enalapril bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

enalapril bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Enalapril behoort tot de ACE-remmers. Het verlaagt de bloeddruk en verbetert de pompkracht van het hart.

Artsen schrijven enalapril voor bij kinderen met:

 • een hoge bloeddruk;
 • hartfalen;
 • nierziekten.

Hoge bloeddruk

Klachten door een hoge bloeddruk kunnen bij kinderen erg verschillen. Soms voelen kinderen er zelfs helemaal niets van.

Klachten die kunnen voorkomen bij baby's met een verhoogde bloeddruk zijn bijvoorbeeld prikkelbaarheid, spugen en onvoldoende aankomen in gewicht. Oudere kinderen met een verhoogde bloeddruk kunnen klagen over hoofdpijn en in ernstige gevallen over wazig zien.

Lees meer over hoge bloeddruk

Hartfalen

Verschijnselen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. Kinderen zijn daardoor sneller moe en kunnen last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. Ze zijn ook sneller benauwd.

Oorzaak
Hartfalen kan ontstaan door een langdurig bestaande hoge bloeddruk, slecht werkende hartkleppen, vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

Behandeling
Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen medicijnen zoals enalapril een belangrijke rol bij hartfalen. Bij mensen met hartfalen, die met geneesmiddelen de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Lees meer over hartfalen

Nierziekten

Dit medicijn wordt toegepast bij nierziekten, namelijk bij kinderen die last hebben van eiwitten in de urine. Dit wordt proteïnurie genoemd.

Oorzaak
De nieren filtreren afvalstoffen uit het bloed, zodat deze via de urine het lichaam kunnen verlaten. De nieren bevatten daartoe een filtersysteem. Alleen de afvalstoffen en water kunnen het filter passeren.

Als de nieren zijn beschadigd werkt het filter in de nieren niet goed. Hierdoor kunnen ook waardevolle bouwstoffen, zoals eiwitten, de filters passeren en in de urine terechtkomen. Deze eiwitten in de urine verstoren de werking van de filters nog meer.

Verschijnselen
Meestal merkt het kind een nierziekte niet op. Pas als de urine wordt getest op eiwitten, kan men zien of de nieren nog voldoende werken.

Heeft het kind al langere tijd veel eiwit via de urine verloren, dan is dat soms te merken aan oedeem. Oedeem is vochtophoping op plaatsen waar het normaal niet of nauwelijks aanwezig is, bijvoorbeeld in de enkels en voeten.

Ook kan de urine er donkerder uitzien of schuimen. Uiteindelijk kan het kind last krijgen van spierkrampen, ernstige vermoeidheid, jeuk en een droge huid.

Lees meer over nierziekten

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat enalapril wordt gebruikt bij:

 • kinderen met een hoge bloeddruk;
 • kinderen met hartfalen.

Enalapril is bij deze aandoeningen officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant enalapril bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar enalapril bij:

 • kinderen met nierziekten.

Deze aandoening staat niet in de bijsluiter. Maar ook in dit geval blijkt enalapril te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts enalapril ook voor bij kinderen met deze aandoening. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Hoge bloeddruk: ACE is de afkorting van een enzym dat een rol speelt bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. Door het ACE te remmen vermindert de spanning in deze spiertjes. Hierdoor worden de bloedvaten ontspannen en wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Zelf merkt uw kind hier niet veel van. Uw kind weet pas of het werkt bij een meting van de bloeddruk. Toch is het belangrijk om enalapril elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn uw kind optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.
  Door ACE-remmers scheiden de nieren ook meer zout (natrium) uit met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op een hart- en vaatziekte, zoals een beroerte.
 • Hartfalen: ACE-remmers verlagen de bloeddruk en verbeteren de conditie van de hartspier. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en verminderen de klachten. Uw kind merkt dan dat hij minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid. Mensen met hartfalen, die met dit medicijn de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, hebben minder kans om aan een hartziekte te overlijden.
 • Nierziekten: dit medicijn voorkomt dat het filtersysteem in de nieren verder beschadigt. Hierdoor vermindert het eiwitverlies via de urine. Het kan enkele weken duren voordat uw kind merkt dat de klachten zoals moeheid, zijn afgenomen. Het is belangrijk dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kan het de nieren van uw kind optimaal beschermen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Hoge bloeddruk, hartfalen: na 3 tot 6 weken is het volledige effect op de bloeddruk bereikt.
 • Nierziekten: het effect is meestal na 2 weken te meten in de urine.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.
  • Heeft u voor uw baby een doseerspuitje gekregen? Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.

Wanneer?

Uw kind mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel vaste tijdstippen. Als uw kind het medicijn 2x per dag gebruikt, kies dan een tijdstip in de ochtend en in de avond.

Hoe lang?

Hoge bloeddruk
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij uw kind werkt, moet hij dit medicijn waarschijnlijk zijn leven lang gebruiken.

Hartfalen en nierziekten
Waarschijnlijk moet uw kind dit medicijn langdurig gebruiken. Overleg dit met de arts.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over enalapril bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Verlies van smaak.
 • Huiduitslag. Deze bijwerking is meestal na enkele weken over. Heeft uw kind in die weken hier te veel last van of gaat het niet over, raadpleeg dan de arts.
 • Bloedafwijkingen. Bij plotselinge onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.
 • Bij uitdroging hebben (pasgeboren) kinderen eerder kans op een te lage bloeddruk. U voorkomt dit door uw kind voldoende te laten drinken. De arts zal de bloeddruk regelmatig controleren.
 • Te veel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. Uw kind merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kan uw kind hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan met name ontstaan als de nieren minder goed werken of als uw kind hartfalen heeft. De arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.
 • Een verminderde nierwerking. Meestal merkt uw kind dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. De arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Enalapril is voor kinderen te verkrijgen in tabletten. Het wordt ook in bepaalde (ziekenhuis)apotheken bereid als drank.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij enalapril bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 22-08-2016

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

enalapril bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!