruik, het lichaam scheef en gedraaid gaan staan.

     • Galkolieken. Dit kan voorkomen bij mensen met galstenen of andere aandoeningen van de galblaas.

      Raadpleeg uw arts als u een aandoening van de galwegen heeft.

     • Bij mensen met de ziekte van Parkinson kunnen de verschijnselen verergeren.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de goede dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

       Hoe?
       Tabletten of dragees heel doorslikken met een half glas water. De tabletten mag u fijnmaken als u moeite heeft met slikken.

       Wanneer?
       Verdeel de doses zo goed mogelijk over dag voor een continu effect. U kunt rekening houden met de momenten van de dag waarop u de meeste lichamelijke activiteit moet verrichten. Is dat voor u het opstaan, rond de lunch en de bereiding van het avondeten? Dan kunt u de tabletten een kwartier tot een half uur hier voor innemen. U heeft dan het meeste voordeel van de werking.

       Hoe lang?
       Myasthenia gravis is een ziekte met tijdelijke verergering van de klachten. Daarna kan het weer beter gaan. Het hangt hiervan af hoe lang u dit medicijn moet gebruiken.

       • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

        • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
        • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
        • autorijden?
         Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeluk betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

         Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn wazig zien, spierkrampen, spierzwakte, duizeligheid en bewegingsstoornissen. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met de tips hieronder als u besluit te gaan autorijden.

         Tips voor als u wilt autorijden

         • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt of slingert. Of geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
         • Rijd niet als u onscherp ziet.
         • Rijd niet als u duizelig bent, last heeft van spierkrampen, spierzwakte of van bewegingsstoornissen. Of moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven. Of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
         • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf worden. 
         • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
         • Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.

         Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

         alcohol drinken en alles eten?
         Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

         • Op dit moment zijn er geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

          • Zwangerschap
           Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen met uw arts kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.
           Er zijn namelijk niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind.
           Maar soms kan het ook schadelijk voor de baby of voor u zijn, als uw ziekte niet zo goed mogelijk behandeld wordt.
           Overleg daarom met uw arts over de voor-en nadelen.

           Borstvoeding
           U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Ja, u kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Maar stop alleen als uw arts dat adviseert. Als u stopt, kunnen de klachten weer langzaam terugkeren.

            • De werkzame stof pyridostigmine zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Pyridostigmine is sinds 1954 op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Mestinon in tabletten en dragees.

              Laatst bijgewerkt op 01-12-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: