raloxifeen

naar medicijnen

raloxifeen

Belangrijk om te weten over raloxifeen

 • Raloxifeen remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.
 • Bij botontkalking (osteoporose) of als u een grote kans loopt op botontkalking. Zoals bij sommige vrouwen na de overgang. Wordt soms gebruikt bij een verhoogd risico op borstkanker.
 • Als u dit medicijn gebruikt, heeft u minder kans op botbreuken. Bij osteoporose moet u het enkele jaren gebruiken om de botten stevig genoeg te maken.
 • Bent u misselijk door dit medicijn? Neem het dan in tijdens de maaltijd of met wat voedsel.
 • U kunt opvliegers of zweetaanvallen krijgen. Dit verdwijnt meestal binnen 6 maanden. Andere bijwerkingen zijn lichte griepverschijnselen, beenkrampen, migraine of pijnlijk opgezette borsten. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Niet gebruiken als u zwanger bent.

Wat doet raloxifeen en waarbij gebruik ik het?

Raloxifeen behoort tot de SERM's, ofwel Selectieve Estrogeen Receptor Modulatoren. Deze medicijnen bootsen de werking van de vrouwelijke oestrogeenhormonen gedeeltelijk na en werken gedeeltelijk tegen vrouwelijke oestrogenen.

Net als oestrogenen remmen ze de botafbraak en versterken ze de botten.

Artsen schrijven het voor bij botontkalking bij vrouwen en soms bij een verhoogd risico op borstkanker.

Botontkalking

 • Voor de botten

Verschijnselen
Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak, waardoor de botten brozer worden. Ze breken eerder en de wervels van de ruggengraat zakken in. Botontkalking ontstaat doordat de botten te weinig kalk (calcium) opnemen.

U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Als uw arts twijfelt of u kans loopt op botontkalking kan met een botdichtheidsonderzoek bekeken worden hoe stevig de botten zijn.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor botontkalking. De belangrijkste zijn:

 • oudere leeftijd. Vanaf ongeveer 45 jaar is de aanmaak minder dan de afbraak. Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen, maar mannen hebben in het algemeen sterkere botten dan vrouwen, waardoor ze minder snel last hebben van botontkalking.
 • de overgang bij vrouwen, doordat het lichaam dan minder oestrogenen aanmaakt. Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die ook zorgen voor een evenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van botweefsel. Hoe minder oestrogenen, hoe zwakker de botten.
 • verwijdering van de eierstokken bij vrouwen, aangezien de eierstokken oestrogenen aanmaken, die weer voor de botopbouw zorgen.
 • gebruik van veel bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals prednison, gedurende langere tijd. Deze hebben botontkalking als bijwerking.
 • te weinig beweging. Beweging stimuleert de botopbouw.
 • te weinig vitamine D. Vitamine D zorgt dat de botten calcium opnemen. Het wordt onder invloed van zonlicht gemaakt. Als u weinig in de buitenlucht komt, heeft u kans op te weinig vitamine D.

Werking
Raloxifeen remt, net als oestrogeenhormonen, de botafbraak en versterkt de botten. Door het samen met voldoende calcium (kalk) en vitamine D te gebruiken worden uw botten sterker.

De werking van raloxifeen bij botontkalking merkt u zelf niet. U loopt wel minder kans op botbreuken, vooral van de wervels.

Artsen schrijven dit medicijn voor om botontkalking te voorkomen en om het te behandelen.

 

Lees meer over botontkalking

Kanker

 • Tegen kanker

Raloxifeen wordt soms toegepast om borstkanker te voorkomen bij vrouwen na de overgang. Het gaat dan om vrouwen die meer kans hebben op borstkanker.

Het medicijn is hierbij nog in onderzoek. Artsen schrijven vaak tamoxifeen voor dat doel voor. Men onderzoekt of raloxifeen beter werkt dan tamoxifeen en of het minder bijwerkingen heeft. Tot nu toe wijzen de onderzoeken uit dat raloxifeen minder werkzaam is in het voorkomen van borstkanker, maar dat het ook minder bijwerkingen geeft.

Lees meer over kanker

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Opvliegers, warmtestuwingen of zweetaanvallen, vooral gedurende de eerste 6 maanden van de behandeling. Blijft u hier veel last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Lichte griepverschijnselen met hoest, keelpijn en koorts. Gaat dit niet over, neem dan contact op met uw arts.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en zuurbranden. Als u hier last van heeft, helpt het om het medicijn met wat voedsel in te nemen. Blijft u last houden? Neem dan contact op met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Beenkrampen. Dit treedt vooral op tijdens de eerste maanden van de behandeling. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). U merkt dit ook aan een toename van uw lichaamsgewicht. Soms stijgt uw bloeddruk hierdoor. Neem contact op met uw arts, als u vocht vasthoudt.
 • Pijnlijke, opgezette of gevoelige borsten. Als u hier veel last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn en migraine.
 • Huiduitslag met jeuk of galbulten. In zeer zeldzame gevallen kan overgevoeligheid ontstaan (zie onder Zeer zelden: Overgevoeligheid).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zeer zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste Hulp dienst. Heeft u ooit trombose gehad, dan mag u dit medicijn waarschijnlijk niet gebruiken. Raadpleeg uw arts. Een heel enkele keer kan een stolsel ontstaan in de bloedvaten van het netvlies van de ogen. Waarschuw uw arts als uw gezichtsvermogen verandert. Verder kan het een enkele keer voorkomen dat een bloedstolsel in de bloedvaten van de hersenen ontstaat. Dan heeft u kans op een beroerte.
 • Verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen. Deze bijwerking ontstaat door een tekort aan bloedplaatjes. Neem contact op met uw arts bij onverklaarbare bloedneuzen, onderhuidse bloedinkjes en blauwe plekken.
 • Bloeding uit de vagina, als gevolg van het slinken van het baarmoederslijmvlies of het ontstaan van poliepen. De eerste maanden is dit een normaal verschijnsel. Als de bloeding onverwachts terugkomt, nadat deze enige tijd is weggebleven, is het verstandig uw arts te raadplegen.
 • Galstenen. Meestal merkt u dit niet, maar zelden kan een heftige pijn optreden (koliekpijn). De pijn is dan zo hevig dat u ook misselijk bent en braken moet. Waarschuw dan een arts.
 • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Raadpleeg dan uw arts. Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dan aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit medicijn blijft gebruiken op basis van de resultaten. Bij gebleken effect kan de behandeling jarenlang voortduren.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Ontdekt u het op dezelfde dag, dan kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Sla anders de vergeten dosis over en hervat de volgende dag uw normale schema. De vergeten dosis hoeft u dan niet in te halen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Gebruik raloxifeen samen met een voldoende hoeveelheid calcium (kalk) en vitamine D. Het effect is dan beter. Calcium zit in melk en zuivelproducten. Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht in de huid gemaakt en zit ook in vlees, boter en margarine. Overleg met uw arts om te bepalen of u extra calcium en vitamine D-tabletten nodig heeft.

Mag ik raloxifeen gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Artsen schrijven raloxifeen meestal alleen voor aan vrouwen na de overgang, dus als u al meer dan 1 jaar geen menstruatie meer heeft gehad of na een verwijdering van baarmoeder of eierstokken. Bent u nog niet in de overgang? Raadpleeg dan uw arts of apotheker.

U mag dit medicijn NIET gebruiken tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Het kan namelijk schade toebrengen aan de baby.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Stop echter alleen op advies van uw arts.

Als u gedurende enige tijd het bed moet houden, bijvoorbeeld door een operatie, heeft u meer kans op trombose door gebruik van raloxifeen. AU moet dan tijdelijk stoppen met raloxifeen, het liefst 3 dagen voordat u het bed moet houden. Overleg hierover met uw arts.

Onder welke namen is raloxifeen verkrijgbaar?

De werkzame stof raloxifeen zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Raloxifeen is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Evista en als het merkloze Raloxifeen in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

raloxifeen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

18 October 2017

Al gedurende 4 jaar opvliegers en krampen in voeten en handen. Kan andere middelen niet verdragen. Als ik een tijdje stop, verdwijnen de opvliegers en de k...

8 April 2016

Veel opvliegers, veel meer dan als ik tijdelijk stop. Ook meer krampen in voeten en handen. Wel 4,5% meer botmassa in 2 jaar tijd. Wat weegt het zwaarst? A...

23 January 2014

Deze medicijnen waren een ware nachtmerrie. Autorijden alles mag he met deze medicatie, nig speciaal voor gebeld of er niet een speciale sticker op het ...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.