MedicijnenLixiana

Lixiana | edoxaban

Werkzame stof: edoxaban


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof edoxaban.

MedicijnenLixiana

Lixiana

Werkzame stof: edoxaban


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof edoxaban.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Edoxaban zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn).
  • U gebruikt edoxaban bij trombose (bloedpropje in een bloedvat) of bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren).
  • Bij trombose gebruikt u dit medicijn minstens 3 maanden.
  • Bij hartritmestoornissen gebruikt u dit medicijn levenslang.
  • Slik de tablet door met een half glas water.
  • Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt. Op die manier verkleint u de kans op trombose, een beroerte of longembolie.
  • Bloedingen kunnen voorkomen. U krijgt dan sneller blauwe plekken of andere bloedingen. Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in uw ontlasting of urine of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw direct uw arts.
  • Wisselwerkingen met andere medicijnen kunnen voorkomen. Uw apotheker controleert of u edoxaban veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Gebruikt u medicijnen zonder recept? Laat uw apotheker controleren of u die veilig kunt gebruiken.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker voor u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig voor de baby in uw buik.
  • Wilt u borstvoeding geven? Het is niet bekend of edoxaban in de moedermelk komt en of het veilig is voor de baby. Vraag aan uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Edoxaban is een antistollingsmedicijn.

   Artsen schrijven het voor bij trombose en om trombose of een beroerte te voorkomen bij bepaalde hartritmestoornissen.

   • Bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren, AF) trekken de boezems van het hart heel snel en onregelmatig samen. De bloeddoorstroming in het hart is dan minder goed, waardoor er een kans is dat er stolsels in het hart ontstaan. Deze stolsels kunnen vanuit het hart in de bloedvaten van de hersenen schieten en daar een beroerte veroorzaken.

     

    Behandeling

    Meestal schrijven artsen een antistollingsmedicijn voor om de kans op een beroerte te verminderen. Tot nu toe waren dat meestal de antistollingsmedicijnen acenocoumarol of fenprocoumon. De bloedstolling moet bij deze medicijnen gecontroleerd worden. Dit doet de trombosedienst door regelmatig bloed af te nemen. Bij edoxaban hoeft de trombosedienst niet te controleren.

    Artsen kunnen edoxaban voorschrijven bij mensen met atriumfibrilleren met een wat grotere kans op trombose. Dit zijn mensen die eerder een TIA of beroerte hebben gehad, 75 jaar of ouder zijn, óf een hoge bloeddruk, diabetes of hartfalen hebben.

    Werking
    Edoxaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op afsluiting van een bloedvat.

    Consequent gebruiken
    Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u dit medicijn volgens voorschrift inneemt. Zo remt u constant de vorming van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

    • Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
     Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in het been afsluit, spreken we van een trombosebeen.
     Bij een trombosebeen kan het bloed minder goed stromen en krijgt het been te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. Uw onderbeen kan dan dik, rood en pijnlijk zijn.

     Oorzaak
     Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo`n bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren die  verderop een bloedvat in het been afsluiten.

     Werking
     Edoxaban voorkomt de vorming van bloedstolsels. Van de werking van edoxaban voelt u zelf niets.

     Iedere dag gebruiken
     Het lichaam maakt steeds weer nieuwe bloedcellen aan die kunnen samenklonteren. Daarom is het belangrijk dat u edoxaban elke dag inneemt. Zo remt u het ontstaan van bloedstolsels en is de kans op een trombosebeen kleiner.

     • Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
      Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in de longen afsluit, spreken we van een longembolie.
      Bij een longembolie kan het bloed minder goed stromen en krijgen de longen te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. U gaat dan sneller ademen en heeft pijn met ademen. Ook kan het zijn dat u slijm met een beetje bloed ophoest.

      Oorzaak
      Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo`n bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren, die verderop een bloedvat in de longen afsluiten.

      Werking
      Edoxaban voorkomt de vorming van bloedstolsels. Van de werking van edoxaban voelt u zelf niets.

      Iedere dag gebruiken
      Het lichaam maakt steeds weer nieuwe bloedcellen aan die kunnen samenklonteren. Daarom is het belangrijk dat u edoxaban elke dag inneemt. Zo remt u het ontstaan van bloedstolsels en is de kans op een longembolie kleiner.

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en buikpijn

       Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden of als u bloed bij de ontlasting ziet.

      • Meer kans op bloedingen. U merkt dat aan bloedneuzen, sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken, ook zonder dat u zich hard stoot. In de volgende gevallen moet u direct een arts waarschuwen: bloed in de urine, bloederige diarree, bloedspugen, bloed opgeven bij het hoesten, bloeding in het oog, vaginale bloeding, en elke andere bloeding die niet wil stoppen. Als u een maag- of darmzweer heeft of een bloedstollingsziekte, zoals bijvoorbeeld hemofilie, is er meer kans op bloedingen.

       Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. Zeer zelden kan deze bijwerking ontstaan door een tekort aan bloedplaatjes. Waarschuw daarom uw arts als de klachten niet overgaan of als u zich zorgen maakt.
       Als u een maag- of darmzweer heeft, is er meer kans op bloedingen die moeilijk te stoppen zijn. Door een maagbeschermend medicijn te gebruiken vermindert u dit risico. Overleg hierover met uw arts.
       Heeft u een bloedstollingsziekte, bijvoorbeeld hemofilie? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

      • Bloedarmoede. Te merken aan extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen.

       Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

      • Jeuk en huiduitslag

       Dit kan duiden op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts als deze klachten optreden.

      • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele kleur van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts. Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.

       Als u dit medicijn gebruikt, zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen.

      • Hoofdpijn en duizeligheid

      • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Overgevoeligheid kan zich ook uiten door opzwellen van gezicht, mond, tong of keel en moeite met ademhalen. Waarschuw bij deze verschijnselen direct een arts of ga naar de eerste-hulpdienst.

       Als u overgevoelig bent voor edoxaban, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

      • Heeft u het antifosfolipidensyndroom en al eerder trombose gehad? U heeft dan meer kans op nieuwe tromboses.

       Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

        Hoe?
        Neem de tablet in met een half glas water. U kunt dit medicijn met of zonder eten innemen.
        Vind u het moeilijk om tabletten heel door te slikken? Dan mag u de tablet fijnmaken en dan in water of appelmoes mengen. U moet het daarna meteen innemen.

        Wanneer?
        U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

        Hoelang?
        Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van uw situatie:

        • bij trombose: meestal minstens 3 maanden. Dit is afhankelijk van hoe groot de kans is dat u opnieuw trombose krijgt.
        • om trombose of een beroerte bij hartritmestoornissen te voorkomen: meestal moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
        • Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt.

         Bent u toch een dosis vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem de dosis direct in. Ontdekt u het de volgende dag? Sla dan de vergeten dosis over. Neem nooit een dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen.

         Komt het regelmatig voor dat u dit medicijn vergeet in te nemen? Overleg dan met uw apotheker. Deze kan u hierover adviseren.

         • autorijden?
          Ja, dat kan. Dit medicijn heeft geen invloed op hoe goed u kunt autorijden.

          alcohol drinken?
          Door alcohol duurt het langer voordat uw bloed stolt. Samen met de bloedverdunner duurt het nog langer. Hierdoor duurt het langer voor een wondje stopt met bloeden. En bij grote (inwendige) bloedingen kan dit gevaarlijk zijn. U kunt dus beter niet te veel alcohol drinken. Drink liever geen alcohol of hooguit 1 glas per dag.

          alles eten?
          U mag eten zoals u normaal ook doet.

          • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

           De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

           • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen, acetylsalicylzuur en celecoxib, verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dit nadeel niet. Als u toch edoxaban samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, wees dan extra alert en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
           • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts.

            Onderstaande medicijnen kunnen de werking van edoxaban beïnvloeden. Raadpleeg uw arts, voordat u een van deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u. Als u stopt met deze medicijnen kan het effect op edoxaban nog een paar weken voortduren:
           • Rifampicine, een medicijn tegen onder andere tuberculose. Overleg hierover met uw arts.
           • Medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt tegen zenuwpijn of manische depressiviteit. Overleg hierover met uw arts.
           • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel gebruikt bij depressieve klachten. Gebruik dit middel niet als u edoxaban gebruikt. Overleg met uw arts.

            Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van edoxaban versterken. Overleg met uw arts voor u deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u:
           • Medicijnen tegen hartritmestoornissen amiodaron, kinidine en verapamil.
           • Het antibioticum erytromycine.
           • De afweeronderdrukker (immuno-suppressivum) ciclosporine.
           • De antischimmelmedicijnen itraconazol, ketoconazol en posaconazol.
           • Sommige medicijnen tegen hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

           Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

           • Zwangerschap

            Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het daarom aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

            Borstvoeding
            Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Maagverkleining

             Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of de maagverkleining invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             Ernstig overgewicht

             Heeft u ernstig overgewicht? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of ernstig overgewicht invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

             • Stop alleen met dit medicijn als uw arts dat adviseert. U kunt dan op elk moment in 1keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het kan 1 of 2 dagen duren voor het effect op de bloedstolling weg is.

              Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn bloedverdunners?'.

              • De werkzame stof edoxaban zit in de volgende producten:
               • Ja, u heeft een recept nodig.

                Edoxaban is sinds 2015 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Lixiana in tabletten.

                Laatst bijgewerkt op 06-06-2023

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                Informatie wordt bijgewerkt: