distigmine

distigmine

Trefwoord
naar medicijnen

distigmine

vergroot
terug naar boven

Wat doet distigmine en waarbij gebruik ik het?

Distigmine behoort tot de groep geneesmiddelen die remmers van acetylcholinesterase worden genoemd.

Artsen schrijven het voor bij de spierziekte myasthenia gravis, bij blaaszwakte en bij ernstige obstipatie.

Myasthenia gravis

Verschijnselen
Bij myasthenia gravis raken de spieren abnormaal vermoeid. U merkt dat aan spierzwakte en soms ook aan verlammingen.

Opvallend zijn hangende oogleden, dubbelzien, moeite met slikken en spreken. Soms neemt de spierkracht in armen en benen af.

De klachten kunnen aanvalsgewijs optreden, maar ook continu aanwezig zijn.

Oorzaak
De aansturing van de spieren door zenuwcellen is bij myasthenia gravis verstoord. Normaal gesproken geven de zenuwvezels op bepaalde contactplaatsen aan de spieren boodschapperstoffen door, zoals acetylcholine. Deze boodschapperstof stimuleert de spier.

Nadat acetylcholine de boodschap aan de spier heeft overgebracht, wordt het afgebroken door een lichaamseigen enzym. Er wordt dus steeds opnieuw acetylcholine aangemaakt.

Bij myasthenia gravis breekt de lichaamseigen afweer per ongeluk de contactplaatsen af. Daardoor raakt  het contact tussen boodschapperstof en spier voor een deel verloren. Hierdoor kunnen de spieren niet meer reageren en worden ze zwakker.

Behandeling
Behandeling met medicijnen, zoals distigmine, kunnen de klachten verlichten. De oorzaak van de ziekte wordt door deze medicijnen echter niet weggenomen.

Bovendien schrijft de arts wel medicijnen voor om de lichaamseigen afweer te remmen, zoals prednison en azathioprine.

Mensen jonger dan vijftig jaar bij wie de ziekte net is ontdekt, hebben soms baat bij de verwijdering van de thymus (zwezerik).

Werking
Distigmine remt het enzym dat acetylcholine afbreekt. Hierdoor kan de boodschapperstof langer zijn werk doen en kunnen de zenuwen de spieren beter aansturen.

Effect
Het effect van een tablet is na enkele uren merkbaar. Het effect houdt één tot drie dagen aan.

Lees meer over myasthenia gravis

Blaaszwakte

Door een operatie kan de blaas verslappen. Het plassen komt dan niet goed op gang, omdat de spieren in de blaaswand niet goed werken.

Werking
Distigmine versterkt de spieren in de blaaswand. Hierdoor kan de blaas beter werken en kunt u weer plassen.

Lees meer over blaaszwakte

Verstopping

 • Bij verstopping

Verschijnselen
Het ontlastingspatroon verschilt sterk per persoon. U heeft last van verstopping als de ontlasting minder vaak komt dan u gewend bent. Bij verstopping is de ontlasting hard en droog. De ontlasting kan ook pijnlijk verlopen.

Oorzaak
Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben:

 • de ontlasting te lang ophouden;
 • te weinig vezels in de voeding;
 • te weinig drinken;
 • te weinig lichaamsbeweging;
 • stress of spanning;
 • als bijwerking van een aantal geneesmiddelen.

In sommige gevallen kan het overmatig gebruik van laxeermiddelen de darm zo verslappen dat de ontlasting niet meer vanzelf komt. Ook na een operatie kan de darm tijdelijk verslapt zijn.

Behandeling
De klachten kunnen afnemen als u vezelrijke voeding gebruikt, zoals volkorenbrood, voldoende drinkt, voldoende lichaamsbeweging heeft en stress vermijdt. Als dit onvoldoende helpt, kan uw arts een laxeermiddel voorschrijven.

Als de oorzaak echter een verslapte darm is, zoals bij overmatig laxeermiddelengebruik of na een operatie, kan de arts distigmine voorschrijven.

Werking
Distigmine versterkt de spieren in de darmwand. Hierdoor kan de darm beter werken en komt de ontlasting weer op gang.

Effect
De werking begint na enkele uren. Het kan echter wel één tot twee dagen duren voor u ontlasting heeft. 

Lees meer over verstopping

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, tranende ogen, speekselvloed, overmatige transpiratie, wazig zien, hartritmestoornissen, vaker moeten plassen, hoofdpijn, grieperig gevoel, slijmhoest, duizeligheid, opvliegers en overgevoeligheid.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, winderigheid, zuurbranden, diarree en buikkrampen. Mensen met een (gedeeltelijke) darmafsluiting mogen dit middel niet gebruiken. Raadpleeg uw arts.
 • Tranende ogen, speekselvloed en overmatige transpiratie.
 • Wazig zien door kleine pupillen. Dit is te merken bij bezigheden, zoals lezen of deelname aan het verkeer, met name in het donker. Als u last heeft van een ontsteking van de iris van het oog, mag u dit middel niet gebruiken.
 • Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Vaker plassen of meer aandrang om te plassen. De klachten kunnen verergeren bij mensen met een vergrote prostaat of mensen die moeite hebben plassen doordat de urine niet gemakkelijk kan wegstromen. Bij blaaszwakte is deze bijwerking juist het doel van de behandeling.
 • Hoofdpijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Een griepachtig gevoel, koude rillingen, loopneus en slijm ophoesten.
 • Benauwdheid, door extra slijmvorming en vernauwing in de longen. Mensen met astma of COPD zijn hier extra gevoelig voor. Raadpleeg uw arts. U mag dit middel dan niet gebruiken.
 • Duizeligheid, blozen of opvliegers, en verhoging van de bloeddruk. Duizeligheid kan in het begin van de behandeling ontstaan of als de dosis wordt verhoogd. Daarna verdwijnt het geleidelijk vanzelf.
 • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor distigmine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Spierkrampen of spierzwakte. Zeer zelden kan hierdoor, tijdens het gebruik, het lichaam scheef en gedraaid gaan staan.
 • Galkolieken. Dit kan voorkomen bij mensen met galstenen of andere aandoeningen van de galblaas. Raadpleeg uw arts als u een aandoening van de galwegen heeft.
 • Bij mensen met de ziekte van Parkinson kunnen de verschijnselen verergeren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Neem de tablet op een lege maag in. Dat is een half uur voor het eten of twee tot drie uur na het eten. De tablet werkt zeer lang. Daarom kan de arts voorschrijven de tablet om de dag of om de twee dagen in te nemen.

Hoe lang?
Myasthenia gravis is een ziekte met tijdelijke verergering van de klachten, waarna het weer beter kan gaan. Het is hiervan afhankelijk hoe lang u dit middel moet gebruiken.

Bij verslapte darmen of een verslapte blaas: u gebruikt dit middel totdat de spieren in de darm of blaas weer zijn hersteld.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
 • Als u dit middel 1 keer per 2 of 3 dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn wazig zien, spierkrampen, spierzwakte, duizeligheid en bewegingsstoornissen. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

Tips voor als u wilt autorijden

 • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
 • Rijd niet als u onscherp ziet.
 • Rijd niet als u duizelig bent, last heeft van spierkrampen, spierzwakte of van bewegingsstoornissen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
 • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
 • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
 • Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.

Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik distigmine gebruiken met andere medicijnen?

Van dit middel zijn er op dit moment zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Ja, u kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u stopt, kunnen de klachten weer geleidelijk terugkeren.

Onder welke namen is distigmine verkrijgbaar?

De werkzame stof distigmine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Distigmine is sinds 1958 op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ubretid in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-07-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

distigmine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!