teriparatide

naar medicijnen

teriparatide

Belangrijk om te weten over teriparatide

 • Teriparatide remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.
 • Bij botontkalking (osteoporose).
 • Als u dit medicijn gebruikt, heeft u minder kans op botbreuken. Uw arts vertelt u hoe lang u teriparatide mag gebruiken. Dit is maximaal 2 jaar.
 • Dit middel moet u iedere dag inspuiten vlak onder de huid in dijbeen of buik. Kies hiervoor een vast tijdstip. Dan vergeet u minder snel een dosis. Lees de instructie voor het gebruik op deze site.
 • U kunt pijn krijgen in botten en spieren, zoals pijn in armen of benen en rugpijn. Heeft u hier veel last van? Overleg dan met uw arts.
 • Andere bijwerkingen: maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid en pijn op de plaats van de injectie. Waarschuw bij ernstige klachten uw arts.
 • De hoeveelheid calcium (kalk) in uw bloed kan toenemen. Uw arts zal uw bloed daarom regelmatig controleren.

Wat doet teriparatide en waarbij gebruik ik het?

Teriparatide stimuleert de aanmaak van botten. Het versterkt daardoor de botten.

Artsen schrijven het voor bij botontkalking.

Botontkalking

 • Voor de botten

Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak, waardoor de botten brozer worden.

Verschijnselen
Bij osteoporose kunt u sneller een bot breken, bijvoorbeeld een pols of heup. Ook kunnen de wervels van uw ruggengraat inzakken. Hierdoor kan uw lengte op den duur met enkele centimeters afnemen.

U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Als uw arts twijfelt of u kans loopt op botontkalking, kan met een botdichtheidsonderzoek bekeken worden hoe stevig de botten zijn.

Oorzaken
Botontkalking ontstaat doordat de botten te weinig kalk (calcium) opnemen. Er zijn verschillende oorzaken voor botontkalking. De belangrijkste zijn de volgende.

 • Oudere leeftijd: vanaf ongeveer 45 jaar is de aanmaak van bot minder dan de afbraak. Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen, maar mannen hebben in het algemeen sterkere botten dan vrouwen, waardoor ze minder snel last hebben van botontkalking.
 • De overgang bij vrouwen, doordat het lichaam dan minder oestrogenen aanmaakt. Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die ook zorgen voor een evenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van botweefsel. Hoe minder oestrogenen, hoe zwakker de botten.
 • Verwijdering van de eierstokken bij vrouwen, aangezien de eierstokken oestrogenen aanmaken, die weer voor de botopbouw zorgen.
 • Gebruik van veel bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals prednison, gedurende langere tijd. Deze geneesmiddelen hebben botontkalking als bijwerking.
 • Te weinig beweging. Beweging stimuleert de botopbouw.
 • Te weinig vitamine D. Vitamine D zorgt dat de botten calcium opnemen. Het wordt onder invloed van zonlicht gemaakt. Als u weinig in de buitenlucht komt, heeft u kans op te weinig vitamine D.

Werking
Teriparatide lijkt sterk op het hormoon van de bijschildklier dat parathormoon of PTH wordt genoemd. Dit hormoon stimuleert de opname van calcium uit de darm en de vorming van nieuwe botcellen. Teriparatide werkt op dezelfde manier.

Door het samen met een voldoende hoeveelheid calcium (kalk) en vitamine D te gebruiken worden uw botten sterker.

Van de werking van teriparatide bij botontkalking merkt u zelf niets. U loopt alleen minder kans op botbreuken.

Artsen schrijven dit middel voor bij mensen met ernstige botontkalking, als de eerste keus medicijnen, bisfosfonaten samen met vitamine D en calcium, niet voldoende helpen.

Lees meer over botontkalking

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Pijn in botten en spieren, met name van armen of benen, of rugpijn. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, zuurbranden en diarree. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen.
 • Depressiviteit.
 • Pijn, roodheid, zwelling of jeuk op de plaats van injectie. Ook kan hevige pijn of kramp in de rug optreden binnen enkele minuten na injectie. Raadpleeg dan uw arts.
 • Hartkloppingen en pijn op de borst.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te veel calcium in het bloed of de urine, vooral tijdens de eerste drie maanden van de behandeling. Hierdoor kunnen mensen met kalkbevattende nierstenen misschien meer last krijgen. De arts zal de hoeveelheid calcium regelmatig laten controleren.
 • Pijn in gewrichten en jicht. Heeft u hier last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Vaak moeten plassen en moeite om de urine op te houden (incontinentie).
 • Overgevoeligheidsreacties vlak na de injectie, zoals benauwdheid, galbulten, zwelling van mond, tong, keel en strottenhoofd. Waarschuw dan uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor teriparatide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden bij gebruik langer dan anderhalf jaar

 • Kans op botkanker. Mensen die eerder botkanker hebben gehad of zijn bestraald, mogen dit middel niet gebruiken. U mag dit medicijn niet langer dan 24 maanden gebruiken.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
U spuit dit medicijn vlak onder de huid in dijbeen of buik.

 • Was uw handen.
 • Neem de pen uit de koelkast en trek de dop van de pen af.
 • Controleer of de vloeistof helder en kleurloos is. Gebruik de pen niet als er deeltjes in de vloeistof zijn of als de vloeistof troebel is.
 • Gebruik een alcoholdoekje om de rubberen afsluiting aan het einde van de pen te ontsmetten.
 • Bevestig een nieuwe naald op de pen.
 • Verwijder eventuele luchtbellen uit de patroon, volgens de instructie van de bijsluiter (Het voorbereiden van de pen).
 • Stel de dosis in door aan de doseerknop te draaien (Zie instellen van de dosis).
 • Reinig de huid en knijp een lichte plooi in uw huid. Duw de naald recht onder uw huid en druk de blauwe injectieknop helemaal in. Houd de knop vijf tellen ingedrukt en trek daarna de naald uit de huid.
 • Controleer in het doseervenster of u een ? ziet staan. Dit betekent dat de volledige dosis is geïnjecteerd.
 • Verwijder de naald en gooi deze weg in een naaldencontainer.
 • Zet de dop weer op de pen en leg de pen direct na gebruik weer in de koelkast (niet in het vriesvak).
 • Een pen is maximaal 28 dagen te gebruiken.

Wanneer?
U mag het middel injecteren op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, bijvoorbeeld bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
De arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken. De maximale duur is 24 maanden (twee jaar).

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Indien u dit dezelfde dag merkt: injecteer de gemiste dosis dan zo snel mogelijk. Indien u het pas de volgende dag merkt: sla de vergeten dosis dan over. Injecteer nooit tweemaal op één dag.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
In zeldzame gevallen kunnen maagklachten ontstaan, zoals zuurbranden. Alcohol irriteert ook de maag. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten. Bij osteoporose is het belangrijk voldoende calcium en vitamine D te gebruiken. Dit helpt bij de botaanmaak.

Calcium zit vooral veel in zuivelproducten, zoals melk, yoghurt en kaas.

Vitamine D zit maar weinig in voedsel, een klein beetje wordt toegevoegd aan margarine. De meeste vitamine D maken mensen zelf in hun huid aan, onder invloed van zonlicht.

Soms schrijft de arts een calcium- en vitamine D-preparaat voor, als u te weinig calcium of vitamine D binnenkrijgt.

Mag ik teriparatide gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

In theorie kan dit medicijn een negatieve invloed hebben op het calciumgehalte bij het ongeboren kind. Meld het in elk geval aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Stop echter alleen op advies van uw arts!

Onder welke namen is teriparatide verkrijgbaar?

De werkzame stof teriparatide zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Teriparatide is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Forsteo in injecties.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 14-12-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

teriparatide is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

22 February 2017

Ik gebruik nu 28 dagen Forsteo en heb sinds een paar dagen aanvallen van gemene pijn aan de linkerkant van mijn onderkaak. De pijn trekt naar mijn oor, duu...

13 September 2014

Veel botpijn rugpijn afbrekende tanden en zeer heftige haaruitval doodmoe en zware benen. Algehele lamlendigheid en gebruik het vandaag een jaar. Ik wil s...

3 August 2014

Veel bijwerkingen; als overgangsverschijnselen; misselijkheid; gewichtstoename; haaruitval etc.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.