OsvaRen

OsvaRen

    De werkzame stoffen in OsvaRen zijn magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat. Magnesiumsubcarbonaat is al tientallen jaren internationaal op de markt en calciumacetaat sinds 1993. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten.

    De combinatie van magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat wordt gebruikt tegen te veel fosfaat in het bloed bij mensen die nierdialyse ondergaan. Magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat vangen het te veel aan fosfaat weg.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie OsvaRen.

Informatie wordt bijgewerkt: