Zantac

Werkzame stof: ranitidine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof ranitidine.

naar medicijnen

Belangrijk om te weten over ranitidine

 • Ranitidine vermindert de aanmaak van zuur in de maag.
 • Bij maagklachten (brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur, een opgeblazen gevoel met misselijkheid, maagzweren en darmzweren). En om de maag te beschermen tegen de schadelijke invloed van medicijnen.
 • Werkt binnen een half uur en ongeveer 12 uur lang. Binnen een paar dagen beginnen de beschadigingen te genezen. U heeft dan minder snel last van uw maag.
 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Bruistabletten: uiteen laten vallen in een glas water.
 • Drank: de juiste hoeveelheid afmeten met een maatbekertje.
 • Gebruikt u het 1 maal per dag? Neem het dan bij voorkeur in bij het avondeten of voor u gaat slapen. Gebruikt u het 2 maal per dag? Neem dan nog een dosis bij het ontbijt.
 • Hoelang u ranitidine moet gebruiken, hangt af van uw klachten. Soms moet u het langdurig gebruiken om terugkeer van uw klachten te voorkomen.
 • In het begin kunt u misselijk of duizelig worden of krijgt u hoofdpijn, buikpijn, diarree of verstopping. Heeft u veel last van deze bijwerkingen of zijn ze na enkele weken nog niet over? Raadpleeg dan uw arts.
 • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u ranitidine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept hebt gekocht.

Wat doet ranitidine en waarbij gebruik ik het?

Ranitidine is een maagzuurremmer. Het behoort tot de H2-blokkers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Ranitidine wordt gebruikt bij maagklachten en maag- of darmzweren.

Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden
Brandend maagzuur of zuurbranden merkt u aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt u vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kunt u last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten
Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als u ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel
Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel), overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Ook medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer, zoals ranitidine, voorschrijven.

Werking
Ranitidine remt de aanmaak van maagzuur. De werking begint na ongeveer een half uur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.

Lees meer over maagklachten

Maagzweer en darmzweer

Verschijnselen
Mensen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Oorzaak
Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

 • Gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit kan het geval zijn als u rookt.
 • Een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat.
 • Maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de pijnstiller acetylsalicylzuur en ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine).
 • Bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij mensen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen.

Sommige medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal eerst een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer zoals ranitidine voorschrijven.

Indien u vaker last heeft van een zweer, kan uw arts u langdurig gebruik van ranitidine voorschrijven. Hiermee kunt u een terugkeer van de zweer voorkomen.

Als een infectie met de Helicobacter-bacterie de oorzaak van de zweer is, is een antibioticumbehandeling mogelijk. U kunt daarover overleggen met uw arts.

Werking 
Ranitidine remt de aanmaak van maagzuur. De werking begint na ongeveer een half uur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag. Het kan echter vier tot acht weken duren voor een zweer genezen is.

Lees meer over maagzweer en darmzweer

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Spier- of gewrichtspijn en wazig zien. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Verwardheid, depressiviteit en hallucinaties bij ouderen. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Haaruitval, jeuk en roodheid van de huid. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan uw apotheker door dat u overgevoelig bent voor ranitidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
 • Bij de man: borstvorming, impotentie. Deze bijwerkingen gaan over als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Bruistabletten: uiteen laten vallen in een glas water. Laat de tablet helemaal uitbruisen en drink het glas dan leeg.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Drink het maatbekertje leeg en spoel het om.
 • Injecties: deze worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?

 • Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Als u vooral 's nachts klachten heeft, kunt u het middel het best 's avonds na de maaltijd of voor het slapen gaan innemen. Bovendien is 's nachts de zuurproductie in de maag het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? Neem dit medicijn dan 's ochtends na het ontbijt en 's avonds na de avondmaaltijd of voor het slapen gaan in. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Heeft u voornamelijk klachten tijdens het eten? Neem dit medicijn dan een uur voor de maaltijd in.

Hoe lang?
De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor u dit medicijn gebruikt. Een maag- of darmzweer kan in vier tot acht weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Sommige mensen zijn de eerste dagen duizelig. Na een aantal dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. Daarom is het gebruik van alcohol af te raden.

alles eten?
U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.
Klik hier voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.

Mag ik ranitidine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Ketoconazol, itraconazol en posaconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in de bloedbaan opgenomen te kunnen worden. Ranitidine vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komen. Neem deze medicijnen daarom in met een zure koolzuurhoudende frisdrank, zoals cola. De inhoud van de maag wordt hierdoor tijdelijk weer zuur, zodat de antischimmelmiddelen opgenomen kunnen worden. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol (Trisporal OS) en de tabletten met posaconazol (Noxafil tablet). Hiervoor is geen zure maaginhoud nodig.
 • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met ranitidine wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
 • Bosutinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib en pazopanib (medicijnen tegen kanker). Bij gelijktijdig gebruik met ranitidine worden deze middelen niet voldoende opgenomen en werken ze minder goed. Overleg hierover met uw arts.
 • Ulipristal, een morning-afterpil. Ranitidine kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in vrij grote hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar is niet schadelijk voor het kind.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als de werking van mijn nieren of lever minder is?

Nieren

Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

 • een andere dosering;
 • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
 • een ander medicijn.

Lever

Heeft u levercirrose? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij levercirrose is nog weinig bekend. Bij de (weinige) mensen met levercirrose die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe nog geen veranderingen gezien in de werking van de lever, en in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit medicijn langer dan 8 weken achter elkaar heeft gebruikt, kunt u beter niet in één keer stoppen. Uw maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor uw klachten weer terugkomen. U kunt het gebruik het beste in 2 tot 3 weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.

Heeft u het korter dan 8 weken gebruikt, dan kunt u wel in één keer stoppen. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u eerder stopt, kan het slijmvlies van de maag of darm nog niet voldoende zijn genezen. Uw klachten kunnen later terugkomen. Ga daarom zolang door als uw arts adviseert, ook al zijn uw klachten verdwenen.

Onder welke namen is ranitidine verkrijgbaar?

De werkzame stof ranitidine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Ranitidine is sinds 1981 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar onder de merknaam Zantac en als het merkloze Ranitidine en Ranitidinum.

De tabletten met de sterkte 75 mg zijn zonder recept verkrijgbaar. Voor de sterkere tabletten en bruistabletten, de drank en de injecties is een recept nodig.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 29-09-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

ranitidine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

24 March 2018

Ik heb jaren bruistabletten gekregen, vanaf begin dit jaar , tablet vorm, omdat Achmea Avero deze niet meer vergoed?? Deze tabletten ruiken en SMAKEN naar...

9 January 2018

"gedwongen" door de apotheek deze tabletten te nemen in plaats van de vertrouwde bruistabletten van Sandoz. Veel slijm ophoesten , koortsig en moe gevoel,...

30 September 2017

Geen wonder dat de kosten van de gezondheidszorg uit de hand lopen. Mocht bij de apotheek voor een doosje 150 Mg maar liefst Euro 15 afrekenen, terwijl bij...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.