vitamine K bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

vitamine K bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Vitamine K (fytomenadion) is nodig voor de bloedstolling. Bij een tekort aan vitamine K kunnen bloedingen optreden. Vitamine K komt van nature voor in verse groenten, lever, melk en olie.

Kinderen kunnen vitamine K gebruiken bij een tekort aan vitamine K, bijvoorbeeld bij baby's die borstvoeding krijgen, of bij kinderen met cystische fibrose. Ook wordt het gebruikt om de werking van bloedverdunnende medicijnen te stoppen, bijvoorbeeld als er kans is op een ernstige bloeding.

Vitamine- en mineralengebrek

Vitamine K komt van nature voor in verse groenten, lever, melk en olie. Ook de bacteriën die bij de mens in de darm leven, produceren deze vitamine.

Een tekort aan vitamine K geeft meer kans op bloedingen. Een tekort kan voorkomen bij zeer jonge baby's, door gebruik van bepaalde medicijnen, en bij bepaalde ziektes (zoals cystische fibrose). Ook wordt vitamine K gebruikt om de werking van bloedverdunnende medicijnen te stoppen, bijvoorbeeld als er kans is op een ernstige bloeding.

Bij jonge baby's
Borstvoeding bevat bijna geen vitamine K en in de darmen van baby's wordt pas na 3 maanden voldoende vitamine K aangemaakt. Baby`s die borstvoeding krijgen, hebben in de eerste 3 levensmaanden daarom extra vitamine K nodig.

Aan flesvoeding is vitamine K toegevoegd. Baby's die voornamelijk flesvoeding krijgen, hebben daarom geen extra vitamine K nodig.

Bij medicijngebruik
Bepaalde medicijnen kunnen de hoeveelheid of het effect van vitamine K verminderen. Bijvoorbeeld bepaalde ontstekingsremmende pijnstillers, enkele middelen tegen epilepsie, sommige antibiotica als deze langdurig worden gebruikt, enkele medicijnen tegen een te hoog cholesterolgehalte (zoals colestyramine). Dan is soms een aanvulling van vitamine K nodig.

Door bepaalde ziekten
Door sommige aandoeningen, zoals bepaalde darmziekten, nemen de darmen te weinig vitamine K in het lichaam op, of wordt er te weinig in de darmen aangemaakt. Dan is soms een aanvulling van vitamine K nodig. Voorbeelden van aandoeningen waarbij te weinig vitamine K wordt opgenomen, zijn galgangatresie (galwegen zijn niet of niet goed ontwikkeld) en cystische fibrose. 

Gebruik bloedverdunnende medicijnen
Bij kinderen die bloedverdunnende medicijnen gebruiken (zoals acenocoumarol, fenprocoumon), kan de bloedstolling ontregeld zijn. Soms worden dan grotere hoeveelheden vitamine K toegepast. Ook worden een enkele keer grote hoeveelheden vitamine K gebruikt om een bloeding te stelpen of een bloeding te voorkomen als daar een grote kans toe is.

Lees meer over vitamine- en mineralengebrek

Cystische fibrose

Cystische fibrose (CF), ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte. Bij cystische fibrose is het slijm in veel organen veel taaier dan normaal, onder andere in de darmen. De darmen kunnen het voedsel daardoor niet goed verteren. Hierdoor kan er in het lichaam een tekort aan vitamine K ontstaan. Bij een tekort aan vitamine K kan uw kind extra vitamine K gebruiken.

Lees meer over cystische fibrose

Ervaring bij kinderen

Er zijn verschillende producten in de handel met vitamine K. Sommige van deze producten zijn niet geregistreerd als geneesmiddel, bijvoorbeeld de voedingssuplementen. In de bijsluiter van de voedingssupplementen, kunt u terugvinden dat vitamine K wordt gebruikt bij:

 • een tekort aan vitamine K bij baby's tot 3 maanden, die alleen borstvoeding krijgen.

In de bijsluiter van de geregistreerde producten, kunt u terugvinden dat vitamine K wordt gebruikt bij:

 • bloedingen en om bloedingen te voorkomen bij pasgeboren baby's met een tekort aan vitamine K.

Vitamine K is hierbij officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant vitamine K bij baby's uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij baby's hierbij werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar vitamine K bij:

 • kinderen vanaf 1 maand met een tekort aan vitamine K bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen;
 • kinderen met een tekort aan vitamine K door bepaalde ziekten, zoals
  • galgangatresie (bij kinderen vanaf 1 maand)
  • cystische fibrose (bij kinderen van alle leeftijden)

Deze aandoeningen staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt vitamine K te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts vitamine K ook voor bij kinderen met deze aandoeningen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Het innemen van extra vitamine K vult het tekort aan vitamine K in het lichaam aan.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Een vitaminegebrek is binnen enkele dagen op peil. De bloedstolling verbetert na 6-12 uur. Na een injectie verbetert de bloedstolling binnen 2 uur. Stelpen van een bloeding begint pas na ongeveer 3 uur.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Verdunde druppels voor baby's: druppel het voorgeschreven aantal druppels op een lepeltje en geef dit aan de baby. Zo voorkomt u dat het flesje in contact komt met de mond. Speeksel en etenswaren kunnen de inhoud van het flesje verontreinigen en daardoor de houdbaarheid verkorten.
 • Geconcentreerde drank op voorschrift van de trombosedienst: laat uw kind de voorgeschreven hoeveelheid drank in één keer innemen. Meestal levert de apotheek de juiste hoeveelheid af in een doseerspuitje. U kunt de drank op een broodkorstje aanbrengen of op een lepeltje. Soms levert de apotheek een flesje af, waar meer inzit dan uw kind nodig heeft. Gooi dan het restant weg.
 • Injecties worden door een arts of verpleegkundige toegediend.

Wanneer?

 • Baby's krijgen meteen de eerste dag van de verloskundige de eerste dosis vitamine K. Dit werkt gedurende 8 dagen. Een volgende dosis is pas weer nodig na 8 dagen. Voor te vroeg geboren baby's gelden andere adviezen. Overleg hierover met de arts.
 • Bij vitaminegebrek: het beste kunt u vaste tijdstippen om in te nemen kiezen. Dan vergeet uw kind minder snel een dosis.
 • Bij een ontregeling van de bloedstolling of een bloeding: laat uw kind dit medicijn innemen zodra u het in huis heeft, behalve als de arts u anders heeft geadviseerd.

Hoe lang?

 • Borstgevoede baby's: meestal vanaf de achtste dag na de geboorte totdat de baby 3 maanden oud is, dus ongeveer 12 weken.
 • Vitaminegebrek: een vitaminegebrek is binnen enkele dagen op peil. Meestal moet uw kind vitamine K door blijven gebruiken om de hoeveelheid op peil te houden. Dit is afhankelijk van de oorzaak van het vitaminegebrek.
 • Ontregeling van de bloedstolling bij gebruik van bloedverdunners: meestal is een eenmalige dosis voldoende om de bloedstolling weer goed te krijgen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over vitamine K bij volwassenen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Vitamine K is voor kinderen te verkrijgen in:

 • druppels;
 • drank;
 • injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij vitamine K bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 05-04-2016

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

vitamine K bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!