Medicijnenropinirol

ropinirol

Medicijnenropinirol

ropinirol

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Ropinirol werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

  Artsen schrijven het voor bij de ziekte van Parkinson en bij rusteloze benen ('restless legs').

  • Bij de ziekte van Parkinson kunnen de hersenen niet meer de juiste berichten versturen, bijvoorbeeld naar de spieren. Dit komt onder andere door een tekort aan dopamine in de hersenen.

   Dopamine is een boodschapperstof in de hersenen ('neurotransmitter') waardoor zenuwen in de hersenen met elkaar kunnen communiceren.

   Verschijnselen
   Er ontstaan bewegingsproblemen, zoals spierstijfheid, moeite met slikken, beven, loop- en spraakstoornissen. De verschijnselen van de ziekte van Parkinson worden in de loop van de jaren steeds sterker.

   Behandeling
   De ziekte van Parkinson is niet te genezen. Medicijnen kunnen wel een deel van de verschijnselen verminderen.

   Uw lichamelijke klachten en persoonlijke omstandigheden bepalen het moment waarop u met de medicijnen start. De arts past een stappenplan toe, waarin verschillende behandelingen elkaar opvolgen. Elk medicijn heeft namelijk maar een bepaalde periode voldoende effect. Als het effect afneemt, krijgt u een andere dosering of medicijn.

   De arts begint meestal met het parkinsonmedicijn levodopa. Als levodopa niet meer voldoende effect heeft of te veel bijwerkingen geeft, kan ropinirol worden toegevoegd. De dosering van levodopa kan dan meestal omlaag.

   Bij mensen jonger dan 65 jaar begint de arts soms met ropinirol.

   Werking
   Ropinirol werkt als dopamine, de boodschapperstof waarvan bij de ziekte van Parkinson een tekort in de hersenen is.

   Binnen een dagen tot weken merkt u dat u minder stijf bent en makkelijker kunt bewegen.

   • Verschijnselen
    Bij rusteloze benen ('restless legs') heeft u last van een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten. Soms heeft u dit gevoel ook in dijen, voeten, handen en/of armen. Hierbij heeft u meestal een onbedwingbare neiging dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

    De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapen. Het bemoeilijkt het inslapen.

    Oorzaak
    De oorzaak van deze klachten is niet bekend. Oudere mensen hebben er meer kans op. In zeldzame gevallen worden de klachten veroorzaakt door bloedarmoede, zwangerschap, diabetes, medicijnen of een te langzaam werkende schildklier.

    Behandeling
    In sommige gevallen kunnen de klachten verminderen door een warme douche voor het slapengaan. Of door spierontspannende oefeningen of een avondwandeling. Ook kunnen de klachten afnemen door de uren voor het slapengaan geen alcohol en coffeïne te gebruiken. Coffeïne zit vooral in koffie, thee, cola en chocolade.

    Als de klachten ernstig blijven kan de arts een medicijn voorschrijven, zoals ropinirol.

    Effect
    Dit medicijn gaat binnen 3 uur na innemen werken. Meestal is 1 dosering voordat u gaat slapen voldoende om ’s nachts rusteloze benen te voorkomen.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, zuurbranden en verstopping.

     Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan bij het eten of met wat voedsel in. Deze bijwerking gaat meestal over als u aan dit medicijn gewend bent. Neem contact op met uw arts als u wel last blijft houden. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een medicijn tegen de misselijkheid voorschrijven. Totdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

    • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel, of flauwvallen.

     Dit komt door te sterke daling van de bloeddruk. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze klacht gaat meestal binnen een paar dagen tot weken over. Dan heeft uw lichaam zich ingesteld op dit medicijn. Als u na een paar weken nog steeds last heeft van duizeligheid of flauwvallen, moet u uw arts raadplegen.

    • Slaperigheid, vermoeidheid of, zelden, plotselinge slaapaanvallen.

     Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van een paar minuten tot een paar uren. Rijd geen auto als u slaperig wordt van dit medicijn. Meestal wordt deze bijwerking minder als u aan dit medicijn gewend bent. Als u hier last van blijft houden, overleg dan met uw arts over verlaging van de dosering.

    • Vooral als dit medicijn gebruikt wordt in combinatie met het medicijn 'levodopa': onwillekeurige en onrustige bewegingen (dyskinesie).

     Dit komt vooral voor op vaste tijden, bijvoorbeeld vlak na innemen van het medicijn. Als u deze medicijncombinatie al langer gebruikt kunnen deze ongewilde bewegingen ook onverwacht optreden. Raadpleeg uw arts. Mogelijk past uw arts de behandeling aan.

    • Bij gebruik bij rusteloze benen: steeds vroeger op de dag last van rusteloze benen.

     Het is niet duidelijk of dit door het medicijn komt of dat de aandoening zelf erger wordt. Overleg met uw arts over aanpassing van de dosering of overstappen op een ander medicijn.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Waanvoorstellingen (hallucinaties) en verwardheid. Vooral bij mensen die al psychische klachten hebben. Heeft u al psychische klachten, zoals waanvoorstellingen of psychose? Geef dan aan uw psychiater door dat u dit medicijn gaat gebruiken. Uw psychiater kan deze klachten extra in de gaten houden.

     Neem contact op met uw arts als u hier last van krijgt. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.

    • Vasthouden van vocht. Dit merkt u bijvoorbeeld aan gewichtstoename of aan opgezwollen voeten en enkels.

     Als u veel last heeft van opgezwollen benen, kan het helpen om even te gaan liggen met de benen omhoog.

    • Draaierig gevoel.

    • Meer zin in vrijen, meer kans op verslaving, zoals overmatig kopen, gokken of medicijngebruik.

     Deze bijwerkingen gaan over na een verlaging van de dosis of als u met het medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Hik

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk, huiduitslag of galbulten.

     In zeldzame gevallen ontstaat er zwelling van mond, tong of gezicht of benauwdheid. Waarschuw dan meteen een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

    • Psychische klachten, zoals opwinding, erg vrolijk zijn, veel energie hebben en agressie.

      Heeft u hier last van? Raadpleeg dan uw arts.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de goede dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Wanneer?
      Het beste kunt u vaste tijden kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

      Ziekte van Parkinson

      • Gewone tablet: neem de tablet in met wat water. Neem de tablet in met wat voedsel als u veel last van uw maag of darmen heeft door dit medicijn.
      • Tabletten met gereguleerde afgifte (Modutab): slik de tablet zonder kauwen in zijn geheel door. U kunt de tablet zowel met als zonder voedsel innnemen.

      Rusteloze benen
      Neem de tabletten in vlak voor het slapengaan of iets eerder (tot maximaal drie uur voor het slapengaan). Neem het in met wat voedsel als u veel last van uw maag of darmen heeft door dit medicijn.

      Hoe lang?

      Ziekte van Parkinson
      Het kan 3 maanden duren voor duidelijk is of dit medicijn voldoende effect bij u heeft. Als het na 3 maanden nog niet werkt, dan zal de arts overwegen over te stappen op een ander medicijn.

      In de loop van de jaren verergert de ziekte en werkt dit medicijn minder goed. U merkt dat aan bewegingsproblemen vlak voor de inname of tussen twee innames. Of doordat u plotseling verstijft. Soms werkt het medicijn even helemaal niet meer. Uw arts zal daarom regelmatig het effect van dit medicijn met u bespreken. Mocht het effect afnemen, dan zal de arts uw behandeling aanpassen.

      Rusteloze benen
      Meestal zal uw arts u adviseren de dosering van dit medicijn langzaam te verhogen. Is er binnen 3 maanden geen duidelijke verbetering? Overleg dan met uw arts of het zin heeft om door te gaan met de behandeling. Het is nog niet duidelijk of dit medicijn ook na lang gebruik blijft werken tegen de klachten.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

       Ziekte van Parkinson

       • Gewone tabletten: u gebruikt dit medicijn 3 keer per dag: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • Tabletten met gereguleerde afgifte: u gebruikt dit middel 1 keer per dag en duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duur het minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

       Rusteloze benen
       Neem de tabletten alsnog. Het duurt ongeveer 3 uur voor het optimaal werkt.

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, slaapaanvallen, duizeligheid, draaierigheid, flauwvallen, verwardheid en hallucinaties. Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. U mag NIET autorijden als u daar wel eens last van heeft.

        U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u een paar dagen lang dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

        Let op: ook de ziekte van Parkinson kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol versterkt de bijwerkingen van dit mediciin en verhoogt de kans dat u plotseling in slaap valt. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden. En kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Ook verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u dit medicijn slikt.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Medicijnen tegen wanen (u gelooft of denkt dingen die niet kloppen) en hallucinaties (u ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn) (antipsychotica). Deze gaan de werking van ropinirol tegen. Daardoor kunt u weer meer lastkrijgen van de verschijnselen van de ziekte van Parkinson of van rusteloze benen. Ook verergeren ze ook door hun bijwerkingen de verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Overleg met uw arts als u merkt dat de ropinirol minder goed werkt. Andersom vermindert ropinirol de werking van antipsychotica. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties. Het kan komen door de ropinirol. En dan kan de dosering hiervan worden verlaagd. Als de wanen en hallucinaties niet weggaan kan de arts kiezen voor een ander antipsychoticum dat deze wisselwerking niet heeft
         • De medicijnen tegen misselijkheid en braken alizapride, droperidol en metoclopramide. Deze gaan de werking van ropinirol tegen en verergeren de verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Andersom vermindert ropinirol de werking van deze medicijnen tegen misselijkheid. Het medicijn domperidon mag u wel kortdurend gebruiken bij braken.
         • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u behalve dit medicijn nog een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beïnvloedt.

           

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap 
          Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

          Borstvoeding 
          Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Wel is bekend dat dit medicijn er voor kan zorgen dat de borstvoeding vermindert of zelfs stopt. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Bij ineens stoppen bestaat een, erg kleine, kans op andere ernstige lichamelijke verschijnselen (maligne neurolepticasyndroom). Zoals onverklaarbare koorts, erg stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Stop daarom alleen na overleg met uw arts en bouw de dosering gedurende een week langzaam af. Neem direct contact op met uw arts als u deze verschijnselen krijgt na stoppen of tijdens afbouwen.

           Ook kunnen bij ineens stoppen ernstige verschijnselen van de ziekte van Parkinson ontstaan, zoals bewegingsstoornissen. Maar ook verwardheid, prikkelbaarheid en hallucinaties. Stop alleen na overleg met uw arts en bouw de dosering langzaam af.

           • De werkzame stof ropinirol zit in de volgende producten:
            • Ja, u heeft een recept nodig.

             Ropinirol is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Requip, en als het merkloze Ropinirol in tabletten en in tabletten met gereguleerde afgifte.

             Requip is alleen voor de ziekte van Parkinson. Het merkloze Ropinirol is voor allebei geregistreerd.

             Laatst bijgewerkt op 03-10-2023

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: