acenocoumarol bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

acenocoumarol bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Acenocoumarol is een antistollingsmiddel.

Artsen schrijven acenocoumarol voor bij kinderen met trombose, bijvoorbeeld na een hartinfarct, beroerte (herseninfarct) of TIA en bij hartritmestoornissen.

Trombose

Bloed klontert samen rond verwondingen van de wand van de bloedvaten. Zo sluit het stolsel de opening in het vat af, waardoor het bloeden stopt. Als een dergelijk bloedstolsel losraakt van de wand, spreekt men van trombose.

Door trombose kan het bloed minder goed stromen en krijgen delen van het lichaam te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten raken.

Oorzaak
Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose).

Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo'n stolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kunnen er stukjes losraken, door de bloedstroom worden meegevoerd en verderop een bloedvat afsluiten.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat uw kind dit medicijn elke dag inneemt. Zo remt hij constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint hij de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over trombose

Hartinfarct (hartaanval)

Oorzaak
Bij een hartinfarct krijgt een deel van het hart onvoldoende bloed. Meestal komt dit door een bloedstolsel in één van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Het bloedvat raakt verstopt, waardoor een deel van het hart te weinig bloed krijgt. Dat deel van het hart raakt beschadigd en kan niet meer optimaal werken.

Voorkomen van een tweede hartinfarct
Artsen schrijven soms acenocoumarol voor om een tweede hartinfarct te voorkomen. Acenocoumarol remt de vorming van bloedstolsels, zodat niet zo snel opnieuw een bloedvat verstopt kan raken.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat uw kind dit medicijn elke dag inneemt. Zo remt hij constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint hij de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over hartinfarct (hartaanval)

Beroerte

Beroerte is een verzamelnaam voor TIA (voorbijgaande lichte beroerte), herseninfarct en hersenbloeding.
De oorzaak is een afsluiting van een bloedvat (bij een TIA of een herseninfarct) of een bloeding (bij een hersenbloeding) in de hersenen.

Oorzaak
Bij een beroerte door een herseninfarct is door een bloedstolsel een ader in de hersenen afgesloten. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen niet voldoende zuurstof. Wanneer deze situatie te lang blijft bestaan, sterft dat deel van de hersenen af.

Voorkomen van een beroerte
Om een tweede beroerte te voorkomen wordt soms acenocoumarol gebruikt. Acenocoumarol remt de vorming van bloedstolsels, zodat de bloedvaten niet zo snel opnieuw verstopt kunnen raken.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat uw kind dit medicijn elke dag inneemt. Zo remt hij constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint hij de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over beroerte

TIA (voorbijgaande lichte beroerte)

TIA is een afkorting van de Engelse term `transient ischaemic attack`. Bij een TIA heeft een bloedstolseltje de bloedtoevoer naar een klein deel van de hersenen korte tijd afgesloten. Dat gedeelte van de hersenen krijgt daardoor tijdelijk geen zuurstof.

Verschijnselen
Gedurende enkele minuten treden dan één of meer van de volgende verschijnselen op: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld een scheve mond), verward spreken en denken, verlammingen aan een arm of been, minder goed zien, tintelingen, duizeligheid en sufheid. De verschijnselen duren kort en gaan weer helemaal over. Een TIA kan echter wel een voorbode zijn voor een beroerte (herseninfarct).

Voorkomen van een beroerte of tweede TIA
Om een tweede TIA of een beroerte te voorkomen, wordt soms acenocoumarol gebruikt. Het vermindert de vorming van bloedstolsels.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat uw kind dit medicijn elke dag inneemt. Zo remt hij constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint hij de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over tia (voorbijgaande lichte beroerte)

Hartritmestoornissen

Bij sommige hartritmestoornissen is er een kans dat er na enige tijd stolsels ontstaan in het hart. Als deze hartritmestoornis langer duurt, is daarom vaak een bloedverdunner nodig, zoals acenocoumarol.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat uw kind dit medicijn elke dag inneemt. Zo remt hij constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint hij de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over hartritmestoornissen

Ervaring bij kinderen

Acenocoumarol is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant acenocoumarol niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar acenocoumarol bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts acenocoumarol ook voor bij kinderen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Acenocoumarol is een antistollingsmiddel. Antistollingsmiddelen remmen de vorming van bloedpropjes af en verminderen zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van hart- en vaatproblemen verkleind. Van deze preventieve werking merkt uw kind zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig het bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor uw kind op.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De eerste tablet heeft pas na ongeveer 1 dag effect. Na 1,5 tot 2 dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of op het schema dat u van de trombosedienst krijgt.

Hoe?

Laat uw kind de tablet heel innemen met een half glas water, zonder te kauwen.

  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen of uiteen laten vallen in water. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen of uiteen mag laten vallen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan het medicijn hierdoor vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

Wanneer?

Laat uw kind het medicijn elke dag aan het eind van de middag of begin van de avond innemen. Zo kan uw kind eventuele wijzigingen in de dosering door de trombosedienst nog dezelfde dag opvolgen.

Uw kind kan de tabletten zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Voedsel heeft nauwelijks invloed op de opname in het lichaam. Uw kind mag met dit medicijn alles eten. Maar bepaalde levensmiddelen met veel vitamine K kunnen de werking van dit medicijn verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld andijvie, spinazie, groenekool, broccoli en sla. Laat uw kind deze levensmiddelen daarom met mate eten.

Hoe lang?

Dit hangt af van de situatie van uw kind. In de meer acute situaties duurt de behandeling 1,5 tot 3 maanden. Maar het kan ook jaren zijn, soms zelfs levenslang. Zorg dat uw kind het medicijn dus trouw gebruikt, zolang de arts het nodig vindt. Zonder dit medicijn loopt uw kind de kans dat zijn bloed (weer) te dik wordt, of dat er stolsels ontstaan die de kleine bloedvaten kunnen afsluiten.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over acenocoumarol bij volwassenen.

Bijwerking waarvan bekend is dat deze bij kinderen kan voorkomen, is:

  • Uw kind kan gemakkelijk bloeduitstortingen en blauwe plekken krijgen, ook zonder dat hij zich (hard) stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. Krijgt uw kind ernstige uitwendige bloedingen, neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met de arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Acenocoumarol is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij acenocoumarol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 08-05-2017

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!