Medicijnenepoprostenol

epoprostenol

Medicijnenepoprostenol

epoprostenol

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Epoprostenol maakt sommige bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk in uw longen. En zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert. Hierdoor heeft u minder kans op trombose.
  • Bij een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (pulmonale arteriële hypertensie). En om een trombosebeen of longembolie te voorkomen bij nierdialyse.
  • Meestal leert u dit medicijn zelf toe te dienen via een infuuspompje. De arts of verpleegkundige zal u uitleg geven. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.
  • Pulmonale arteriële hypertensie: uw arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet blijven gebruiken.
  • Nierdialyse: u krijgt een infuus met dit medicijn tijdens uw nierdialyse.
  • U kunt misselijk worden of hoofdpijn krijgen. Ook kunt u rood worden in het gezicht (blozen).
  • Bloedingen komen voor. Krijgt u onverklaarbare blauwe plekken, rode puntjes op de huid, bloedneuzen of wondjes die te lang blijven bloeden? Waarschuw dan uw arts.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Epoprostenol maakt sommige bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk in uw longen. En remt de vorming van bloedstolsels.

   Artsen schrijven het voor bij te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (pulmonale arteriële hypertensie) en om trombose (trombosebeen en longembolie) te voorkomen bij nierdialyse.

   • Verschijnselen
    Bij pulmonale arteriële hypertensie is er sprake van een abnormaal hoge bloeddruk in de longvaten. Hierdoor wordt de hartfunctie aangetast. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U krijgt daardoor last van kortademigheid, u bent sneller moe en kunt last krijgen van pijn op de borst, flauwvallen en vocht in de benen.

    Oorzaken
    Pulmonale arteriële hypertensie kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van een andere aandoening. Bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking of sclerodermie. Sclerodermie betekent letterlijk 'harde huid'. De verharding is het gevolg van ontstekingen die littekenweefsel achterlaten. Ook de onderliggende weefsels kunnen ontsteken, zoals de organen, bijvoorbeeld de bloedvaten, nieren, darmen en longen. Als deze verharding in het hartweefsel optreedt, zal het hart niet meer goed kunnen samentrekken. Hierdoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt en ontstaat hartfalen.

    Werking
    Epoprostenol verwijdt de bloedvaten. Dit verlaagt de bloeddruk in de vaten van de longen. Hierdoor hoeft het hart minder druk op het bloed uit te oefenen dat naar de longen stroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. Daardoor worden de verschijnselen van pulmonale arteriële hypertensie minder.

    Behandeling
    Pulmonale arteriële hypertensie is een ernstige ziekte. Vroeger was er geen behandeling mogelijk en was een longtransplantatie het enige redmiddel. Nu zijn er verschillende medicijnen, waaronder epoprostenol.

    De behandeling is nog niet genezend, maar er is de laatste jaren wel vooruitgang geboekt door verbetering van klachten en kwaliteit van leven.

    Epoprostenol wordt gebruikt als andere medicijnen onvoldoende werken. Het wordt alleen gebruikt of samen met andere medicijnen als tadalafil, sildenafil, ambrisentan, bosentan of macitentan.  

    • Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
     Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in het been afsluit, spreken we van een trombosebeen.
     Bij een trombosebeen kan het bloed minder goed stromen en krijgt het been te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. Uw onderbeen kan dan dik, rood en pijnlijk zijn.

     Oorzaak
     Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een nierdialyse. Een bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren die verderop een bloedvat in het been afsluiten.

     Behandeling
     Een behandeling met epoprostenol wordt gestart bij nierdialyse als heparine niet werkt of niet gebruikt mag worden bij u.

     Werking en effect
     Epoprostenol voorkomt de vorming van bloedstolsels. Als u begint met epoprostenol, voorkomt epoprostenol meteen de vorming van bloedstolsels. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn.

      

     • Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
      Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in de longen afsluit, spreken we van een longembolie.
      Bij een longembolie kan het bloed minder goed stromen en krijgen de longen te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. U gaat dan sneller ademen en heeft pijn met ademen. Ook kan het zijn dat u slijm met een beetje bloed ophoest.

      Oorzaak
      Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld bij een nierdialyse. Een bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren, die verderop een bloedvat in de longen afsluiten.

      Behandeling
      Een behandeling met epoprostenol wordt gestart bij nierdialyse als heparine niet werkt of niet gebruikt mag worden bij u.

      Werking en effect
      Epoprostenol voorkomt de vorming van bloedstolsels. Als u begint met epoprostenol, voorkomt epoprostenol meteen de vorming van bloedstolsels. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn.

       

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

      • Hoofdpijn

       Deze bijwerking is het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na een paar weken. Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw arts.

      • Maagdarmklachten als misselijkheid, diarree, overgeven en zelden buikpijn.

      • Kaakpijn

      • Rood worden in het gezicht (blozen) en warmtegevoel.

       Deze bijwerking is het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na een paar weken. Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw arts.

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

       Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw arts.

      • Snellere of juist tragere hartslag, te lage bloeddruk, waardoor u sneller kunt flauwvallen, of pijn op de borst.

       Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. 

      • Huiduitslag

      • Psychische klachten, zoals angst en nerveus zijn.

      • Pijn en zeer zelden roodheid op de plaats van het infuus.

       Gebruikt u het infuuspompje? En blijft u last houden van deze klachten? Raadpleeg dan uw arts.

      • Bloedvergiftiging (sepsis). Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U kunt last hebben van hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur, snel ademen, snelle hartslag, in de war zijn, suf zijn en minder kleur in uw gezicht. Dit is erg gevaarlijk. Waarschuw direct een arts.

      • Minder bloedplaatjes in uw bloed. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Waarschuw uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken, rode puntjes op de huid, bloedneuzen of bij wondjes die te lang blijven bloeden. Heeft u een bloedstollingsziekte? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Droge mond. Hierdoor heeft u meer kans op gaatjes in uw gebit.

       Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn meerdere weken gebruikt.

        

      • Overmatig zweten

      • Gewrichtspijn

      • Te snelle werking van de schildklier. U merkt een te snelle schildklier aan snelle hartslag, gejaagd gevoel, een warm gevoel, zweten en gewichtsverlies. Merkt u dat u hier last van heeft? Raadpleeg dan uw arts. 

      • Vermoeidheid


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Hoe?

        U krijgt dit medicijn via een infuus of een infuuspompje in uw bloedvat.

        • Om trombose (trombosebeen en longembolie) te voorkomen: u krijgt dit medicijn via een infuus in uw bloedvat tijdens uw nierdialyse.
        • Pulmonale arteriële hypertensie: u krijgt dit medicijn de eerste keer in het ziekenhuis via een infuus in uw bloedvat. Uw arts bepaalt dan welke dosis het beste voor u werkt. Wanneer de optimale dosering is vastgesteld, zal een permanent buisje (lijn) in een van uw bloedvaten worden geplaatst. Daarna kunt u dit medicijn zelf thuis gaan gebruiken via een infuuspompje. De arts of verpleegkundige zal u uitleg geven over hoe u dit medicijn klaarmaakt. En hoe u het infuuspompje moet gebruiken. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.

        Wanneer en hoelang?
        Uw arts bepaalt wanneer en hoelang u dit medicijn moet blijven gebruiken.

        • Het is belangrijk om dit medicijn precies te gebruiken zoals uw arts of verpleegkundige heeft verteld. De klachten van pulmonale arteriële hypertensie kunnen namelijk in 1 keer te heftig terugkomen als u dit medicijn opeens niet meer krijgt. Houdt u aan de instructies over de dosering en de tijden waarop u het infuuspompje moet instellen. Heeft u het pompje per ongeluk niet goed ingesteld? Waarschuw dan direct de arts of verpleegkundige.

         • Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?
          Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

          • Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

           • Zwangerschap
            Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

            Borstvoeding
            Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Nieren
             Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.

             Lever
             Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken. Overleg met uw arts als u levercirrose heeft.

             • Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Wilt u stoppen? Overleg dan met uw arts. Samen met uw arts bespreekt u hoe u de dosering langzaam kan afbouwen. Zo voorkomt u dat de klachten van pulmonale arteriële hypertensie in één keer te heftig terugkomen.

              • De werkzame stof epoprostenol zit in de volgende producten:
               • Epoprostenol is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in een infuus onder de merknaam Flolan en Veletri.

                Laatst bijgewerkt op 17-12-2021

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

                Geen ervaringen gevonden

                Informatie wordt bijgewerkt: