pyridostigmine

pyridostigmine

Trefwoord
naar medicijnen

pyridostigmine

vergroot
terug naar boven

Wat doet pyridostigmine en waarbij gebruik ik het?

Pyridostigmine behoort tot de groep geneesmiddelen die remmers van acetylcholinesterase worden genoemd.

Artsen schrijven het voor bij de spierziekte myasthenia gravis en bij een op myasthenia gravis lijkende spierziekte: het syndroom van Lambert-Eaton.

Ook wordt het wel gebruikt bij bepaalde vormen van verlaagde bloeddruk bij de ziekte van Parkinson.

Myasthenia gravis

Verschijnselen
Bij myasthenia gravis raken de spieren abnormaal vermoeid. U merkt dit aan spierzwakte en soms ook aan verlammingen.

Opvallend zijn hangende oogleden, dubbelzien en moeite met slikken en spreken. Soms neemt de spierkracht in armen en benen af.

De klachten kunnen aanvalsgewijs optreden, maar ook continu aanwezig zijn.

Oorzaak
De aansturing van de spieren door zenuwcellen is bij myasthenia gravis verstoord. Normaal gesproken geven de zenuwvezels op bepaalde contactplaatsen aan de spieren boodschapperstoffen door, zoals acetylcholine. Deze boodschapperstof stimuleert de spier.

Nadat acetylcholine de boodschap aan de spier heeft overgebracht, wordt het afgebroken door een lichaamseigen enzym. Er wordt dus steeds opnieuw acetylcholine aangemaakt.
 
Bij myasthenia gravis breekt de lichaamseigen afweer per ongeluk de contactplaatsen af. Daardoor raakt  het contact tussen boodschapperstof en spier voor een deel verloren. Hierdoor kunnen de spieren niet meer reageren en worden ze zwakker.

Behandeling
Behandeling met medicijnen, zoals pyridostigmine, kunnen de klachten verlichten. De oorzaak van de ziekte wordt door deze medicijnen echter niet weggenomen.

Bovendien schrijft de arts wel medicijnen voor om de lichaamseigen afweer te remmen, zoals prednison en azathioprine. Mensen jonger dan vijftig jaar bij wie de ziekte net is ontdekt, hebben soms baat bij de verwijdering van de thymus (zwezerik).

Werking
Pyridostigmine remt het enzym dat acetylcholine afbreekt. Hierdoor kan de boodschapperstof langer zijn werk doen en kunnen de zenuwen de spieren beter aansturen.

Effect
Het effect is na een kwartier tot een half uur merkbaar. Het effect houdt vier tot zes uur aan.

Lees meer over myasthenia gravis

Syndroom van Lambert-Eaton

Het syndroom van Lambert-Eaton lijkt op myasthenia gravis, de oorzaak is echter anders. Bij het Lambert-Eaton-myastheensyndroom (LEMS) krijgt men last van spierzwakte en abnormale vermoeidheid. Men merkt dit het eerst aan krachteloze bovenbenen, bovendien zijn de peesreflexen verstoord.

LEMS is een zeer zeldzame ziekte die vooral mensen ouder dan vijftig jaar kan treffen. De helft van de mensen met LEMS heeft ook een longtumor.

Pyridostigmine verlicht de klachten van spierzwakte bij LEMS. Bovendien schrijft de arts soms ook middelen voor die de lichaamseigen afweer onderdrukken, zoals prednison en azathioprine.

Bij mensen met een longtumor en LEMS kan chemotherapie niet alleen de longtumor bestrijden maar ook de klachten van LEMS verminderen.

Lees meer over syndroom van lambert-eaton

Lage bloeddruk

Een bepaalde vorm van een verlaagde bloeddruk is 'orthostatische hypotensie'. Dit uit zich vooral in duizeligheid bij opstaan uit zittende of liggende houding.

Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij mensen met de ziekte van Parkinson kan het optreden als bijwerking van de medicijnen of het kan het gevolg zijn van de ziekte zelf. De arts kan dan pyridostigmine voorschrijven.

Lees meer over lage bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, winderigheid, zuurbranden, diarree en buikkrampen. Mensen met een (gedeeltelijke) darmafsluiting mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts.
 • Tranende ogen, speekselvloed en overmatig zweten.
 • Wazig zien door kleine pupillen. Dit is te merken bij bezigheden als lezen of deelname aan het verkeer, met name in het donker. Als u last heeft van een ontsteking van de iris van het oog mag u dit middel niet gebruiken.
 • Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag. Raadpleeg uw arts, als u hier last van heeft.
 • Vaker plassen of meer aandrang om te plassen. De klachten kunnen verergeren bij mensen met een vergrote prostaat of mensen die moeite hebben plassen doordat de urine niet gemakkelijk kan wegstromen.
 • Hoofdpijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Een griepachtig gevoel, koude rillingen, loopneus en slijm ophoesten.
 • Benauwdheid door extra slijmvorming en vernauwing in de longen. Mensen met astma of COPD zijn hier extra gevoelig voor. Zij mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts.
 • Duizeligheid, blozen of opvliegers, en verhoging van de bloeddruk. Duizeligheid kan in het begin van de behandeling ontstaan of als de dosis wordt verhoogd. Daarna verdwijnt het geleidelijk vanzelf.
 • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor pyridostigmine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Spierkrampen of spierzwakte. Zeer zelden kan hierdoor, tijdens het gebruik, het lichaam scheef en gedraaid gaan staan.
 • Galkolieken. Dit kan voorkomen bij mensen met galstenen of andere aandoeningen van de galblaas. Raadpleeg uw arts als u een aandoening van de galwegen heeft.
 • Bij mensen met de ziekte van Parkinson kunnen de verschijnselen verergeren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Tabletten of dragees heel doorslikken met een half glas water. De tabletten mogen eventueel worden fijngemaakt als u moeite heeft met slikken.

Wanneer?
Verdeel de doses zo goed mogelijk over dag voor een continu effect. Het is mogelijk rekening te houden met de momenten van de dag waarop u de meeste lichamelijke activiteit moet verrichten. Indien dat voor u het opstaan, rond de lunch en de bereiding van het avondeten is, kunt u de tabletten een kwartier tot een half uur hier aan voorafgaand innemen. U heeft dan het meeste profijt van de werking.

Hoe lang?
Myasthenia gravis is een ziekte met tijdelijke verergering van de klachten, waarna het weer beter kan gaan. Het is hiervan afhankelijk hoe lang u dit medicijn moet gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
 • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn wazig zien, spierkrampen, spierzwakte, duizeligheid en bewegingsstoornissen. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

Tips voor als u wilt autorijden

 • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
 • Rijd niet als u onscherp ziet.
 • Rijd niet als u duizelig bent, last heeft van spierkrampen, spierzwakte of van bewegingsstoornissen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
 • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
 • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
 • Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.

Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik pyridostigmine gebruiken met andere medicijnen?

Op dit moment zijn er geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen tijdens de zwangerschap na overleg met uw arts. Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Meld aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Ja, u kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u stopt, kunnen de klachten weer geleidelijk terugkeren.

Onder welke namen is pyridostigmine verkrijgbaar?

De werkzame stof pyridostigmine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Pyridostigmine is sinds 1954 op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Mestinon in tabletten en dragees.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-07-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

pyridostigmine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

21 March 2017

Ik gebruik dit medicijn al heel wat jaren en de werking er van is goed. Alleen sinds enige tijd krijg ik ipv 2 potten van 150 stuks elk, 15 potjes van 20 s...

28 September 2016

Bijna alle nare bijwerkingen van de bijsluiter!

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord