MedicijnenViagra

Viagra | sildenafil

Werkzame stof: sildenafil


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof sildenafil.

MedicijnenViagra

Viagra

Werkzame stof: sildenafil


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof sildenafil.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Sildenafil verwijdt sommige bloedvaten. Hierdoor kan het bloed er beter doorstromen.
  • Bij erectieproblemen en bij pulmonale arteriële hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen).
  • Erectieproblemen: neem de tablet of smelttablet 1 uur voor de seks in. Een half tot 1 uur na inname wordt de penis stijf. De erectie verdwijnt na ongeveer 4 uur. 
  • Gebruik sildenafil bij erectiestoornissen niet vaker dan 1 keer per dag, anders heeft u te veel bijwerkingen.
  • Pulmonale arteriële hypertensie: na ongeveer 12 weken neemt de benauwdheid af.
  • Tabletten: innemen met water.
  • Smelttabletten: op de tong laten smelten en dan doorslikken
  • Drank: 10 seconden goed omschudden voor u de dosis met de doseerspuit of maatbeker afmeet.
  • Meest voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, blozen en diarree. Ook kunt u pijn in uw spieren of rug krijgen, duizelig worden of wazig zien. Raadpleeg uw arts, als u hier veel last van heeft.
  • Mensen met hart- en vaatziekten (zoals hartkramp, na een hartinfarct of beroerte) kunnen weer hartklachten krijgen. Krijgt u pijn op de borst? Waarschuw dan direct een arts.
  • Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Download de samenvatting

   

  • Sildenafil verwijdt bepaalde bloedvaten en bevordert de erectie.

   Artsen schrijven het voor bij erectieproblemen en bij pulmonale arteriële hypertensie.

   • Een erectie ontstaat doordat bij seksuele prikkeling de bloedvaten in de penis zich verwijden. Zo kunnen de zogenaamde zwellichamen in de penis vol bloed stromen. De bloedvaten die het bloed weer moeten afvoeren worden tijdelijk dichtgedrukt. Hierdoor blijft de penis stijf tijdens seksuele stimulatie.

    Oorzaak
    Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden of niet lang genoeg stijf blijven tijdens seksuele prikkeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

    • leeftijd: het erectievermogen neemt op oudere leeftijd geleidelijk af;
    • psychische oorzaken, zoals angst, stress of depressiviteit;
    • ziekten, zoals diabetes, hormoonziekten, hart- en vaatziekten, prostaataandoeningen;
    • bepaalde geneesmiddelen of overmatig alcohol- en drugsgebruik.

    Werking
    De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Sildenafil remt de afbraak van deze bloedvatverwijdende stoffen. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. Hierdoor kan de penis beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig.

    De werking begint na een half uur, bereikt een maximum na ongeveer één uur en verdwijnt na ongeveer vier uur.

    • Verschijnselen
     Bij pulmonale arteriële hypertensie is er sprake van een abnormaal hoge bloeddruk in de longvaten. Hierdoor wordt de hartfunctie aangetast. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U krijgt daardoor last van kortademigheid, u bent sneller moe en kunt last krijgen van pijn op de borst, flauwvallen en vocht in de benen.

     Oorzaken
     Pulmonale arteriële hypertensie kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van een andere aandoening. Bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking of sclerodermie. Sclerodermie betekent letterlijk 'harde huid'. De verharding is het gevolg van ontstekingen die littekenweefsel achterlaten. Ook de onderliggende weefsels kunnen ontsteken, zoals de organen, bijvoorbeeld de bloedvaten, nieren, darmen en longen. Als deze verharding in het hartweefsel optreedt, zal het hart niet meer goed kunnen samentrekken. Hierdoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt en ontstaat hartfalen.

     Werking
     Sildenafil verwijdt de bloedvaten. Dit verlaagt de bloeddruk in de vaten van de longen. Door deze effecten hoeft het hart minder druk op het bloed uit te oefenen dat naar de longen stroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. Daardoor verminderen de verschijnselen van pulmonale arteriële hypertensie.

     Behandeling
     Pulmonale arteriële hypertensie is een ernstige ziekte. Vroeger was er geen behandeling mogelijk en was een longtransplantatie het enige redmiddel. Nu zijn er verschillende medicijnen, waaronder sildenafil.

     De behandeling is nog niet genezend, maar er is de laatste jaren wel vooruitgang geboekt door verbetering van klachten en kwaliteit van leven.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Hoofdpijn en blozen en zelden opvliegers.

      Dit komt doordat ook in het hoofd de bloedvaten iets verwijden. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan over als u gewend bent geraakt aan het middel.

     • Maagdarmklachten, zoals diarree en zelden maagpijn, buikpijn, oprisping en misselijkheid.

      Dit komt vooral voor bij de hogere dosering of bij de dosering die wordt gebruikt bij pulmonale arteriële hypertensie. Mogelijk helpt het de tablet met wat voedsel in te nemen. Bij gebruik tegen een erectiestoornis kan de werking door voedsel wel langer op zich laten wachten. In plaats van een half tot één uur kan het dan één tot twee uur duren.

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Oogklachten, zoals wazig zien, een blauwgroene waas voor de ogen, dubbelzien, pijnlijke rode ogen, lichtovergevoeligheid, verlies van gezichtsveld.

      Dit gezichtsverlies kan blijvend zijn. Raadpleeg altijd uw arts als u merkt dat uw zicht verandert. Ook deze bijwerking komt vaker voor bij de hoge dosering. Heeft u een erfelijke aandoening aan het netvlies van uw ogen? Of een oogaandoening doordat uw oogzenuw niet werkt? Raadpleeg dan voor gebruik uw arts.

     • Rugpijn en spierpijn.

      Vooral als u het dagelijks of in hoge doseringen gebruikt, zoals bij pulmonale arteriële hypertensie.

     • Duizeligheid, door daling van de bloeddruk.

      Heeft u een lage bloeddruk? Overleg dan met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.

     • Verstopte neus en een bloedneus

      Pijn in de ledematen.

     • Droge mond.

      Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.

     • Griepachtige verschijnselen (bij langdurig gebruik)

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Langdurige en soms pijnlijke erectie

      Waarschuw uw arts als de erectie langer dan vier uur duurt. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

     • Hartkloppingen

     • Vermoeidheid en prikkelbaarheid.

     • Een sikkelcelcrisis bij mensen met sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte is een aangeboren afwijking van de rode bloedcellen. Bij een sikkelcelcrisis verslechtert de ziekte plotseling. 

      U merkt dit aan hevige pijn en zwelling rond botten en gewrichten, buikpijn, pijn op de borst en kortademigheid. Als u dit merkt, neem dan direct contact op met uw arts.

     • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. 

      Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. In ernstige gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. In beide gevallen mag u dit middel niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

     • Hartkramp, hartinfarct of beroerte. Bespreek vóór gebruik met uw arts of uw lichaam de inspanning van de seksuele activiteit aankan. 

      Krijgt u tijdens de seksuele activiteit last van pijn op de borst: waarschuw onmiddellijk een arts. Neem in dit geval geen middel tegen hartkramp in, zoals een pufje uit een spuitbusje of een tabletje voor onder de tong. Dit kan juist een averechts effect hebben. Als u het laatste halfjaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, mag u dit middel niet gebruiken.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Hoe?

       • Tabletten: innemen met een glas water.
       • Smelttabletten ('orodispergeerbare tabletten'): haal de tablet pas vlak voor het innemen uit de verpakking. Doe dit voorzichtig, zonder de tablet te beschadigen. Leg de tablet dan op de tong. De tablet zal snel oplossen. U kunt de tablet daarna doorslikken, hier is geen water bij nodig. 
       • Drank: (alleen bij pulmonale arteriële hypertensie): schud de fles eerst 10 seconden lang goed. Meet dan de juiste hoeveelheid af met een doseerspuit of maatbeker en neem de dosering in. Spoel daarna de doseerspuit of maatbeker af met water.
       • Injecties (alleen bij pulmonale arteriële hypertensie): deze worden toegediend onder medisch toezicht.

       Wanneer?

       • Erectiestoornis: neem de tablet of smelttablet ongeveer 1 uur vóór de seksuele activiteit in.
       • Pulmonale arteriële hypertensie: bij driemaal per dag: verdeel de tijdstippen gelijkmatig over de dag. Dus voor het naar bed gaan, net na het opstaan en aan het eind van de middag.

       Hoe lang?

       • Erectiestoornis: gebruik het medicijn niet vaker dan één keer per dag, anders heeft u te veel kans op ernstige bijwerkingen. Als u dit middel gedurende meerdere jaren heeft gebruikt, kan het zijn dat het minder goed gaat werken en u een hogere dosis nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.
       • Pulmonale arteriële hypertensie: u kunt dit medicijn doorgebruiken tot het niet meer genoeg werkt of tot u last van bijwerkingen krijgt.
       • Pulmonale arteriële hypertensie:

        • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • autorijden?
         Dit medicijn kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van krijgt.

         alcohol drinken?
         Alcohol vermindert het vermogen om een erectie te krijgen. U kunt daarom beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel.

         Bovendien verwijdt alcohol de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

         alles eten?
         Voedsel kan de werking ongeveer een uur vertragen. Dit is vooral voor vetrijk voedsel het geval. U kunt hiermee rekening houden.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Bloedvatverwijders met nitraat, zoals nitroglycerine, isosorbidemononitraat, isosorbidedinitraat en nicorandil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met sildenafil gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Let op: zogenaamde 'poppers', soms gebruikt bij seksuele activiteit, bevatten eveneens nitraten. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
           • Gebruikt u sildenafil voor erectiestoornis? Neem deze medicijnen ten minste 24 uur voor of na sildenafil.
           • Gebruikt u sildenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen)? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.
          • Bosentan, een ander middel tegen pulmonale arteriële hypertensie. Sildenafil kan de werking en bijwerkingen van bosentan versterken. Soms krijgt u deze middelen bewust in combinatie om de werking tegen pulmonale arteriële hypertensie te versterken. Als u sildenafil gebruikt tegen erectiestoornissen, zorg dan wel dat uw longarts op de hoogte is.
          • De medicijnen tegen een vergrote prostaat alfusozine, doxazosine en terazosine. Als u deze middelen gebruikt, kan uw bloeddruk tijdelijk extra dalen als u sildenafil neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
          • Het maagmiddel cimetidine, de antibiotica ciprofloxacine, claritromycine en erytromycine en de antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en voriconazol. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Overleg met uw arts. Bij pulmonale arteriële hypertensie zal de arts de dosering misschien moeten aanpassen. Gebruik bij erectiestoornissen niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u één van deze middelen gebruikt.
          • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw klachten af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of het slecht voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Als u dit medicijn regelmatig gebruikt bij erectiestoornissen, dan kunt u er zonder meer mee stoppen.

            Gebruikt u dit medicijn dagelijks tegen pulmonale arteriële hypertensie? Overleg dan met uw arts. Mogelijk is het in uw geval beter de dosering af te bouwen, zodat de klachten niet in één keer te heftig terugkomen.

            • De werkzame stof sildenafil zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Sildenafil is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknamen Viagra en Vizarsin (voor erectieproblemen), Balcoga, Mysildecard, Revatio en Granpidam (voor pulmonale arteriële hypertensie) en als het merkloze Sildenafil in tabletten, smelttabletten (orodispergeerbare tabletten), drank en injecties.

              Laatst bijgewerkt op 23-01-2024

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: