Medicijnenzolpidem

zolpidem

Medicijnenzolpidem

zolpidem

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Zolpidem is een slaapmiddel.
  • Bij problemen met slapen.
  • Binnen een half uur wordt u slaperig en suf. Dit medicijn blijft ongeveer 6 uur lang werken.
  • Zolpidem werkt het best als u het af en toe gebruikt, dus niet vaker dan één keer in de 3 dagen.
  • U kunt te veel gaan wennen aan zolpidem. Het is dan moeilijk om ermee te stoppen.
   Heeft u het langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt? Bouw dan langzaam af in overleg met uw apotheker.
  • U kunt suf, slaperig, duizelig en moe worden. Ook kunt u minder snel reageren. Dat kan tot de volgende dag duren.
  • Na inname mag u 8 uur lang niet autorijden.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Andere bijwerkingen: hoofdpijn, maagdarmklachten, geheugenverlies, nachtmerries, slaapwandelen en afvlakking van het gevoel.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.
  • Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET voor lange tijd gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.

  Download de samenvatting

   

  • Zolpidem is een slaapmiddel.

   Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

   • Door pijn, nare gebeurtenissen, lawaai en zorgen kunt u soms moeilijk in slaap komen. Zolpidem vermindert de spanning die hierbij ontstaat en maakt suf. Dit bevordert dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

    Effect
    Binnen een halfuur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking begint binnen een half uur en houdt ongeveer zes uur aan.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Ook de volgende dag.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en draaierigheid.

     Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u meer kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Afname gevoelens: dit medicijn vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

     Krijgt u depressieve gevoelens? Neem dan contact op met uw huisarts.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn en rugpijn

    • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid buikpijn.

     Deze bijwerkingen horen na enkele dagen over te gaan. Wanneer u hier last van blijft houden, neem dan contact op met de arts.

    • Geheugenverlies, vooral van gebeurtenissen tot enkele uren na inname van de tablet.

     U kunt de kans hierop verkleinen door minstens 7 of 8 uur te slapen na inname van de tablet.

    • Slaapstoornissen, zoals nachtmerries (aan het einde van de nacht), slaapwandelen, juist extra wakker zijn en nachtelijke eetlust.

     Het kan zijn dat u zich deze gebeurtenissen niet meer herinnert als u wakker wordt. Heeft u hier last van? Waarschuw dan meteen uw arts.

     Let op, alcohol vergroot de kans op deze bijwerkingen.

    • Onrust, in de war zijn, waanbeelden en problemen met de aandacht. Kinderen en ouderen zijn hier extra gevoelig voor.

     Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.

    • Verkoudheid of andere luchtweginfecties.

    • Meer zweten dan normaal

    • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan 2 weken elke dag gebruikt.

     Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal 2 weken.

    • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik.

     Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan 2 weken dagelijks gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan 2 weken dagelijks heeft gebruikt.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). U heeft meer kans te vallen.

    • Spierpijn, spierspasmen, trillen, gewrichtspijn en nekpijn.

     Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

    • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. 

    • Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.

    • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen.

     Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

    • Tintelingen of een doof gevoel in de ledematen.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Heel zelden ontstaat 'angio-oedeem': dit is een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

     Als 'angio-oedeem' ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor zolpidem. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

    • Problemen met ademhalen. Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen.

     Overleg hierover met uw arts.

     • Ernstige psychische klachten, zoals een overdreven blij gevoel, impulsief gedrag en in de war zijn. Ook kunt dingen gaan geloven of denken die niet kloppen (wanen). Of dingen gaan zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties).

     Overleg bij psychische klachten met uw arts.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

      Wanneer?
      Neem dit medicijn vlak voor het slapengaan in en niet eerder. De werking treedt namelijk binnen een halfuur in.

      Hoe lang?
      Als u dit medicijn af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij gebruik gedurende meer dan een week heeft u kans op 'ontwennings-slapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van zolpidem om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en niet langer dan twee weken achterelkaar.

      • Kunt u 's nachts niet slapen en wilt u alsnog een tablet innemen? Dit kan, maar houdt u er rekening mee dat het middel in elk geval zes uur blijft werken. Als u eerder moet opstaan, kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.

       Neem niet meer dan één dosis voor één nacht, ook al kunt u na die ene dosis niet inslapen of doorslapen!

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.

        Heeft u zolpidem bijvoorbeeld om 23 uur 's avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur 's ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

        Let op: ouderen, verzwakte mensen en mensen met een verminderde leverwerking kunnen langer last hebben van de bijwerkingen. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        U kunt beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel, alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel.

        alles eten?
        U mag alles eten.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke middelen gebruikt.
         • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
         • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

         De volgende medicijnen verminderen de werking van zolpidem. Mogelijk past uw arts de dosering aan. Of controleert de werking van zolpidem. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op palbociclib weg is.

         • De medicijnen tegen epilepsie, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressiviteit.
         • De medicijnen tegen tuberculose rifampicine en rifabutine.
         • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressie.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. En zo kort mogelijk in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

          Borstvoeding
          Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts.

          • Gebruikt u dit medicijn voor lange tijd? U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Er kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan bij de baby zodra u met dit medicijn stopt. Misschien kan uw arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, dat wel veilig is voor de baby. Of u kunt kunstvoeding geven.
          • Gebruikt u dit medicijn af en toe? Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Nieren

           Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.

           Lever

           Heeft u levercirosse? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose verhoogt de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

           • Als u dit medicijn slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan geen ontwenningsverschijnselen op.

            Heeft u het meerdere dagen achter elkaar gebruikt en gebruikt u het dan ineens niet meer, dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van zolpidem om in slaap te vallen. Dit effect kan een tot twee nachten voortduren. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.

            • De werkzame stof zolpidem zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Zolpidem is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Stilnoct en als het merkloze Zolpidemtartraat in tabletten.

              Laatst bijgewerkt op 26-09-2023

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: