MedicijnenDKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen

DKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen

Vaccin in het kort voor uw kind
De belangrijkste informatie over dit vaccin voor uw kind bekijken? Download hieronder uw ‘Vaccin in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
DKTP-Hib-HepB-vaccin tegen DKTP-Hib-HepB
MedicijnenDKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen

DKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen

Vaccin in het kort voor uw kind
De belangrijkste informatie over dit vaccin voor uw kind bekijken? Download hieronder uw ‘Vaccin in het kort’. U kunt de informatie ook mailen.
Voorbeeld
DKTP-Hib-HepB-vaccin tegen DKTP-Hib-HepB
Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Het DKTP-Hib-HepB-vaccin bevat de onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie-, en tetanusbacteriën, dode kinkhoest- en hib-bacteriën en onschadelijk gemaakte polio- en hepatitis B-virussen.

  Het beschermt uw kind tegen infectie met difterie-, kinkhoest-, tetanus- en Hib-bacterie en tegen het polio- en hepatitis B-virus.

  Het is een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

  • Rijksvaccinatieprogramma
   Alle kinderen in Nederland worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B.

   • Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen difterie, tetanus en polio tien jaar aan. Na die tijd is een nieuwe vaccinatie nodig, als uw kind extra kans loopt op een van deze ziekten. Omdat de bescherming tegen tetanus maar 10 jaar duurt hebben volwassenen bij een verwonding een tetanus-vaccinatie nodig.
   • Tegen kinkhoest is de bescherming ongeveer tot 14 jaar. Als daarna toch een kinkhoestinfectie ontstaat, verloopt die wel minder ernstig dan bij mensen die nooit gevaccineerd zijn. Vandaar dat mensen meestal niet een nieuwe vaccinatie krijgen.
   • Tegen Hib en hepatitis B is uw kind na vaccinatie waarschijnlijk levenslang beschermd.
   • Difterie, kinkhoest, tetanus en Hib-ziekten worden veroorzaakt door bacteriën.

    Difterie
    Difterie of ‘kroep’ is een ernstige ziekte waarbij het lichaam reageert op de gifstoffen van de difterie-bacterie. Deze bacterie wordt via hoesten van mens op mens overgebracht.

    De ziekte begint meestal met ernstige keelpijn, een ziek gevoel en soms koorts. De slijmvliezen van de keel kunnen opzwellen, waardoor het ademen moeilijk wordt.

    De difteriebacterie kan ook de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. De ziekte verloopt vaak zeer ernstig, waardoor behandeling soms te laat komt. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak dodelijk. Daarom is vaccinatie nodig. In Nederland komt difterie nauwelijks meer voor, omdat de meeste mensen als kind gevaccineerd zijn tegen deze ziekte.

    Kinkhoest
    Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze bacterie wordt door hoesten van mens tot mens overgebracht en is zeer besmettelijk.

    Kinkhoest begint meestal met verkoudheid, een ziek gevoel en soms koorts. Daarbij ontstaan er enorme hoestbuien met een gierende inademing.

    Tetanus
    Tetanus is een ernstige spierziekte veroorzaakt door de gifstoffen van de tetanus-bacterie. Uw kind kan tetanus krijgen door besmetting met deze bacterie. Deze komt voor in aarde, straatvuil en mest van dieren. De bacterie kan via een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden en bij dierenbeten.

    Tetanus begint meestal met hoofdpijn en spierkrampen in de kaken. Een andere naam voor tetanus is daarom kaakklem. Binnen enkele dagen nemen de spierkrampen toe. Ze verplaatsen zich dan over het hele lichaam. Ook de ademhalingsspieren kunnen verkrampen, waardoor ademen moeilijker gaat. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, daarom is vaccinatie nodig.

    Hib
    Hib is een afkorting voor een bacterie, genaamd Haemophilus influenzae type B. De bacterie wordt door hoesten en niezen van de ene op de andere persoon overgebracht.

    De bacterie kan vrij onschuldige ziektes geven, zoals verkoudheid en keel-, oor- en bijholteontsteking. Het kan echter ook ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, zwelling van het strotklepje, bloedvatverstoppingen en bloedvergiftiging.

    Uw kind kan tegen een Hib-infectie worden gevaccineerd met een injectie.

    Difterie, kinkhoest, tetanus, Hib en hepatitis B voorkomen
    Uw kind kan tegen deze ziekten worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen deze bacteriën en virussen. Als uw kind dan in aanraking komt met deze bacteriën en virussen, kan hij/zij deze onschadelijk maken.

    De meeste mensen zijn als kind tegen difterie, kinkhoest, tetanus, Hib en hepatitis B gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma.

    Het kinkhoestvaccin beschermt niet volledig, maar wel voor een groot deel. Dit komt doordat de bacterie verandert en het vaccin niet tegen alle bacterie-types beschermt.

    • Polio (kinderverlamming) wordt veroorzaakt door het poliomyelitis-virus. Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus.

     Polio
     Polio is de afkorting van poliomyelitis. Deze ziekte kan geheel zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht hebben. Maar bij ongeveer één procent van de besmette personen treden blijvende spierverlammingen op. Er bestaat geen behandeling tegen polio. Daarom is vaccinatie nodig.

     Uw kind kan polio krijgen als hij/zij het virus binnenkrijgt via sporen van menselijke ontlasting. Dit kan door gebruik van besmet water of voedsel.

     Polio voorkomen
     Tegen deze ziekte kunt u worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Als u dan in aanraking komt met dit virus kan uw lichaam dit effectiever onschadelijk maken.

     De meeste mensen zijn als kind tegen polio gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma.

     Hepatitis B

     Hepatitis B is een leverontsteking veroorzaakt door een virus. Er bestaan verschillende soorten hepatitisvirussen. Ze worden met letters aangeduid: A, B en C. Hier gaat het om virustype B en de ziekte hepatitis B.

     Een infectie met hepatitis B geeft niet bij iedereen klachten. De infectie kan ook zonder verschijnselen verlopen. Ongeveer 4 van de 10 mensen krijgen wel ziekteverschijnselen.

     Verschijnselen van hepatitis B beginnen meestal met gebrek aan eetlust, algemeen ziektegevoel, vermoeidheid, misselijkheid en braken, buikklachten, koorts en gewrichtsklachten. Soms kleuren de huid en ogen geel na een paar dagen (geelzucht), wat na enkele weken weer afneemt. De ziekteverschijnselen duren enkele weken tot maanden.

     Sommige mensen worden daarna drager van de ziekte. Dan zijn de ziekteverschijnselen weliswaar verdwenen, maar is het virus nog wel in het lichaam aanwezig en is men wel besmettelijk. Sommige mensen houden hun leven lang last van hun lever, omdat deze door de infectie beschadigd is geraakt.

     Oorzaak
     Hepatitis B is een besmettelijke ziekte. Uw kind kan de ziekte krijgen door contact met bloed van een besmet persoon. Ook als deze persoon al lang geen verschijnselen meer heeft van de leverontsteking, kan hij nog wel besmettelijk zijn.

     Ook kan uw kind deze ziekte oplopen doordat hij/zij zich wordt geprikt met besmette voorwerpen, bijvoorbeeld door een gebruikt mesje bij de kapper. Zwangere vrouwen die met het virus zijn besmet, kunnen hun kind tijdens de geboorte besmetten.

     Hepatitis B voorkomen
     Tegen deze ziekte kan uw kind worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het virus. Als uw kind dan in aanraking komt met levende virussen, kan zijn/haar lichaam deze effectief bestrijden. De bescherming houdt waarschijnlijk levenslang aan. Niet iedereen reageert op het vaccin, 9 op de 10 mensen zijn beschermd.

     Sinds 2011 krijgen kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma ook een vaccinatie tegen hepatitis B. Volwassenen kunnen een vaccinatie krijgen als ze langdurig op reis gaan naar verre landen, of willen werken in de gezondheidszorg of veiligheid.

    • Het DKTP-Hib-HepB-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant dit vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het vaccin verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

      • Difterie, kinkhoest, tetanus en HiB: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de gifstoffen van deze bacteriën en tegen de bacteriën zelf. Als uw kind dan in aanraking komt met die gifstoffen kan zijn/haar lichaam deze effectiever onschadelijk maken.
      • Polio en hepatitis B: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen deze virussen. Als uw kind dan in aanraking komt met deze virussen kan zijn/haar lichaam dit effectiever onschadelijk maken.
       • Difterie en tetanus: na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziektes 10 jaar aan. Na die tijd is een nieuwe vaccinatie nodig, als het kind extra kans loopt op een van deze ziekten.
       • Kinkhoest: na de laatste vaccinatie op het negende jaar is uw kind ongeveer 10 jaar beschermd tegen deze ziekte. Als daarna toch een kinkhoestinfectie ontstaat, verloopt die wel minder ernstig dan bij mensen die nooit gevaccineerd zijn. Vandaar dat mensen meestal niet een nieuwe vaccinatie krijgen.
       • Polio: na de laatste vaccinatie is uw kind waarschijnlijk levenslang beschermd.
       • Hib: tegen Hib is uw kind waarschijnlijk levenslang beschermd. Uw kind kan wel hersenvliesontsteking krijgen door andere verwekkers dan Hib.
       • Hepatitis B: tegen hepatitis B is uw kind waarschijnlijk levenslang beschermd. Uw kind kan wel kwetsbaar zijn voor andere vormen van hepatitis (zoals A en C).
       • Hoe?

        De arts of verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

        Wanneer?

        Het Rijksvaccinatieprogramma start bij kinderen in het eerste levensjaar met DKTP-Hib-HepB-prikken. Dit vaccin beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Haemofilus influenzae B en Hepatitis B.

        Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen vanaf de 22e week in de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie (DKT-prik) halen. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte tegen kinkhoest beschermd.

        Heeft de moeder tijdens de zwangerschap wel een DKT-prik gekregen?
        Het is dan gebruikelijk met 3, 5 en 11 maanden te vaccineren. Op het vierde jaar wordt nog een DKTP-prik gegeven, dus zonder het vaccin tegen Hib en hepatitis B. Op het negende jaar alleen een prik tegen DTP, dus zonder het vaccin tegen kinkhoest

        Heeft de moeder tijdens de zwangerschap geen DKT-prik gekregen of was de tijd tussen vaccinatie en geboorte minder dan 2 weken?
        Het is dan gebruikelijk met 2, 3, 5 en 11 maanden te vaccineren. Kinderen krijgen dan een extra DKTP-Hib-HepB-prik. Op het vierde jaar wordt nog een DKTP-prik gegeven, dus zonder het vaccin tegen Hib en hepatitis B. Op het negende jaar alleen een prik tegen DTP, dus zonder het vaccin tegen kinkhoest.

        Er kunnen ook andere redenen zijn om ook de extra prik bij 2 maanden te krijgen. Zo krijgen ook kinderen die te vroeg geboren zijn, kinderen met een verminderde weerstand en kinderen met een aangeboren longafwijking een extra prik bij 2 maanden.

        De prikken moeten in het eerste jaar zo vaak herhaald worden, omdat bij jonge kinderen het afweersysteem nog niet optimaal is ontwikkeld.
        De overige vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma zijn terug te vinden in het volledige inentingsschema.

        De bescherming tegen tetanus duurt minstens 10 jaar. Als na die tijd een verwonding met bijvoorbeeld straatvuil optreedt moet opnieuw worden gevaccineerd met tetanusvaccin.

        Heeft uw kind hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Stel de vaccinatie dan indien mogelijk uit tot uw kind weer beter is. De koorts kan namelijk verergeren.

        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over DKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen bij volwassenen.

         Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

         Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Deze ontstaan vooral doordat afweersysteem denkt dat er sprake is van een echte infectie. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin werkt.

         Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

         Soms

         • Pijn op de plaats van de injectie, soms met roodheid, zelden zwelling of een harde plek onder de huid.
         • Vermoeidheid.
         • Prikkelbaarheid of onrust.
         • Koorts.
         • Verminderde eetlust.

         Zelden

         • Diarree.
         • Braken.

         Zeer zelden

         • Stuipen, soms met koorts. Waarschuw dan uw arts.
         • Flauwvallen. Waarschuw dan uw arts.
         • Longinfectie en luchtwegontsteking. Waarschuw uw arts als uw kind het benauwd krijgt.
         • Gezwollen lymfeklieren in de hals, oksel of liezen. Een enkele keer kan een ontsteking van de lymfeklieren optreden. Neem dan contact op met uw arts.
         • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor heeft uw kind een verhoogde kans op bloedingen. Heeft uw kind onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met de arts.
         • Overgevoeligheid. U merkt dat als uw kind huiduitslag, galbulten of jeuk heeft. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, benauwdheid, opgezwollen lippen, tong of gezicht, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Waarschuw dan meteen uw arts. In dit geval mag uw kind dit vaccin in de toekomst niet meer krijgen. Mogelijk is een ander vaccin geschikt.

         Raadpleeg uw arts als uw kind veel last heeft van bovengenoemde bijwerkingen of als u bezorgd bent over deze bijwerkingen.

         Sommige ouders zijn bang dat vaccinaties kans geven op ernstige ziekte, autisme, of zelfs overlijden. Hier is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat dit niet waar is. Deze ziektes komen niet vaker voor bij gevaccineerde kinderen dan bij kinderen die niet gevaccineerd zijn. Maar een kind dat niet is gevaccineerd heeft wel een veel grotere kans om ernstige ziektes te krijgen.

         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum Lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Het DKTP-HiB-HepB-vaccin is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

           • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij DKTP-Hib-HepB-vaccin bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

            • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
            • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
            • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

            Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

            Laatst bijgewerkt op 13-12-2019

            Disclaimer

            Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
            Informatie wordt bijgewerkt: