estradiol op de huid

estradiol op de huid

Trefwoord
naar medicijnen

estradiol op de huid

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over estradiol op de huid

 • Estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, een oestrogeenhormoon. Het is belangrijk voor de vruchtbaarheid en houdt de botten stevig.
 • Bij overgangsklachten (zoals opvliegers) en osteoporose (botontkalking).
 • Overgangsklachten: u heeft minder klachten na 1 tot 2 weken.
 • Botontkalking: u merkt de werking niet direct. Op den duur heeft u minder kans op botbreuken.
 • Pleister en spray: zorg ervoor dat uw huid schoon en droog is voordat u het gebruikt. Heeft u gedoucht of bent u in bad geweest? Wacht dan even tot uw huid is afgekoeld.
 • Gebruik de pleister of spray NIET op uw borsten. Gebruik de pleister NIET op een plek die in direct zonlicht komt.
 • De huid kan gaan irriteren of jeuken. Plak de pleisters of gebruik de spray daarom steeds op een andere plaats.
 • Bijwerkingen in het begin: misselijkheid, hoofdpijn, pijnlijke borsten, doorbraakbloedingen en veranderde vaginale afscheiding. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.
 • Meer kans op baarmoederkanker. Om dit te voorkomen schrijft uw arts u ook een progestageenhormoon voor.
 • Gebruikt dit medicijn niet langer dan 1 of 2 jaar. Anders heeft u meer kans op ernstige bijwerkingen, zoals borstkanker en hartvaatziekten.

Wat doet estradiol op de huid en waarbij gebruik ik het?

Estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, namelijk een oestrogeenhormoon. Het wordt voornamelijk in de eierstokken aangemaakt. Het speelt een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus. Bovendien houden oestrogeenhormonen de botten stevig.

Artsen schrijven dit middel voor bij overgangsklachten en botontkalking.

Overgangsklachten

Verschijnselen
Door een tekort aan oestrogenen kunt u overgangsklachten krijgen, zoals menstruatiestoornissen, opvliegers, zweetaanvallen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. Het slijmvlies van de vagina kan droger worden, waardoor het vrijen pijnlijk kan zijn en er zich makkelijker vaginale infecties kunnen voordoen.

Oorzaak
Als tussen het 40e en 55e levensjaar de activiteit van de eierstokken geleidelijk afneemt, ontstaat er een tekort aan oestrogenen in het lichaam. De menstruatie houdt geleidelijk aan op. De laatste menstruatie heet de menopauze. Na de menopauze maakt het lichaam minder oestrogenen aan dan tijdens de vruchtbare levensfase. Door dit tekort aan oestrogenen ontstaan overgangsklachten. Ook als de eierstokken operatief zijn verwijderd, ontstaan er overgangsverschijnselen.

Behandeling
Artsen schrijven dit medicijn alleen voor als de overgangsklachten u ernstig hinderen in de normale dagelijkse bezigheden. Uw arts kan een pleister of een spray voorschrijven.

Als u uw baarmoeder nog heeft, moet u dit middel combineren met progestageenhormoon. Als u geen baarmoeder meer heeft, hoeft u geen progestageenhormoon te gebruiken. Het progestageenhormoon voorkomt dat het baarmoederslijmvlies te veel gaat groeien en er mogelijk baarmoederkanker ontstaat.

Er zijn verschillende doseerschema’s:

 • Estradiolpleisters aaneengesloten gebruiken en het progestageen hormoon op minstens tien, maar liever twaalf tot veertien dagen per vier weken erbij. Na de laatste dosis van progestageen hormoon ontstaat een onttrekkingsbloeding.
 • Estradiolpleisters aaneengesloten gebruiken en op alle dagen progestageen hormoon erbij. Hierbij kan soms een doorbraakbloeding ontstaan op een onvoorspelbaar moment.
 • Estradiolpleisters gebruiken gedurende drie tot vier weken, waarna een pauze volgt van twee tot zeven dagen. De laatste twaalf tot veertien dagen voor de pauze moet het progestageen hormoon erbij worden gebruikt. Na de laatste dosis progestageen ontstaat een op een menstruatie lijkende onttrekkingsbloeding. In dit geval, waarbij u de estradiolpleisters met een aantal pauzedagen gebruikt, kunnen er juist op die dagen weer overgangsklachten ontstaan. Daarom adviseren artsen tegenwoordig om de estradiolpleisters aaneengesloten te gebruiken.
 • Estradiolspray iedere dag. Het is de bedoeling dat u dit middel zo kort mogelijk gebruikt. Uw arts zal daarom iedere paar maanden kijken hoe het met u gaat.

Werking
Estradiol vult de hoeveelheid oestrogenen in uw lichaam aan. De pleisters en de spray geven het estradiol af aan het lichaam. Het hormoon wordt uit de huid opgenomen in het bloed. Hierdoor verminderen de overgangsklachten.

De gunstige werking bij overgangsklachten is pas na één tot twee weken merkbaar. Hoe lang dit medicijn doorwerkt ligt aan wat voor pleister u krijgt, of dat u een spray krijgt. Vaak werkt estradiol drie tot zeven dagen door.

Lees meer over overgangsklachten

Botontkalking

 • Voor de botten

Verschijnselen
Door de verminderde aanmaak van oestrogenen na de overgang kunnen de botten brozer worden. Dit heet botontkalking of osteoporose. Hierdoor kunnen sneller botbreuken of breuken in de ruggenwervels ontstaan.

U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Vrouwen met een tenger postuur of vrouwen die al heel vroeg in de overgang zijn, bijvoorbeeld door de operatieve verwijdering van eierstokken, hebben er meer kans op. Als uw arts twijfelt of u botontkalking heeft, kan een botdichtheidsmeting worden uitgevoerd.

Behandeling
Artsen schrijven bij botontkalking meestal een medicijn voor uit de groep bisfosfonaten. Als deze medicijnen niet gebruikt kunnen worden kan de arts estradiol pleisters voorschrijven.

Bovendien is het belangrijk voldoende calcium en vitamine D te gebruiken, deze zijn beide ook nodig voor gezonde botten. Calcium en vitamine D zitten in zuivelproducten, maar zijn ook als voedingssupplement verkrijgbaar.

Vrouwen die hun baarmoeder nog hebben, moeten deze pleisters combineren met progestageenhormoon. Vrouwen die geen baarmoeder meer hebben hoeven geen progestageenhormoon te gebruiken. Het progestageenhormoon voorkomt dat het baarmoederslijmvlies te veel gaat groeien en er mogelijk baarmoederkanker ontstaat. Voor de verschillende doseerschema’s zie de tekst hierboven bij 'Overgangsklachten'.

Werking
Estradiolpleisters vullen de hoeveelheid oestrogenen aan en voorkomen zo dat de botten broos worden.

De pleisters geven het estradiol geleidelijk af aan het lichaam. Het hormoon wordt uit de huid opgenomen in het bloed. De werking bij botontkalking merkt u zelf niet. U loopt wel minder kans op botbreuken.

Lees meer over botontkalking

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Irritatie en jeuk op de plaats waar de pleister is geplakt. Als u de pleister op de buitenkant van de bovenbil plakt heeft u daar het minste last van. Wissel de plaatsen ook steeds af om de huid te ontzien, maar plak de pleister nooit op de borst.
  Een enkele keer ontstaat allergie. U merkt dat aan een toegenomen roodheid en jeuk op de plaats waar u de pleister geplakt heeft. Het is mogelijk dat u een ander merk pleister met een andere kleeflaag beter verdraagt. Overleg daarover met uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dat merk estradiolpleisters. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Migraine, duizeligheid en wazig zien.
 • Misselijkheid, hoofdpijn en pijnlijke of gespannen borsten. Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Zo niet, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het kan zijn dat een lagere dosering moet gebruiken Bespreek dit met uw arts.
 • Doorbraakbloedingen ('spotting') of zeer zelden meer of minder vaginale afscheiding dan normaal. Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u last blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
 • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). U merkt dit ook aan een toename van uw lichaamsgewicht. Hierdoor kan uw bloeddruk iets stijgen. Gebruik van een minder sterke pleister kan deze bijwerking meestal voorkomen. Het is zelden zo ernstig dat u met dit medicijn moet stoppen.
 • Buikpijn, diarree en zeer zelden een opgeblazen gevoel.
 • Depressie en zeer zelden stemmingsveranderingen, angst en meer of minder zin in vrijen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich ook uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst dan niet meer gebruiken. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een ander oestrogeenhormoon niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huidafwijkingen, zoals bruine vlekken op de huid, droge huid, zwellingen, acne of huidirritatie. De pleister kan ook huidirritatie geven door zonlicht. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Als u endometriose heeft, kunt u hier meer last van krijgen. Bij endometriose groeit het slijmvlies dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt op plaatsen buiten de baarmoeder. Neem contact op met uw arts als u meer of langduriger endometrioseklachten heeft, zoals buikpijn en menstruatiepijn. Mogelijk kan uw arts een ander middel toevoegen.
 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dat gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Beroerte (herseninfarct). Heeft u eerder een beroerte gehad? U heeft dan meer kans op trombose of het opnieuw krijgen van een beroerte. Overleg met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.

Zeer zelden, bij gebruik langer dan een half tot één jaar

De kans op onderstaande bijwerkingen is groter naarmate u dit medicijn langer gebruikt. Daarom is het belangrijk elk half jaar met uw arts te overleggen of het gebruik van dit medicijn nog nodig is. Als u stopt met het medicijn, daalt de kans op deze bijwerkingen weer.

 • Borstkanker. Hoewel de kans klein is, is de kans ongeveer twee keer hoger dan bij vrouwen die geen hormonen gebruiken. Bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u bij sommige vormen van borstkanker, wanneer is aangetoond dat de tumor ongevoelig is voor hormonen, dit middel wel gebruiken.
 • Baarmoederkanker, als estradiol zonder progestageenhormoon erbij worden gebruikt. Bij combinatie met progestageenhormoon is de kans op baarmoederkanker juist lager dan bij vrouwen die geen hormonen gebruiken. Bij vrouwen die baarmoederkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u in sommige gevallen dit middel wel gebruiken, in combinatie met een progestageenhormoon.
 • Leveraandoeningen en galstenen. De galstenen zelf zijn vaak pijnloos, een enkele keer ontstaat er een galblaaskoliek. U merkt dit aan hevige pijnaanvallen in de bovenbuik. Waarschuw dan een arts. Een leveraandoening merkt u aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Pleisters

 • Zorg dat de huid waarop u de pleister gaat plakken schoon, droog en (na douchen of baden) afgekoeld is. En gebruik liever geen crème, lotion, olie of poeder op die huidplek, anders zal de pleister niet goed hechten.
 • Heeft u een halve pleister nodig? Overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk moet u de pleister doormidden knippen.
 • Haal de pleister vlak voor gebruik uit de verpakking. Wees voorzichtig en beschadig de pleister daarbij niet. Voorkom aanraking van de kleeflaag met de vingers.
 • Plak de pleisters op onbeschadigde huid, bij voorkeur op de achterkant van de heup, of anders op de buik of rug. Nooit op een borst! Druk de pleister met de vlakke hand gedurende 1 minuut goed aan.
 • Breng een nieuwe pleister steeds op een andere plek aan, en laat een net gebruikte plek twee weken rusten.
 • U kunt gewoon baden en douchen met de pleister. Het is mogelijk dat de pleister loslaat na een zeer warm bad of sauna. Wanneer de pleister loslaat, moet deze worden vervangen door een nieuwe pleister.
 • Zonlicht kan de werkzame stof in de pleister bederven. Zorg ervoor dat de pleisters niet in de zon kunnen komen.

Spray

Gebruik u de spray voor het eerst? Of gebruikt u een nieuw flesje? Dan moet u het pompje eerst 3 keer indrukken met de dop op het flesje. De volgende keren is dit niet meer nodig.

 • Zorg dat de huid waarop u spray gaat spuiten schoon, droog en (na douchen of baden) afgekoeld is. En gebruik liever geen crème, lotion, olie of poeder op die huidplek.
 • Haal de dop eraf. Houd het flesje rechtop en plaats de trechter plat tegen uw huid op de binnenzijde van uw onderarm. Zorg dat de trechter volledig op uw huid rust zonder opening tussen de trechter en uw huid.
 • Druk het pompje 1 keer volledig in.
 • Moet u 2 keer sprayen? Verplaats de trechter dan tot naast de huid wat al besproeid is. Druk het pompje opnieuw 1 keer volledig in.
 • Moet u 3 keer sprayen? Verplaats de trechter dan nog een keer tot naast de huid wat al besproeid is. Druk het pompje opnieuw 1 keer volledig in.
 • Als er op de binnenzijde van dezelfde onderarm geen plaats is voor een 2e of 3e dosis, dan mag u ook de binnenzijde van uw andere onderarm gebruiken. Is het niet mogelijk om de binnenzijde van uw onderarm te gebruiken? Dan mag u de spray ook gebruiken op de binnenzijde van uw dij.
 • Bent u klaar? Laat de spray 2 minuten op uw huid drogen en bedek de plek daarna met kleding. Laat de spray ten minste 1 uur drogen voor douchen of wassen. Als u dit medicijn op een ander gebied van de huid krijgt, zoals uw handen, was dat gebied dan meteen met water en zeep
 • Andere personen of huisdieren mogen de plek 1 uur lang niet aanraken. Komt een ander per ongeluk in contact met de spray? Was hun huid dan met water en zeep.

Wanneer?

 • Pleister: het beste kunt u vaste tijdstippen van de week kiezen om de pleister te vernieuwen. Zo is de kans op vergeten het kleinst.
 • Spray: u mag het medicijn gebruiken op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

 • Overgangsklachten: gebruik dit medicijn bij voorkeur niet langer dan een of twee jaar. Probeer na een half jaar te stoppen om na te gaan of uw klachten over zijn. Als de klachten terugkeren, kunt u in overleg met uw arts de behandeling weer voortzetten.
 • Botontkalking: gebruik dit medicijn bij voorkeur niet langer dan een of twee jaar. In verband met het verhoogde risico op borst- en baarmoederkanker zijn medicijnen van het bisfosfonaat-type meer geschikt voor toepassing langer dan één tot twee jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Pleister: vervang de oude pleister zo spoedig mogelijk. Ga daarna verder met uw normale schema.
 • Spray: duurt het nog meer dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet nemen? Gebruik de spray dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla dan de vergeten dosis over. Als u dat doet, moet u de spray opnieuw 3 keer indrukken met de dop erop voordat u hem weer gebruikt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik estradiol op de huid gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

 • Tamoxifen en fulvestrant (anti-oestrogenen) en anastrozol, exemestaan en letrozol (aromatase-remmers) die gebruikt worden bij bepaalde vormen van borstkanker. Deze middelen en estradiol kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Als u dit middel gebruikt en u raakt zwanger of denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Als u niet zeker weet of u nog zwanger kunt worden, moet u extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld door ook condooms te gebruiken. Mogelijk is een gewone anticonceptiepil meer geschikt voor u. Raadpleeg daarover uw arts. Als uw laatste menstruatie meer dan één jaar geleden was, zijn extra maatregelen waarschijnlijk niet meer nodig.

Borstvoeding

Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. De hoeveelheid is echter erg klein en schadelijke effecten voor de zuigeling zijn er waarschijnlijk niet. Een groter probleem is dat het oestrogeenhormoon de borstvoeding laat teruglopen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt met dit medicijn stoppen wanneer u wilt. Als u stopt, kunnen de klachten terugkeren. In dat geval kunt u in overleg met uw arts weer een half jaar door met de behandeling.

Onder welke namen is estradiol op de huid verkrijgbaar?

De werkzame stof estradiol op de huid zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Estradiol is sinds 1928 internationaal op de markt. Pleisters met estradiol zijn sinds 1989 in Nederland in de handel. Ze zijn verkrijgbaar onder de merknaam Systen en als het merkloze Estradiol of Estradiolum. De spray is sinds 2018 in Nederland verkrijgbaar onder de merknaam Lenzetto. Het is op recept verkrijgbaar.

Estradiol is ook verkrijgbaar in tabletten (estradiol om in te nemen), implantatietablet onder huid (Meno-Implant), vaginaal tablet (Vagifem) en neusspray (Aerodiol). Deze tekst gaat uitsluitend over de pleister en spray met estradiol.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 22-04-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

estradiol op de huid is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

9 September 2020

helaas laat pleister te snel los, plakt niet goed. werkzame stof geen probleem.

27 July 2020

Ik ben er doodziek van geworden, zweet aanvallen gaan gewoon door, griepachtig gevoel benauwd op de borst , doodmoe zijn de hele dag door, vermoedelijk all...

3 July 2020

Eindelijk af van het nachtzweten en mijn Energie weer terug. Helaas niet meer leverbaar en noodgedwongen op estradiol van Sandoz overgestapt. Werking is oo...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!