Medicijnenhydromorfon

hydromorfon

Medicijnenhydromorfon

hydromorfon

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Hydromorfon is een morfineachtige pijnstiller (een opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

  Artsen schrijven het voor bij pijn.

  • Oorzaak
   Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een 'bericht' aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

   Pijnbestrijding
   Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals hydromorfon.

   Werking 
   Hydromorfon zorgt dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

   Na inname van de capsules merkt u dat de pijn na 15 tot 30 minuten vermindert. Dit effect houdt bij de gewone capsules 4 tot 5 uur aan, bij de capsules met gereguleerde afgifte houdt de werking ongeveer 12 uur aan.

   Na toediening van een injectie of infuus begint de werking na ongeveer 5 minuten. Het effect van een injectie houdt 3 tot 4 uur aan.

  • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

   De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

   Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

   • Verstopping (obstipatie).

    Gebruik, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit middel een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door hydromorfon last heeft van verstopping.

   • Sufheid, slaperigheid, duizelingen, en een verminderd reactievermogen.

    Deze bijwerkingen zijn vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.

   • Misselijkheid en zelden braken, winderigheid, buikpijn en minder eetlust.

    Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Raadpleeg uw arts als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft.

   Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

   • Duizeligheid bij opstaan uit bed of uit een stoel.

    Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn.
    Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.

   • Jeuk, huiduitslag of zweten.

    Jeuk komt vaker voor bij de injecties of het infuus. Meestal wijst huiduitslag of jeuk niet op een overgevoeligheid. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

   • Droge mond.

    Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom, ananasblokjes of door te zuigen op ijsblokjes. Verder kunt u sterk gekruide, droge en harde voeding beter vermijden, uw voeding vochtig maken met jus of vruchtenmoes en samen met voedsel vocht innemen.

   • Maskering van andere pijnen.

    Omdat hydromorfon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

   • Hoofdpijn

   • Slapeloosheid

   • Psychische klachten, zoals angstgevoelens, verwardheid, nervositeit, zich slap voelen.

    Zeer zelden rusteloosheid, gejaagdheid, overdreven opgewektheid, nachtmerries, depressiviteit of hallucinaties. Deze klachten komen vaker voor bij injecties of een infuus.

   • Bij de injecties of het infuus: roodheid en pijn op de plaats van de injectie.

   Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

   • Bemoeilijkte ademhaling

    Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Neem contact op met een arts als u merkt dat de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.

   • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen.

    Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

   • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat.

    Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

   • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden.

    Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan hydromorfon. Als het gebruik van hydromorfon plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.

   • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie.

    Neem contact op met uw arts als u dit een probleem vindt.

   • Opvliegers, blozen of rode huid.

   • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

    Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, benauwdheid of aan flauwvallen. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
    Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor hydromorfon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.


   Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


   Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

   • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
    Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
    Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
    Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
    • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

     Hoe?

     • Capules: de capsules heel doorslikken met een half glas water. U mag ze ook vooraf openmaken en uitstrooien over wat koud zacht voedsel, zoal appelmoes of yoghurt.
     • Injectie of infuus: u krijgt dit medicijn in het ziekenhuis van uw arts of verpleegkundige.

     Wanneer?
     Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

     Hoelang?
     Gebruik hydromorfon zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Het kan jarenlang gebruikt worden bij pijn. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met hydromorfon. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u daarom beter geleidelijk afbouwen.

      • Als u de gewone capsules (te herkennen aan 'IR') gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 4 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.
      • Als u tabletten met gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'SR') gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 12 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.
      • autorijden?
       Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.
        
        

       Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

       Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van hydromorfon.
       Als u hydromorfon gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gebruikt u dit medicijn in overleg met uw arts? Vertel dit dan aan de agent. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten u niet te vervolgen als dit medicijn door uw arts is voorgeschreven en u als u het gebruikt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

       Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

       alcohol drinken?
       Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan hydromorfon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden.

       Van de capsule met gereguleerde afgifte kan alcohol ook de andere bijwerkingen versterken. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

       alles eten?
       Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

       • Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

        In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

        De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende.

        • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
        • Naltrexon en naloxon. Dit zijn medicijnen dat de werking van hydromorfon en andere morfine-achtige pijnstillers tegengaat. Het kan juist om deze reden worden gebruikt.
         Mensen die alcoholverslaafd zijn en om die reden naltrexon gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn.
        • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van hydromorfon tegengaan. Als u hydromorfon gebruikt en u krijgt één van deze medicijnen erbij, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.

        Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

        • Zwangerschap
         Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw klachten af tegen het risico voor het kind.

         Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

         Borstvoeding
         Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

         Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

         • Maagverkleining

          Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of de maagverkleining invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

          Ernstig overgewicht

          Heeft u ernstig overgewicht? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of ernstig overgewicht invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

          Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

          • Het is meestal niet verstandig in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

           Heeft u dit medicijn slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen.

           Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

           • De werkzame stof hydromorfon zit in de volgende producten:
            • Hydromorfon is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules en injecties onder de merknaam Palladon en Hydagelan en als het merkloze Hydromorfon.

             Laatst bijgewerkt op 17-01-2024

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: