Medicijneneplerenon

eplerenon

Medicijneneplerenon

eplerenon

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Eplerenon verbetert de pompkracht van het hart. Verder is het een plastablet dat kaliumtekort tegengaat.
  • Bij hartfalen en om hartfalen te voorkomen na een hartinfarct.
  • Het effect komt geleidelijk gedurende enkele weken tot stand. U merkt dat u minder last heeft van benauwdheid en dikke enkels.
  • Door eplerenon elke dag te gebruiken zal uw hart meer pompkracht behouden. U bent dan minder snel moe.
  • Raadpleeg uw arts als u last krijgt van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Dit kan komen door teveel kalium in uw bloed. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.
  • Wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u eplerenon veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Eplerenon is een kaliumsparend plasmiddel. Het gaat de werking van aldosteron tegen. Dit hormoon wordt door de bijnieren gemaakt. Het drijft natrium uit en houdt kalium vast in het lichaam.

   Artsen schrijven eplerenon voor bij bepaalde vormen van hartfalen, onder andere om te voorkomen dat dit optreedt na een hartinfarct.

   • Verschijnselen
    Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

    Oorzaken
    Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn: een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

    Behandeling
    Meestal bestaat de behandeling van hartfalen uit een combinatie van geneesmiddelen. Hiertoe behoren plasmiddelen, ACE-remmers en bètablokkers. Als dit niet voldoende werkt, kan uw arts eplerenon hieraan toevoegen. Ook kan uw arts epleronon voorschrijven, omdat u hartfalen heeft nadat u pasgeleden een hartinfarct heeft doorgemaakt.

    Effect
    Eplerenon blijkt bij sommige patiënten met hartfalen een nuttige toevoeging om de pompkracht van het hart te verbeteren. De kans om aan een hartziekte te overlijden is dan kleiner.

    • Verschijnselen
     Een hartinfarct ontstaat als de hartspier zelf onvoldoende zuurstof krijgt, bijvoorbeeld doordat de kransslagaders om het hart vernauwd of verstopt zijn. Als gevolg van het hartinfarct sterft een stukje weefsel van het hart af. Het hart zelf kan daardoor minder krachtig pompen. U kunt dan verschijnselen van hartfalen krijgen(zie hierboven).

     Werking
     Dit middel verbetert de werking van het hart. Mensen die dit middel na een hartinfarct gebruiken, blijken minder snel hartfalen te krijgen en minder snel te overlijden.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Een te hoog kaliumgehalte in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet, een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen.

      Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

     • Slapeloosheid, duizeligheid en flauwvallen.

     • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken en verstopping. Zeer zelden winderigheid.

      Bij misselijkheid helpt het meestal als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

     • Verminderde nierwerking

      Meestal merkt u dit niet zelf, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

     • Spierpijn, spiertrekkingen en zeer zelden beenkrampen.

     • Hoesten en zeer zelden keelpijn en een grotere kans op infecties.

     • Hoofdpijn

     • Hartvaataandoeningen, zoals een lagere bloeddruk. Zeer zelden onregelmatige hartslag, hartkloppingen en duizeligheid bij het opstaan uit een zittende of liggende houding.

      Deze duizeligheid gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan jeuk, galbulten en huiduitslag. In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheid ontstaan, dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

      Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor eplerenon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of de soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Toegenomen zweten

     • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen.

      Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medcijn geschikter voor u.

     • Borstvorming (bij mannen) en melkafscheiding.

      Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

     • Onsteking van de nieren of galblaas. Bij misselijkheid, braken, koorts, buikpijn, of pijn bij het plassen en pijn in de zij en rug, moet u de arts waarschuwen.

     • Een te trage werking van de schildklier. U merkt dit aan een aantal of meer van de volgende verschijnselen: vermoeidheid, gewichtstoename, neerslachtigheid, droge, koude en bleke huid, opgeblazen gezicht, haaruitval en verandering van de stem.

      Raadpleeg uw arts als u denkt dat de werking van uw schildklier verandert.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

       Wanneer?
       U kunt het middel het best met wat voedsel innemen, u heeft dan de minste kans op maagdarmklachten. U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

       Hoe lang?
       Het gebruik van eplerenon bij hartfalen na een hartinfarct is meestal langdurig.

       • Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen bij de avondeten. Merkt u het pas later? Sla de dosis dan over.

        • autorijden?
         De eerste dagen dat u dit middel gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet aanpassen aan de wat de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

         alcohol drinken?
         Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

         alles eten?
         U mag alles eten.

         • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers. Bij combinatie met eplerenon kan het kaliumgehalte te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
          • Kaliumzout. Dit middel wordt soms gegeven aan mensen die een extreem lage hoeveelheid kalium in hun bloed hebben. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. De combinatie van de kaliumspaarder eplerenon met kaliumzout kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
          • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacine, acetylsalicylzuur en fenylbutazon. Deze pijnstillers kunnen het effect van eplerenon verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met eplerenon dat uw enkels of voeten dikker worden of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
          • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
          • Mannelijke geslachtshormonen, zoals androstanolon, nandrolon, prasteron of testosteron. Eplerenon kan de werking van deze medicijnen tegengaan. Of mogelijk werkt eplerenon juist minder goed. Overleg hierover met uw arts. Uw arts schrijft mogelijk een ander medicijn voor.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig medicijn.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Wel is bekend dat de hoeveelheid moedermelk door dit medicijn kan afnemen. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Nieren

            Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de werking van uw nieren en uw kaliumgehalte in het bloed vaker gecontroleerd moeten worden.

            Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat uw kaliumgehalte in het bloed vaker gecontroleerd moet worden.

            Lever

            Heeft u levercirrose? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij levercirrose is nog weinig bekend. Bij de (weinige) mensen met levercirrose die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe nog geen veranderingen gezien in de werking van de lever, en in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

            • Stop alleen in overleg met uw arts. De pompfunctie van het hart kan verslechteren indien u dit middel stopt.

             • De werkzame stof eplerenon zit in de volgende producten:
              • Eplerenon is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Inspra en als het merkloze Eplerenon in tabletten.

               Laatst bijgewerkt op 30-04-2019

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
               Informatie wordt bijgewerkt: